Otázka: Jak bude vypadat společnost budoucnosti?

Odpověď:

Jak se dnes každý staráme o svoje potřeby a potřeby svoji rodiny, tak se v budoucí společnosti bude každý starat o potřeby druhých lidí.

Jakkoliv se nám tento model může zdát nerealistický, příroda nás k němu postupně tlačí.

Můžeme na tom začít pracovat dobrovolně skrze úsilí ke spojení a činnostmi vedoucími pro dobro společnosti, nebo můžeme pokračovat delší cestou, kdy ve středu zájmu „každý sám pro sebe“ a příroda nás k této změně sama dotlačí prostřednictvím korekcí, jako jsou války, přírodní katastrofy, či krize všeho druhu.