Vladimír Böhm

Proč děti nechtějí do školy a pohrdají učiteli?

Máte-li dítě, zřejmě jste si také prožili následující příběh. Budoucí prvňáček plný očekávání, radosti a touhy na tuto významnou životní událost nastupuje do školy. V první třídě, druhé a možná ještě ve třetí nadšení vydrží a pak se vytrácí. V dalších ročnících přichází nejen nechuť a zklamání, ale vše se stupňuje a většina dětí cítí […]

Vyučovací předmět, jenž nám ve škole chybí již 246 let a závisí na něm naše přežití

V roce 1774 za vlády Marie Terezie byl přijat všeobecný vzdělávací školní řád o docházce do školy. Tento zásadní krok přinesl vzdělání do naší země a nastartoval vývoj vzdělávacího systému. Bohužel již od začátku až do dnešní doby mu chybí hlavní vyučovací předmět. Matematika, čeština, chemie, fyzika, dějepis a spousta dalších předmětů, které z dítěte […]