30 000 kč měsíčně bez práce – Test univerzálního základního příjmu v Německu

Další stát, nyní Německo spouští pilotní projekt tzv. univerzálního základního příjmu pro vybranou skupinku 122 lidi, kteří budou po dobu 3 let dostávat cca 30 000 kč bez jakýchkoliv podmínek. Je reálné do budoucna, aby lidé dostávali peníze k pokrytí svých základních životních potřeb, aniž by museli cokoliv dělat?

Co přesně znamená základní univerzální příjem (dále ZUP)

Základní nepodmíněný příjem (všeobecný základní příjem, univerzální základní příjem, občanský příjem, občanský plat, garantovaný příjem) je navrhovaný systém sociálního zabezpečení v podobě pravidelné peněžní dávky vyplácené státem nebo jinou veřejnou institucí ve stejné výši všem lidem a bez jakýchkoli podmínek. Záměrem je doplnit a zlepšit současný sociální stát a zjednodušit složitý systém sociálního zabezpečení. Smyslem této dávky by bylo poskytnout základní zajištění živobytí každému, bez ohledu na věk, pohlaví, rodinné zázemí a příjmy ze zaměstnání nebo jiných zdrojů. zdroj citace odstavce z cs.wikipedia.org

Pokusy o vytvoření nového ekonomického podpůrného systému

Již sám titulek, že by každý člověk měl v zemi brát peníze a nemusel nic dělat, samozřejmě přináší přinejmenším úsměv a pochybnosti o duševním zdravím toho kdo to navrhuje. Pokud se ale s tímto konceptem seznámíme blíže zjistíme, že je to jedna z možných cest.

Svět nejen díky pandemii koronaviru prochází globální proměnou, jak na úrovni ekonomické, tak i sociální. Hospodářství a ekonomika v mnoha zemích začíná být nefunkční, pokud samozřejmě nebudeme tvrdit to, že zadlužování státu spolu s tiskem ničím nekrytých peněz je chytrým řešením a zajistí nám perspektivní budoucnost.

Dopady lockdownu v mnoha zemích přivádí firmy do krachu a následně lidi na pokraj neschopnosti pokrýt jejich základní životní potřeby. Právě proto je potřeba najít model, jak pomoci všem lidem zabezpečit jejich základní životní potřeby.

Namibie, Indie, Irán, Japonsko, Jižní Korea, Belgie, Bulharsko, Česko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Island, Irsko, Nizozemsko, Španělsko, Švýcarsko, Spojené Království, Norsko, Maďarsko, Aljaška, Kanada, Austrálie, Brazílie. To je výčet zemí, kde již vznikla iniciativa k diskuzi nebo vlastní pilotní projekt k vyzkoušení tohoto nového modelu.

Revoluce nejen v sociální podpoře, ale hlavně v myšlení lidí

Jedná se o novou revoluční cestu podpory obyvatel státu. Aby mohla být implementována úspěšně, bude za potřebí spolu s ekonomickou proměnou podpory obyvatelstva vytvořit rozsáhlý vzdělávací systém pro všechny obyvatele země.

Dát lidem vzdělání, aby pochopili, jak žít v dnešní době, a hlavně jak správně využít čas ve prospěch společnosti, díky tomu, že budou doma. V příštím článku o ZUP příjmu si řekneme více o nutnosti přímého propojení ZUP se systémem vzdělávání obyvatelstva.

Univerzální základní příjem všem lidem – bude Španělsko průkopníkem?

V souvislosti s dopady Koronaviru, zvažuje aktuálně Španělská vláda zavedení univerzálního základního příjmu (dále jen UZP) pro všechny lidi. Co to v praxi znamená?

Každý člověk by dostával měsíčně od vlády finanční částku, která by mu stačila na pokryti základních životních potřeb, tedy plateb za jídlo, bydlení, energie a zdravotní péči. Myšlenka konceptu UZP není úplně nová a již byla například testována i ve Finsku. Je také delší dobu předmětem mnoha diskuzí ekonomů i podnikatelů, zda se může jednat do budoucna o nový koncept ekonomiky.

Utopie nebo nový sociální model?

V současné době se blíží krize obrovských rozměrů. Hlavní odvětví, která byla zasažena koronavirovou krizí, způsobí obrovskou nezaměstnanost a tím výpadek příjmu velké části obyvatelstva každé země. Vlády po celém světě budou muset hledat řešení, jak poskytnout základní životní potřeby pro všechny lidi, a proto UZP může být vhodným řešením.

Ovšem dát lidem peníze jen tak by vedlo k ještě větší sociální krizi, protože by tím vzala vláda lidem touhu a nutnost cokoliv dělat. O tom mimo jiné svědčí současný sociální systém založený na dávkách, který nikoho nemotivuje cokoliv dělat a lidé raději využívají dávek co to jde. To je nejhorší možný scénář, kdy lidem přichází peníze bez nutnosti cokoliv dělat a růst, jak osobně, tak i profesně.

Řešením je UZP plus povinné vzdělání

Dát lidem peníze v rámci UZP by mělo být navázáno, podmíněno jejich účastí na zcela nových vzdělávacích programech. Každý člověk by měl nastoupit, denně studovat a pak se i aktivně podílet na budování vzdělávacího systému, který bude učit lidi, jak žit v nové době po koronaviru. Svět a ekonomika bude zcela jiná. Zmizí nadprodukce zbytečných věcí a služeb což tvoří více než 70 % celkové světové produkce.

Lidé se díky koronaviru začnou zajímat o skutečné hodnoty důležité pro život, a to vše přinese zcela zásadní změny pro společnost a na to by měly reagovat naše sociální a ekonomické systémy. Proto je třeba vybudovat úplně nový vzdělávací systém, který bude lidi učit skutečné hodnoty důležité pro život, vycházející ze základního principu přírody, kdy vše, co je ve společnosti činěno, musí být jednotlivcem činěno pouze ve prospěch celé společnosti, nikoliv ve prospěch jednotlivce.

Pak má použití UZP opodstatnění a šanci na úspěch, neboť bude podporovat systém pro vzdělání a rozvoj lidí, budování nové společnosti postavené na nových základech vzájemné odpovědnosti a propojení, tak jak je postavena celá příroda, celý systém, v němž žijeme.