Vladimír Böhm

Pro muže – Práce není to co nás definuje, ani smysl našeho života

Na mužích je od přírody uložena povinnost prací zabezpečit rodinu. Je to ale pouze jedna část toho co jako muži máme vykonat, nikoliv se ale s konceptem práce ztotožnit. Práce kterou muž vykonává pro zabezpečení, nemá nic společného z jeho životním posláním a cílem života. Ztratili jsme se v práci V dnešní konzumní společnosti jsme […]