Vladimír Böhm

Odhalení nového přírodního zákona

Odhalování přírodních zákonů postupuje spolu s vývojem lidstva. Tak, jak vzpomínáme na Isaaca Newtona, když v 17. století objevil a popsal základní fyzikální zákony, zrovna tak budeme vzpomínat na 21. století, kdy lidstvu bude díky koronaviru rozkryt na lidské úrovni hlavní přírodní zákon pro náš budoucí život. Konec období sebezájmu Mysleli jsme si, že můžeme […]