Vladimír Böhm

Příroda má pro nás ozdravný plán s názvem „Pouze nezbytné pro naši existenci“

Vytvořili jsme společnost založenou na spotřebě a produkci nadbytku. Ve jménu zisku a blahobytu se drancovala země, lidé se vzájemně využívali a ničily se mezilidské vztahy. Nyní přichází STOPKA a restart od přírody samotné. Koronavirus nás uzavřel ve svých domovech, omezil nás ve spotřebě a obrátil naši pozornost pouze k zajištění nezbytných potřeb. Co bude […]