Jak se vyhnout depresi, aneb lék na problémy dnešní doby

Postkoronová doba přináší nové výzvy, které jsme zatím nikdy v takovémto rozsahu neřešili. Úbytek pracovních příležitostí, rozpady vztahů v důsledku karanténních opatření, to vše vyvolává tlak, obavy, nejistoty až deprese.

Jak se vyrovnat s novými výzvami a problémy, kterým čelíme?

Hovořil jsem se spoustou lidí, kteří si nyní kladou základní existenční otázky. Jak to budu mít s prací, nepřijdu o ni? Jak zaplatím hypotéku? Kde seženu peníze pro děti na studium? atd. To jsou otázky, které se spoustě lidí přehrávají neustále v hlavě a ze vznikajících obav přicházejí až depresivní stavy. Co s tím?

Začněme myslet jinak a dělat něco pro druhé

Je samozřejmě důležité se všem těmto otázkám věnovat, protože každý z nás je odpovědný za jejich vyřešení. Na druhou stranu, jak se zbavit strachů, obav a myšlenek vyvolaných těmito otázkami, jak nevytvářet v hlavě černé scénáře?

Řešením je začít myslet jinak, starat se a pomáhat druhým lidem. Když člověk přesměruje myšlenky ze starosti o sebe a začne se zabývat ostatními lidmi má příležitost zapomenout na všechny nedostatky, úzkosti a problémy, které řeší ve svém životě. Na místo negativního strachu o sebe, přichází pozitivní myšlení, což je láska a touha pomoci druhým lidem.

Je jedno co budeme dělat, jak druhým pomůžeme. Každý podle svých schopnosti a možností může nabídnout svoji pomoc druhým lidem, společnosti. To nám dá zpětně racionální možnost vystoupit ze svých problémů a stát se odolnějšími vůči tomu co sami řešíme a ve výsledku být šťastnější.

Proč skrze pomoc ostatním pomáháme sobě?

Příroda je jeden propojený harmonický celek. Každá část pracuje ve prospěch celku, tedy ve prospěch všech jejích částí. Ve chvíli, kdy začínáme bez vypočítavosti, pomáhat a starat se o potřeby druhých lidí, probouzíme lásku, tedy pozitivní sílu přírody a jednáme v souladu s ní. Co uděláme, to se nám dvojnásobně vrátí. Pomůžeme, bude nám pomoženo dvakrát…

Na rozdíl od přístupu, kdy se pohroužíme do sebe, do zájmu jen o sebe, kdy jsme pak ve skutečnosti, a ani to nevíme, od přírody a podstaty života odpojení. Trpíme, máme deprese, protože se člověk soustředí sám na sebe, nikoliv na celek. Tohle chování známe z přírody také, takto se chová rakovinová buňka, roste jen pro svůj benefit, čerpá jen pro sebe, pro své bujení a tím nakonec ohrozí nebo dokonce zahubí celé tělo.

Máme možnost si vybrat, máme možnost se zapojit do systému přírody správným způsobem a netrpět, pomáhat druhým a tím i sobě, společně aktivovat sílu lásky, která pak napraví všechny problémy ve světě.

Koronavirus je vzkaz přírody lidem, uslyšíme ho?

Koronavirus má nejen více obětí, ale hlavně velký mediální zájem. Hledá se původce – zdroj. Do doby, než bude nalezen, nikdo nemá jistotu, jak se virus šíří, odkud pochází.

Na jednu stranu samozřejmě musíme hledat řešení ve fyzickém světě, v něm najít zdroj a protilátku, léčbu, na druhou stranu bychom měli znát vyšší „zdrojovou“ příčinu vzniklé virové nákazy. Neodbytně totiž vyvstává otázka, co se stane, když se nepoučíme, proč se vlastně virus objevil.

Podle moudrosti Kabaly je naší lidskou přirozeností touha užívat si. Je to naše vnitřní egoistická vlastnost. Čím více se lidstvo rozvíjí bez omezení, kdy si všichni chtějí co nejvíc užívat s minimální investicí a na úkor druhých lidí, tím více jsme v rozporu a čelíme přírodě, jež je založena na opačném principu, na principu nezištného dávání, tedy altruismu.

Když se vývoj lidstva vychýlí z harmonie s přírodou, pak příroda sama provede korekci našeho vývoje. Taková korekce přírody se projevuje v mnoha podobách, například jako tsunami, hurikány, teroristické útoky, války, virové a jiné epidemie. Tyto korekce probíhají i na osobní úrovni každého člověka, jehož egoistické chování je také třeba ze strany přírody korigovat. Korekce se může projevit nemocemi, rozvody, rozpady rodin atp.

Proto všechny vzestupy a pády, tedy korekce, které lidstvo celá staletí prožívá, jsou důsledky nesouladu mezi rozvojem lidstva egoistickou cestou a „altruistickou“ přírodou. Jinými slovy mezi touhou přijímat pro sebe a touhou odevzdávat být altruisticky zapojen do systému přírody.

Výsledkem všech korekcí ze strany přírody je následné „změkčení“ našeho egoismu a pokus o vzájemné spojení, sjednocení mezi lidmi. A touto „pomocí“ nás příroda harmonizuje a přibližuje k její vlastnosti odevzdání a altruismu.

Jak tento proces probíhá?

Co v nás příroda vyvolá, pokud nastane nějaká katastrofa, například virová epidemie nebo někde udeří tsunami? Lidé z celého světa, kteří se do té chvíle zajímali pouze sami o sebe, se spojí a vzájemně si pomohou odstranit či zmírnit následky katastrofy. A to je přesně to, co bylo cílem přírody, která tuto „korekci“ našeho vývoje vyvolala – donutila nás spojit se, pomoci si a tím se dostat do harmonie s ní samotnou.

Nejsilnějším projevem našeho ega je odmítnutí vzájemného spojení. Pokud se budeme snažit oddělit se od sebe navzájem, izolovat se, příroda pak udeří několikanásobně intenzivněji.

Můžeme pokračovat až do bodu, kdy katastrofy a všechny mimořádné události budou tak drastické, že lidé pochopí, že máme jedinou možnost, jedinou cestu – spojit se, žít ve prospěch společnosti jako celku, protože jinak nepřežijeme.

Jsme spojeni

Všichni lidé navzájem a také jako součást přírody jsme součásti jednoho integrálního celku, jen to tak zatím nevnímáme. Systém přírody svým chováním neustále ovlivňujeme. Pokud budujeme vzájemné spojení, tedy jednáme ve prospěch celku, pak příroda reaguje pozitivním způsobem. Pokud se nespojujeme, rozvíjíme své ego a žijeme na úkor druhých, pak nás příroda pomocí korekcí usměrňuje.

Koronavirus se objevil v Číně, protože právě tam je vláda, která potlačuje lidská práva a vykořisťuje své obyvatele. Rozšíření koronaviru do celého světa je jasným vzkazem přírody: „Musíme napravit naše mezilidské vztahy, jsme spojeni a nikdo se před ničím neskryje. Odcestovat na Mars, zamknout se v odolných bunkrech, nic z toho nám nepomůže.“
Všichni jsme součásti přírody, jednoho integrální systému, a musíme se chovat podle přírodních zákonů, ať chceme nebo ne.

Naštěstí nemusíme čekat, až přijdou ještě větší krize, větší korekce, v důsledku nichž se spojíme. Můžeme se probudit a začít pracovat na vytvoření skutečného spojení mezi lidmi a to tím, že aktivujeme v přírodě pozitivní sílu, jež všechno napraví. Pak nebudou krize, virové nákazy, žádné korekce.

Celá společnost může dosáhnout skutečného štěstí, lásky, svobody a míru. Rozhodnuti je na nás, návod máme a korekce snad vedly k našemu dostatečnému poučení… Všichni, kdo nechtějí čekat na další korekce ze strany přírody, mohou začít pracovat na pozitivním spojení s ostatními pomocí metodiky spojení, která se nazývá „autentická Kabala“ .