Vladimír Böhm

Podnikání v postkoronové době, jaké udělat změny, aby prosperovalo?

Koronavirus mění vše, už nikdy se nevrátíme do starých kolejí v žádné oblasti našeho lidského života. Koronavirus jako biologický program přírody nám ukázal, jak jsme celosvětové všichni propojení do jednoho celku a vzájemně závislí jeden na druhém. To, co se dnes stane v Americe ovlivní zítra i nás. Už nemůžeme být lhostejní nikde a k […]