V čem máme svobodnou volbu a kde zasahuje osud?

 

V čem máme svobodnou volbu a kde zasahuje osud? Jak zní odpověď na otázku, jež si kladou lidé po staletí? Svoboda volby každého člověka je v rozhodnutí objevit a realizovat cíl svého života dobrovolně a vědomě, nenechat se postrkovat evolucí, to znamená prostřednictvím problémů, jež jsou korekcí přírody.

V ničem jiném opravdu nemáme svobodnou volbu? Ne, ačkoliv se nám zdá pravý opak. Ve skutečnosti nás příroda řídí pomocí dvou otěží. Děláme pouze to, co nám přináší potěšení nebo se vyhýbáme utrpení. Každé naše rozhodnutí je pod tímto vlivem, bez svobodné volby.

Kde je naše svobodná vůle?

Co jsme jako lidstvo ještě nevyzkoušeli? Měli jsme krále, císaře, vládce, tyrany, premiéry i prezidenty. Vyzkoušeli jsme komunismus, kapitalismus, nacismus, socialismus, liberalismus i demokracii. A co je výsledkem všech těchto pokusů?

Zničená planeta, ekologické katastrofy, finanční a vládní krize a hladovějící lidé nejen v rozvojových zemích. Že jsme i pokročili? Ano, pokud říkáme pokrok tomu, že lidé ve vyspělých zemích sedí doma zamčení za dveřmi s rouškou na ústech, připojení k internetu a mají strach vyjít ven, pak jsme tedy pokročili, ale kam?

Pomáhali nám lídři, psychologové, psychiatři, dokonce jsme začali i meditovat a snažili se být duchovní, ale zkrátka nic z toho nepomohlo, proč?

Nemáme kontrolu nad našimi životy a slepě se rozvíjíme pod tlakem našeho ega. To chce více a více pro sebe a na úkor ostatních. Dokonce jsme si toho i vědomi, že vývoj skrze ego nám ubližuje, ale nemůžeme si pomoci, neustále pokračujeme v zajetých kolejích. Všechny pokusy o nápravu ega ztroskotaly. Ego, tedy negativní sílu v nás egem nepotlačíme. Je to, jako bychom se pokoušeli hořící benzín hasit dalším benzínem.

Máme jedinou šanci, tedy svobodnou volbu obrátit se k rozvíjení pozitivní síly

Pozitivní síla se však nenachází v nás samotných, nachází se v přírodě, v systému okolo nás. Proto příroda dokáže postupně napravit jakékoliv ekologické katastrofy, které člověk způsobil, zpět do původního harmonického a fungujícího stavu. Jak funguje tato pozitivní síla přírody?

Funguje na principu propojení všech jejich částí kamenné, rostlinné a živočišné do jednoho harmonického celku, kdy každý prvek je zapojen a prospívá celku, přírodě. Tak se rozvíjí pozitivní síla okolo nás.

Naše životy, sociální vazby a společnost je nyní postavena na negativním egoistickém (sobeckém) základě, a proto lidstvo trpí. Naše svobodná volba je právě v tom, začít nebo nezačít, vytvářet vztahy a celou společnost, ne na egoistickém, oddělujícím principu, ale na pozitivních principech spojení, podle zákonů přírody. Místo sebestředného zájmu o sebe a pro sebe, mít zájem o druhé, o prospěch ostatních lidí.

Ve chvíli, kdy začneme vytvářet pozitivní vztahy mezi lidmi, dojde k nápravě všech současných katastrof a utrpení, které jsou důsledkem našeho vlastního sobeckého jednání. V tom je naše svobodná vůle, kterou každou vteřinu každý z nás činní.