Jak správně využít závist?

Máme ji v sobě všichni, vlastnost nazývanou závist. Může naše životy rozvíjet správným směrem a nebo nás zcela paralyzovat a stát se příčinou našeho utrpení. Je pouze na nás, zda ji dokážeme správně využít a nasměrovat.

Destruktivní využití závisti

Kdykoli závidíme druhým lidem jejich majetek, dosažené pocty či uznání nebo znalosti, rozvíjíme tuto vlastnost špatným směrem. Je to směr, kdy se člověk vydává do hlubin nedostatku a utrpení v tom, že někdo má více, než má on sám. Takové použití závisti pak přináší špatná životní rozhodnutí a negativně ovlivňuje náš život.

Závist rozvíjející člověka

Tu stejnou vlastnost, závist, můžeme využít, abychom záviděli lidem jejich správné hodnoty pro náš život ve společnosti. Závidět druhým, kolik dobrého vykonali směrem k ostatním, kolika lidem nezištně pomohli, co udělali ve prospěch společnosti. Taková závist v nás probouzí hodnoty lásky a odevzdání druhým lidem. Není v nich limit a prospívají vývoji člověka, jenž se začíná vyvíjet ve vlastnosti lásky a odevzdání druhým, což je pozitivní síla přírody, v níž žijeme.

Závist je v každém z nás, tak jsme se narodili a příroda ji v nás sama aktivovala. Na nás je správně ji využít a každou vteřinu života si vybrat, co závidím, protože co závidím = to mne rozvíjí, takovým člověkem se stávám. Díky závisti mohu rozvíjet své ego, utrpení o nedostatku nebo vlastnost lásky a naplnění druhých lidí.

Máme úžasnou možnost naučit se správně závidět a tím správně rozvíjet sebe a celou společnost.

Závist – pomoc nebo smrt v osobním rozvoji člověka

Závist – vlastnost, která je v každém z nás. Zda nám prospěje nebo ublíží, záleží na jejím použití. Stejně jako ostrý nůž. Při správném použití v kuchyni nám může pomoct s přípravou jídla, nebo může být zneužit k ublížení člověku. Stejně tak je to i s vlastností závisti. Záleží na našem rozhodnutí, jak ji využijeme.

Rozvíjíme naši osobnost

Inspirovat se a vytvořit v sobě pozitivní závist k lidem, kteří nezištně pomáhají ostatním. Závidět kolik pomoci, lásky, pochopení, naděje, trpělivosti, empatie uměli vytvořit a předat druhým lidem. Vytvářením pozitivní závisti, prostřednictvím které si vybíráme správné vzory pro svůj život, rozvíjíme naši osobnost a celou společnost.

Živí, ale duchovně mrtví

Pokud závidíme druhým jakýkoliv materiální úspěch, dosažení či vlastnictví, ať již dům, peníze, auto nebo úspěch či slávu, jedná se o negativní závist. Touto formou závisti generujeme sebestředné negativní myšlenky po osobním dosažení, nedostatku a poškozujeme tím svoji osobnost a ve výsledku i společnost.

Naše myšlenky týkající se závisti jsou velmi mocné, a proto je vždy dobré dávat pozor na to, které budeme rozvíjet. Jejich zhmotnění může být zdrojem rozvoje naši osobnosti a naplnění, či zdrojem utrpení a nedostatku v našich životech.