Odkud se bere nedůvěra k očkování?

V posledních měsících sílí snaha většiny vlád přesvědčit své občany k očkování proti koronaviru. Motivace ani tlak ze strany vlád na odpůrce nezabírají a zdvihají ještě silnější vlnu odporu proti očkování a protipandemickým opatřením.

Vládní činitelé se marně snaží přesvědčovat a argumentovat čísly. Lidé jednoduše nemají důvěru ve vlády, ani prostředí, ve kterém žijí. Bohužel se není čemu divit. Život člověka v současnosti je životem v nepřátelském prostředí. Na místo důvěry, že nám v případě potřeby bude pomoženo, že to s námi někdo myslí dobře, jsme se ocitli v pasti nenávistných mezilidských vztahů, kde každý chce využít druhého ve svůj prospěch.

Nejen vlády a politici myslí primárně na sebe. Většina lidí má své každodenní starosti o zajištění základních životních potřeb, úhradu zvyšujících se cen energií a hypotéky. Vidí, že jsou na vše samy. Není nikdo, kdo by pomohl, ba naopak čelí povinnostem platit daně, nejrůznější poplatky a pojistky ze kterých profitují velké mezinárodní organizace. Bohužel jsme si mezi sebou vybudovali tyto mezilidské vztahy skrze rozvoj našeho ega a sebestředného zájmu každého pouze o sebe.

Jak může někdo očekávat, že v takovém prostředí nedůvěry a strachu, kdy přemýšlíme „každý mě chce využít“ se půjde někdo dobrovolně a hned očkovat? Akcie a hodnoty firem poskytující očkovací vakcíny letí nahoru, a tak se zase z dobré myšlenky pomoci druhým se stává ekonomický kalkul a zisk pro pár vyvolených akcionářů farmaceutických firem.

Jedno řešení na vše

V našich životech máme pouze jeden úkol a tím je vybudování správných mezilidských vztahů. Na místo využívání druhých ve svůj prospěch se snažit lidem pomáhat, aby se cítili v naší společnosti v bezpečí. Vytvořit mezi všemi prostředí a pocit bezpečí, tak jako když jsme byli malí a cítili jsme se v bezpečí svojí rodiny. Věděli jsme, že se můžeme vždy spolehnout na své rodiče, teplo domova, že nám bude pomoženo a nikdo nám neublíží. Nápravou mezilidských vztahů vyřešíme všechny problémy současnosti.

Dva důvody, proč jsem se nechal očkovat proti Covidu

Očkovat či neočkovat, to je téma, které rozděluje v poslední měsících společnost. Na místo toho abychom se sjednotili a společně postupovali v boji proti globální pandemii koronaviru, se společnost rozdělila na dva nesmiřitelné tábory. Na ty, jenž se nechali očkovat a ty, co jsou proti.

Při svém osobním rozhodnutí čerpám z moudrosti Kabaly. Co je Kabala? Nejstarší věda na zemi, vysvětlující duchovní vývoj člověka a odpovídající každému na otázku: Co je smyslem a cílem života a jak toho dosáhnout. Tato věda se nazývá také vědou o spojení. Její přínos je aktuální právě v dnešní době, protože přináší celému světu vysvětlení, jak se jako lidé máme správně spojit, abychom vyřešili problémy, kterým v současnosti čelíme.

A nyní zpět k důvodům mého rozhodnutí vycházejících z této moudrosti. Je řečeno:

Lékař dostal právo léčit

Lékaři mají znalosti a možnosti, jak léčit člověka. Proto pokud ministerstvo zdravotnictví doporučuje očkování, je to pro mě dostatečný důvod k akceptování tohoto doporučení.

Člověk by se neměl vyloučit ze společnosti

Žijeme ve společnosti a jsme její součásti. Měli bychom akceptovat to, co dělá celá společnost a řídit se jejími zákony a doporučeními. Co je dobré pro celou společnost je dobré i pro mě, nejsem výjimka.

Jaký přínos může mít mé rozhodnutí očkovat se pro společnost?

Abych potenciálně ochránil druhé před sebou. Stejně jako lékaři operující nemocného. Mají roušky ne proto, aby chránili sebe, ale aby ochránili pacienta před sebou jako potenciálním zdrojem nákazy. I když jsem nyní zdrav, mohl bych být někdy v budoucnu přenašečem viru. Vnímám to tak, že tímto činem a záměrem pomáhám chránit druhé.

Článek vyjadřuje můj osobní pohled a přístup k očkování vycházející z interpretace moudrosti kabaly. Nikoho nepřesvědčuji a ani nenabádám k žádným rozhodnutím.

Rozdělení společnosti kvůli očkování je horší než koronavirus sám

Celý svět čekal na vytvoření vakcíny proti koronaviru. Nyní, když jsou první vakcíny k dispozici a státy zvažují plošné očkování, dochází k začátku rozdělování společnosti na dva nesmiřitelné tábory.

Nesmiřitelné názory – očkovat či neočkovat

Jako dva válečné tábory stojící proti sobě, kdy ani jedna strana není ochotna naslouchat, prozkoumat či zvážit argumenty strany druhé.

Jedna strana vidí řešení pandemie v plošném a povinném očkování všech obyvatel. Kdokoliv, kdo jde proti jejich názoru, je podle nich lehkomyslný a nezodpovědný, ohrožuje život svůj i ostatních. Druhá strana na ostří nože kontruje osobní svobodou jednotlivce konspiračními teoriemi a riskantním zásahem do života a zdraví člověka.

Skutečný zdroj koronaviru

Skutečnou příčinou vzniku koronaviru, o které se nemluví, jsou naše špatné mezilidské vztahy. Nejen koronavirus, ale všechny problémy společnosti včetně přírodních katastrof vznikají jako důsledek našich špatných mezilidských vztahů, jež jsou postaveny na egu, tedy vzájemném využívání lidí mezi sebou. Příroda na nás pomocí těchto pandemií a katastrof tlačí, abychom se změnili.

Proto jakákoliv vakcína nikdy nemůže fungovat, protože neřeší příčinu. Možná potlačí současné projevy, ale nezabrání dalším virovým vlnám, jež budou horší a hůře zvladatelné, dokud nezačneme řešit skutečnou příčinu, tedy nápravu našich vzájemných mezilidských vztahů.

Rozdělení společnosti je horší než koronavirus sám

Pokud se začne zavádět plošné povinné očkování, zvedne se vlna nenávisti a nesmiřitelných postojů, vyhraněných názorů, které ve výsledku ještě více vyhrotí současnou situaci. Důsledkem bude větší rozdělení společnosti a zhoršení mezilidských vztahů, což se následně demonstruje v nejnižší fyzické úrovni jako nárůst či objevení nových virusů.

Jaké je tedy řešení – očkovat či neočkovat?

Na tuto otázku není jednoznačná odpověď. Vakcína může určitým způsobem pomoci zpomalit pandemii, ale určitě ji nezastaví. A co způsobí její vedlejší účinky, netuší nikdo.

Co ale jednoznačně můžeme říci je, že jakékoliv rozdělení společnosti, vznik nesvárů a hádek mezi lidmi celou situaci podstatně zhorší. Bohužel ani s tímto mnoho nenaděláme. Lidská společnost a každý jedinec v ní se vyvíjí skrze svůj egoismus. Ve skutečnosti nám ani nenáleží používat slovo společnost, které znamená „společně“, tedy komunita snažící se žít společně v míru k zajištění prosperity všech. Spíše můžeme hovořit o shromáždění lidí snažících se urvat každý sám něco pro sebe a mít se lépe než ostatní. A co jsme zaseli, to nyní sklízíme.

Řešení je ve vzdělání a osobním přístupu každého člověka

Musí přijít nové vzdělání vysvětlující lidem, že spokojený a šťastný život jednotlivce je možný pouze tehdy, pokud se bude podílet na vytvoření spokojeného života pro celou společnost. Vzdělání, které bude vysvětlovat, že důležitější než relativní pravda v čemkoliv, je vytvoření harmonických vztahů s druhými lidmi a respektování, pozdvihnutí se nad našimi odlišnými názory a postoji.

Spojení se nad rozdíly je základní princip fungování přírody a tím se musíme inspirovat a takto se chovat. Příroda rozdíly nepotlačuje, ale spojuje. Jinými slovy v případě rozdílnosti názorů s očkováním mohou spolu v lásce sedět a diskutovat lidé, kteří zastávají odlišné názory a je jedno, zda je někdo očkován či nikoliv.