Co znamená, že jsme poslední generace?

Kabalisté, tedy lidé, kteří studují vědu o smyslu a cíli života člověka uvádějí, že se nacházíme v takzvané poslední generaci. Označení poslední generace nemá nic společného s žádnými černými scénáři o konci světa či zániku civilizace. Co to znamená?

Poslední generace je označení pro poslední vývojový stupeň člověka na naší současné úrovni, tedy na egoistickém základě, kdy každý jedná ve svůj prospěch na úkor druhých lidí, což je příčinou všech potíží, neštěstí a katastrof na zemi.

Jsme generací, která vstupuje do období, kdy prostřednictvím různých tragických milníků, jako byly a jsou nejrůznější války, krize a nyní koronavirus, máme možnost si uvědomit, že proto abychom jako lidstvo přežili, musíme změnit svůj přístup k ostatním lidem, společnosti a přírodě. Na místo sebestředného zájmu o sebe a svoje zájmy se musíme začít měnit a začít žít ve prospěch společnosti a v ní vytvářet dobré vztahy mezi sebou.

Nyní prostřednictvím událostí, které spustil koronavirus vstupujeme do této etapy. Jsme poslední generace, která se zároveň stane první generací, která bude budovat mezilidské vztahy na vzájemné odpovědnosti a lásce mezi lidmi.

Způsob, jak toho dosáhnout není těžké si představit, navíc ho každý z nás má vnitřně v sobě. Mudrci řekli: „Miluj bližního svého jako sebe sama“ Jak to však prakticky každý den naplnit, jak to udělat, jak se změnit? Představte si, že naše budoucí vztahy mezi sebou budeme vytvářet a k lidem se budeme chovat tak, jako se chováme k našim nejbližším, k naší rodině, k našim dětem.

Změna na tento nový způsob života přijde postupně a záleží jen na nás, zda to bude cesta přímá a bezbolestná, nebo pomalá a strastiplná. Tedy buď sami začneme měnit své chování k druhým lidem a přírodě podle výše uvedeného principu „Miluj bližního jako sebe sama“, nebo se nebudeme chtít měnit a příroda sama nás ke změně pomocí dalších koronavirů, přírodních katastrof či válek popostrčí.

Cíl je dán, výběr cesty je na nás…

Koronavirus – mezník vývoje nové společnosti

Je přirozené, že současný vývoj událostí v souvislosti s koronavirem v nás vyvolává emoce strachu, bezmoci, odmítnutí a touhu po přežití. Ve skutečnosti se jedná o stav zrození a vývoj nové společnosti.

Poslední generace

Podle moudrosti vědy Kabaly se právě nyní lidstvo dostává do vývojového stádia nazývaného „Poslední generace“. Poslední nikoliv z hlediska fyzického, což by mohlo evokovat zánik lidstva – vymření, ale poslední z hlediska egoistického vývoje lidstva. Současný stav společnosti, který je založen na sobectví a zájmu každého především o sebe sama se prostřednictvím koronavirusu blíží ke konci.

Nová generace bude založena na novém paradigmatu jednoty a vzájemné odpovědnosti. Změní se motiv jednání každého člověka a celé společnosti z primárního „získávat pro sebe a na úkor druhých“ na harmonické paradigma celé přírody „starat se o druhé a žít ve prospěch společnosti“.

Vytvoření nové společnosti, význam slova krize

Současný stav je samozřejmě právem označován jako krize. Ve starověké hebrejštině se řekne slovo krize „Mashber“ a má zároveň význam „zrození“. Navíc byla Mashber ve starověku speciální židle, na které seděla žena, dokud neporodila.

Proto je současná krize změnou – přerodem celé společnosti do nového stavu a koronavirus je prostředkem této změny. Z hlediska vývoje společnosti je to další a poslední mezník, k němuž nás příroda od samotného počátku směřuje.

Za pár let v předmětu s názvem „dějepis“ přibude k mezníkům vývoje lidstva, jako byly pravěk, starověk, středověk, novověk, moderní společnost, označení „poslední generace zrozena skrze koronavirus“ .

Výběr délky zrození a intenzity bolesti je na nás

Systém přírody, v němž žijeme a jsme její součástí, na nás působí pomocí přírodních sil a zákonů. Vede lidstvo celou dobu k cíli, jímž je změnit náš egoistický přístup k životu, k lidem, k přírodě a začít se chovat altruisticky, žít harmonicky s přírodou a ostatními lidmi ve prospěch celé společnosti

K tomuto cíli jsme postrkováni již několik tisíc let. Války, tsunami, krize, to vše nás směřuje k vytvoření nového systému fungování společnosti. V posledních dnech jsme dostali jednu z posledních pobídek ke změně našeho přístupu, k nápravě, k znovuzrození. Pokud začneme intenzívně pracovat na vytvoření pozitivního spojení s přírodou a mezi lidmi navzájem, koronavirus ubere na intenzitě, až úplně zmizí (najde se rychle vakcína). Pokud se touto cestou nevydáme, je toto vše jen začátek a můžeme čekat podstatně horší virové mutace.

Příroda nás zkrátka donutí udělat změnu. Jen na nás je, zda to bude rychlý a bezbolestný proces, nebo komplikovaný a velmi bolestivý porod. Výsledek bude stát samozřejmě za to. Zrodí se nová podoba společnosti, která přinese štěstí, harmonii a naplnění pro všechny. Rozdíly budou odstraněny a stejně tak utrpení mezi lidmi, která nyní vznikají kvůli našemu egoismu a sebestředným zájmům.