Vladimír Böhm

Vyučovací předmět, jenž nám ve škole chybí již 246 let a závisí na něm naše přežití

V roce 1774 za vlády Marie Terezie byl přijat všeobecný vzdělávací školní řád o docházce do školy. Tento zásadní krok přinesl vzdělání do naší země a nastartoval vývoj vzdělávacího systému. Bohužel již od začátku až do dnešní doby mu chybí hlavní vyučovací předmět. Matematika, čeština, chemie, fyzika, dějepis a spousta dalších předmětů, které z dítěte […]