Jak najít smysl života? odpověď přináší věda Kabala

Abychom pochopili, co je věda kabala a jak nám může pomoci, pojďme si říci o realitě, ve které žijeme. Celá naše realita se skládá z fyzického světa a vyššího duchovního světa.

Fyzický svět vnímáme našimi pěti smysly a studují ho vědci pomocí věd, jako je fyzika, chemie, biologie atd. Tyto vědy nám částečně pomáhají porozumět fyzickému světu, ve kterém žijeme.

Pokud ale chceme poznat vyšší duchovní svět a tím pochopit celou realitu, potřebujeme nástroj pro jeho vnímání. Vědy které známe a našich pět smyslů nám to ale neumožní.

Proto je tu věda Kabala, která nám poskytuje nástroj pro studium vyššího duchovního světa. To znamená, že můžeme rozkrýt vyšší sílu přírody, která je nazývána také jako bůh, stvořitel či vesmír.

Díky tomuto rozkrytí zjistíme, jakým způsobem funguje celá realita, tedy celá příroda a všechny její zákony. Odhalíme smysl a cíl našeho života, proč tu jsme, co je naším úkolem, kam směřujeme a hlavně jak toho prakticky dosáhnout v tomto životě. Bezplatné online kurzy kabaly na https://kabacademy.eu/cz

Hrajeme hru s názvem život a (ne)známe její cíl?

Vydělat hodně peněz, mít se dobře, užít si dovolenou, být skvělý táta nebo máma, postavit dům – to vše jsou krásné cíle, které v průběhu života můžeme dosáhnout, ale jaký je skutečný cíl hry s názvem život?

Hrajeme hru život a (ne)zajímáme se o skutečný cíl

Vraťme se do dětských let, kdy jsme hráli spoustu her. Všechny hry měly jedno společné, a to dosáhnout nějaký cíl. V „člověče, nezlob se“ dostat všechny figurky do domečku, v pexesu nasbírat co nejvíce dvojic atd. Než jsme začali hrát, vždy nám bylo jasné, čeho máme dosáhnout.

Dospěli jsme a plně jsme se zapojili do života. Od rána téměř do večera se věnujeme práci, bojujeme za své představy o životě a dočasné cíle, které po jejich dosažení dříve či později mizí v propadlišti dějin. Děti vyrostou a odejdou z domu, technika zastará a vyhodí se. Tak k čemu bylo to každodenní lopotění, jaký to mělo všechno smysl? Co je cílem této hry? Peníze? Úspěch? Sláva? Dobré jídlo?

Existuje cíl v životě každého z nás

Cílem této hry s názvem život je pro každého z nás pozdvihnout se nad svoji egoistickou přirozenost, jež nás vede k zájmu jen o sebe samé a konání všeho ve svůj vlastní prospěch. Navíc mnohdy na úkor druhých. A právě takové konání je příčinou všech neštěstí a utrpení světa.

Příroda nás vyvíjí a tlačí na nás pomocí koronaviru a dalších přírodních katastrof, abychom dosáhli dalšího vývojového stupně skutečného člověka. Člověka, jehož činy a myšlenky budou vždy orientovány na konání ve prospěch společnosti a na vytváření harmonických mezilidských vztahů.

Změnou tohoto přístupu v chování každého člověka se nám otevře celá skutečná realita, bez utrpení, válek a nemocí. Dosáhneme podobnosti a integrace s přírodou, jež je propojena v jeden harmonický celek, kde je dostatek všeho a žádná část nestrádá. Ve chvíli, kdy vystoupíme ze sebezájmu a ostatní lidé a společnost se pro nás stanou minimálně stejně důležití jako my sami, poznáme skutečný smysl života – prospívat společnosti a lidem, jak je to jen možné.

Pro muže – Práce není to co nás definuje, ani smysl našeho života

Na mužích je od přírody uložena povinnost prací zabezpečit rodinu. Je to ale pouze jedna část toho co jako muži máme vykonat, nikoliv se ale s konceptem práce ztotožnit. Práce kterou muž vykonává pro zabezpečení, nemá nic společného z jeho životním posláním a cílem života.

Ztratili jsme se v práci

V dnešní konzumní společnosti jsme se ztratili v práci. Stala se zejména pro muže středem jejich života a výplní celého dne. Vydělat dostatek peněz, k tomu našetřit na horší časy, nakoupit nepotřebné věci jenž za pár týdnů či měsíců stejně vyhodíme abychom pořídili ještě novější a pořád dokola. Tuto podstatu si uvědomuje čím dále více mužů a hledají východisko.

Poslání muže, nebo-li smysl života a jeho práce jsou dvě oddělené věci

Každý muž musí zabezpečit rodinu, v míře jenž je nezbytně nutná. Samozřejmě je fajn, pokud najde práci jenž ho baví, naplňuje a má přínos pro druhé lidi. Tím ale podstata a účel práce v životě muže končí. Není ji třeba věnovat více času než je nezbytně nutné, vydělávat více peněz než je potřebné na zabezpečení rodiny a běžného života. Neměli bychom padnout do pasti a ztotožnění se s rolí v práci jako s životním naplněním a cílem.

Posláním života každého muže je dosáhnout cíle a smyslu života, neboli duchovního dosažení. To je ten cíl proč tu jsme a kam nás příroda postupně rozvíjí. Muž by měl pracovat jen v nezbytně nutné míře a zbytek svého času věnovat studiu o smyslu života.

Díky tomuto studiu přinese pak do rodiny znalosti o skutečném fungování světa, smyslu života svoji ženě a dětem, jenž se pak budou správně vyvíjet a zapojí se vědomě do společnosti.

Krize středního věku – příležitost nikoliv ke změně, ale k pochopení

Procházím domem a uvědomuji si, kolik se toho změnilo. Z okna se dívám na prázdnou trampolínu, kde ještě nedávno skotačily děti, které se jako mávnutím kouzelného proutku proměnily v dospělé. Míjím zrcadlo a letmo zahlédnu sám sebe – přibývající vrásky, sem tam šedivé vlasy a z pod trička vykukuje břicho.

Zkrátka je to tu, stáří klepe na dveře, mladá léta jsou nenávratně pryč. Usedám do křesla a promítám si v myšlenkách svůj život. Zasadil jsem několik stromů, postavil dům, vychoval děti a vybudoval úspěšnou kariéru v práci, která mě už absolutně nenaplňuje. Také mám skvělou ženu, z které se ale časem stala spíše kamarádka bydlící v oddělené ložnici.

Co teď dál?

Vždycky jsem po tom toužil – rodina, dům, auto, žena, úspěšná kariéra – a teď v polovině svého života, když jsem všeho dosáhl, se cítím prázdný. Je to ta krize středního věku? Pomůže změnit práci, najít si novou ženu, přestěhovat se a začít znovu?

Změna nepomůže

Nestane se nic, pokud člověk vymění práci, dům či rodinu. Po pár letech se dostane opět do stejného bodu, kdy naplní všechny fyzické touhy, které ale ve výsledku nepřinesou naplnění a uspokojení. Jen opět vyvolají prázdnotu, pochyby a hlavně otázku: „Co dál sám se sebou, se svým životem?“

Příležitost k dosažení smyslu a cíle života

Není důvod sedět s hlavou v dlaních a trápit se, kde se stala chyba. Nikde. Ba naopak, je to obrovský dar, který člověk v určitém věku dostává od přírody – ono vyvolání prázdnoty, pochybností a hledání. Je to příležitost položit si esenciální otázku, jež má mnoho podob, ale jednu podstatu: „Co je smyslem mého života? Proč tu jsem? Co mám dělat?“ V tu chvíli se mohu rozhodnout najít a naplnit cíl a smysl života, proč tu vlastně jsem.

Nemusíme nic měnit, ani rodinu, práci nebo dům. Stačí začít studovat, odhalovat a dosáhnout kořene své duše a toho, proč tu opravdu jsme a jaký smysl má náš život.

Člověk nebyl stvořen pro práci, přichází čas změn

Každý den osm až deset hodin v práci, k tomu i několik hodin cestování v kolonách či hromadné dopravě, pak nakoupit, uklidit, postarat se o děti… a každý den dokola. Vidina dovolené dvakrát do roka a k tomu pár radostí ve formě prožitku a odměny… to je opravdu to, pro co byl člověk stvořen?

Vyměnili jsme život za práci

Člověk nebyl stvořen proto, aby celý den pracoval, a pak peníze utratil za věci, jež ve výsledku spotřebuje či za pár let vyhodí, a v tomto kruhu strávil celý život. Když jsme nebyli stvořeni pro práci, pro co tedy, co je smyslem našeho života?
Cílem a smyslem života člověka je, aby dosáhl a rozpoznal vyšší sílu přírody, jež nás vytvořila. V praxi to znamená dosáhnout harmonického stavu a soužití s ostatními lidmi a přírodou samotnou. Vytvořením této harmonie mezi lidmi a přírodou rozkryjeme v našich vztazích vyšší sílu přírody, nazývanou také absolutní láska.

Pracovat pro dosažení tohoto cíle, nikoliv pro práci

Člověk musí samozřejmě pracovat proto, aby si zajistil nezbytně nutné prostředky pro svůj plnohodnotný život a zabezpečil rodinu, ale zbytek energie a úsilí je třeba vynakládat pro dosažení cíle a smyslu života, nikoliv pro „pracování a materializovaní nadbytečných potřeb“.

Doba změny a odhalení cíle a smyslu života

V dnešní době procházíme díky koronaviru obdobím změn. Všechny nadbytečné businessy, výroby a služby budou pod tlakem přírody uzavřeny. Ruku v ruce s nastupující automatizací a robotizací dojde k masivnímu úbytku pracovních míst.

Není třeba se těchto změn bát, ale pochopit je a pomocí vzdělávání rozvíjet společnost tak, aby se každý člověk začal učit o skutečném cíli a smyslu života, proč tu jsme a kam kráčíme. Při tom bude stačit pracovat pár hodin denně pro zajištění plnohodnotných potřeb člověka.

PS: Jakkoliv se vám může zdát tento článek kontraverzní a jakkoliv je náš současný způsob života vzdálený tomu, co nás čeká, zkuste si položit otázku a odpovědět do komentářů: „Co je smyslem vašeho života, proč jste tady?“

Proč je slovem roku 2019 slovo Existence?

Na jednom z největších internetových online slovníků „dictionary.com“ se stalo nejhledanějším slovem roku, a s ním souvisejících spojení, slovo „existence“. O čem to vypovídá?

Tento trend jasně ukazuje posun člověka v jeho vývoji z fyzické úrovně do úrovně duchovní. Mnoho lidí hledá odpovědi na existenční otázky – změna zaměstnání, přátel, partnera či dokonce pohlaví – ve fyzickém světě. Zkrátka hledají v něm odpovědi na otázky týkající se všeho, co chtějí získat a do čeho investují velké množství času. Toto hledání je samozřejmě pro život důležité, avšak není to ještě hledání skutečného smyslu života.

Skutečný smysl existence začne člověk hledat ve chvíli, kdy si začne klást otázku, co je smyslem života v mnoha jeho ekvivalentech. Například, proč se nám dějí nejrůznější situace v životě? Máme svobodnou volbu a pokud ano, tak v čem? Co se stane po smrti? A řadu dalších. Co když je tady na světě návod, jak získat odpovědi na všechny vaše otázky?

Ať už hledáte odpověď na otázky z fyzického světa a chcete porozumět, jak svět funguje, jak je řízen pomocí vyšších přírodních zákonů nebo chcete znát odpovědi na důvod vaší existence, je tady pro všechny moudrost vědy Kabaly. Existence z pohledu kabaly znamená, že v každém konkrétním okamžiku života hledám odpověď na otázku: „Co je smyslem života a jak ho dosáhnout.“ A to je to, co nám metoda kabaly přináší – praktickou cestu dosažení odpovědi na všechny otázky týkající se naší existence.

Pojďme zpět k vyhledávaní slova existence. Bylo hledáno buď v kontextu s otázkou „co je smyslem existence, života“ nebo v souvislosti s návodem, jak existovat ve výzvách a problémech dnešní doby. Tedy otázky pramenící ze strachu člověka o existenci samotnou v situacích, které se nyní dějí – klimatické změny, politická a ekonomická nestabilita, válečné konflikty, střelba do nevinných lidí a jiné.

Věda kabala nám vysvětluje, že máme k dispozici dvě cesty. První je přímá cesta. Jdeme přímo k cíli života, tedy snažíme se spojit s druhými lidmi a žít ve prospěch společnosti, nikoliv v prospěch sebe sama na úkor ostatních.

Druhá cesta, kdy člověk žije sám pro sebe a pro svůj prospěch, je pomalejší a bolestivější. Druhá cesta odporuje systému spojení v přírodě, a proto nás příroda pomocí korekcí ve formě utrpení mnoha podob, jako jsou nemoci, války, krize všeho druhu, směřuje k tomu, abychom se správně zapojili do systému přírody, spojili se s ostatními a žili a chovali se ve prospěch celku, společnosti.

Po smyslu života tedy pátráme všichni, ale záleží z jaké pozice a proč ho chceme znát…

Inspirace dne – Kam nás příroda směruje?

Všechny naše problémy ať již osobní, nebo světové jsou pozváním či popostrčením přírody k tomu, aby jsme se začali zabývat jedinou otázkou „Co je smyslem našeho života“ a naplnili ji, tedy: „Napravili naše mezilidské vztahy“.

Ve chvíli, kdy začneme pracovat na nápravě mezilidských vztahů a vytvoříme skutečné vzájemné propojení s ostatními, pak z našeho života problémy postupně zmizí…