Jaký je rozdíl mezi osobním a duchovním rozvojem?

Osobní rozvoj zahrnuje práci na sebe sama, aby člověk mohl dosáhnout svých cílů a snů ve fyzickém životě. Je to proces, který se může týkat různých oblastí života, jako jsou kariéra, vzdělání, vztahy, zdraví a kondice, finanční situace a další. Cílem osobního rozvoje je dosáhnout vyšší úrovně sebeúcty, sebevědomí, sebedůvěry a sebeuspokojení.

V rámci osobního rozvoje, mnoho lidí se snaží rozšířit své znalosti a zlepšit své dovednosti v oblastech jako je vzdělání, komunikace, jazyky, vyjednávání a organizace. Tyto dovednosti jim mohou pomoci zlepšit jejich kariérní příležitosti, zvýšit jejich příjem a dosáhnout lepšího finančního zabezpečení. Dále, osobní rozvoj také zahrnuje práci na svých emocích a myšlení, aby člověk mohl lépe zvládat stres a řešit konflikty.

Duchovní rozvoj znamená, že se člověk věnuje hledání a odhalení smyslu a cíle života.

Je důležité se rozvíjet v obou oblastech. Najít správně propojení a vyvážení. Zkrátka stejně tak jak potřebujem pro plynulou chůzi obě nohy, tak potřebujeme rozvoj našich vlastností pro zabezpečení našich materiálních potřeb, proto abychom se mohli věnovat odhalení a dosažení smyslu života.

Kdo je odpovědný za to co se děje?

Jakkoliv to odporuje našemu racionálnímu rozumu a vnímání pomocí pěti smyslů, čím dál více vědců z celého světa se přiklání k teorii, že na pozadí hmoty a jejího vzniku je myšlenka.

Odkud pocházejí naše myšlenky? Jsem jejich zdrojem?

Myšlenky, které máme, nejsou naše vlastní. Přicházejí z reality přírody, která nás obklopuje, žijeme v ní a jsme její součástí. Můžeme to nazvat vyšším energetickým polem, kde jsme propojeni a ono nám neustále posílá všechny myšlenky, jež z nevědomosti označujeme za „naše“. Dobrá, špatná myšlenka či inovativní nápad, nic z toho není naše, vše jsme obdrželi.

Kde je tedy svoboda vůle a začínám „já“?

Dostáváme, v podstatě můžeme říci – jsme zasypání tisíci myšlenkami za den. Na nás je z nich všech zvolit a realizovat dobré myšlenky.

Tím vzniká další otázka: „Co jsou dobré myšlenky, jež následně vytvářejí dobrou realitu pro nás i pro ostatní?“ Jsou to všechny myšlenky, které mají základ ve vytvoření pozitivních vztahů s druhými lidmi. Mudrci nám dali již před mnoho tisíciletími návod na to, jak správně vybírat myšlenky.

Kontrolní mechanizmus pro správný výběr myšlenek, který utvoří pozitivní a pro všechny šťastnou realitu je: „Nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali tobě, nebo ještě přísnější a ve výsledku pro nás vytvářející lepší svět je: „Miluj bližního jako sebe sama“.

Naopak pokud podpoříme špatné myšlenky, jež ve své podstatě mají základ v nenávisti k druhým lidem, jejich využití, tím vytváříme realitu bolesti, utrpení a krizí pro všechny z nás.

Každý jsme odpovědný za současný stav světa

Pokud se podíváme na situaci ve světě, kdy neúspěšně bojujeme s pandemií koronaviru, stojíme na pokraji ekonomických a sociálních krizí, na mnoha kontinentech je hladomor nebo válečné konflikty, pak si přiznejme, že jsme jako lidstvo zatím absolutně selhali ve vytváření naší reality, tedy ve výběru správných myšlenek.

Výběr myšlenek je na každém z nás, každou vteřinu našeho života. Vybíráme-li myšlenky, jež následně vytvářejí pozitivní vztahy s druhými lidmi či naopak.

Proč si pozitivním myšlením a vizualizací nevytvoříme šťastný život?

Existuje mnoho doporučení, jak si zajistit svůj šťastný život: Myslete pozitivně, přejte si a vaše přání se splní, vizualizujte si svůj šťastný život, … Proč tohle nefunguje?

Jak si vytvořit šťastný život

Svůj život si nemůžeme vytvářet v iluzích a fantaziích našich myšlenek. Žijeme ve fyzickém světě, a proto všechny pozitivní myšlenky a dobré skutky musíme prakticky realizovat směrem k druhým lidem v každodenním životě.

Pokud bude náš život založen na úsilí vytvářet dobré vztahy s druhými lidmi pomocí pozitivních myšlenek o druhých a praktických činech, jež tyto vztahy k nim vytvoří, pak se podílíme na vytváření dobrého života pro druhé, a tím se automaticky stane i náš život šťastným a naplněným.