Ponaučíme se z krizí a válek, napravíme svět?

Všechny tragédie na světě, včetně válek, ekonomických krizí a pandemií, vznikají pouze kvůli špatným mezilidským vztahům.

Pokud řešíme problémy pouze na místě, kde vznikly, a odděleně od sebe, nikdy nedosáhneme trvalého řešení. Pouze náprava vztahů mezi lidmi může vést k pozitivním změnám ve vývoji lidské společnosti.

Nemusíme čekat na pomoc vlády ani nikoho jiného. Každý z nás může svým přístupem a pozitivním kontaktem s druhými lidmi napravovat svět, každou minutu svého života.

Inspirace dne – Co je na světě nejhorši?

Zrcadlo, zrcadlo pověz mi co je na světě nejhorší? Na světě není nic špatného až na dvě věci: Tvé Ego, tedy zájem jen o sebe a tvá Lenost chtít se napravit.

A jak tedy napravit sám sebe a tím celý svět? Jednoduše. Začni tím: „Nedělej druhému to co nechceš, aby dělal někdo tobě“ Nápravou svého chování, zlepšíme mezilidské vztahy a tím se vyřeší všechny problémy ve světě. Nevěříš? vyzkoušej se tímto pár dnů řídit a uvidíš…

video – Proč se tohle všechno děje? Co od nás příroda, chce?

Video k aktuálním událostem ve světě, jenž nás nutí zastavit se a zeptat se: „Proč se tohle všechno děje? Co od nás příroda, chce? Co je tedy smyslem mého života?, Co mám teď dělat?“ a pak když se zastavíme a zeptáme se na tyto otázky, zjistíme že je tu pro nás připraven nový svět, nová práce pro všechny lidi… Pohled na novou ekonomiku, díky níž zmizí deprese, závist… čeká nás krásný svět… video na youtube zde

[youtube]https://youtu.be/MuQpF1xu4vs[/youtube]

Problém lídrů zemí, jenž nemají děti

Prosperita každé země se odvíjí od schopnosti jejich vládních představitelů. Mohli bychom vyjmenovat spoustu vlastností a předpokladů pro úspěšné vůdce a politiky, ale sledování jednoho z nejdůležitějších předpokladů úspěšného lídra je mimo zájem médií a veřejnosti. Co je oním hlavním předpokladem úspěšného lídra země?

Být rodičem a mít děti. Prezident Francie Macron, německá kancléřka Merklová, premiérka Spojeného králoství Theresa Mary Mayová, předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a mohli bychom pokračovat ve vyjmenování známých osobností nejen v evropě, ale i ve světě, jenž nemají děti.

Zrovna tak jako v historii – vůdci jenž ovlivnili svými rozhodnutími světové dění, například Lenin nebo Hitler, také neměli děti a všichni dnes víme, jak jejich rozhodnutí ovlivnila osudy lidí na celém světě. Proč je tedy pro lídry důležité mít děti?

Lidé kteří nemají děti, nemají skutečnou vnitřní touhu a zájem o budoucnost světa. Zajímají se o naplnění svých osobních cílů a egoistických představ o dobru podle jich samotných a pro jejich vlastní výhodu.

Představme si ženu, jenž drží dítě v náručí. Je ochotna udělat cokoliv, aby její dítě bylo zabezpečeno nyní a i v budoucnosti. Kdokoliv rozvinul svůj rodičovský instinkt díky výchově vlastních dětí, bude se vždy snažit správně vztahovat k lidem a k budoucnosti vlastní země.

Jak můžeme svěřit starost o budoucnost naší země a našich dětí těm, kteří sami nikdy nepocítili skutečnou potřebu starat se a zabezpečit budoucnost svých dětí? Schází jim tento základní instinkt, vnitřní navigace a odpovědnost, kterou nemůže nikdo vyčíst z knih či studia, ale pouze skutečným prožitím rodičovské lásky a starostí o své děti a jejich budoucnost.

Podívejme se na výsledky rozhodnutí politiků bez dětí v praxi a uvidíme, jakou bezradnost jejich rozhodnutí přináší. Tito lidé nemohou nikdy řešit úspěšně problémy svojí země. Nemají rodinu, tím nemohou cítí spojení se svou zemí. Podle moudrosti Kabaly, ten kdo nemá rodinu a děti, nemůže být lídrem ve své zemi, protože neví, jak se k ní správně vztahovat.

Proč je tedy tolik politiků bez dětí ve vedení – nejen evropských zemí?
Současný vývoj lidstva vstupuje do finální fáze vývoje, jenž přináší uvědomění si vlastního zla. V praxi to znamená, že dojdeme k uvědomění skrze bolestné zkušenosti, že cesta vývoje ega je slepou vývojovou uličkou a přivádí nás na pokraj krizí, utrpení a světových válek. Svět potřebuje změnu a nápravu. Tu nám může přinést pouze sjednocení a náprava mezilidských vztahů.

Bouřky, sucha i střelba v El Pasu, stejný důvod i možnost nápravy

Výčet výše uvedených negativních událostí poslední doby by mohl pokračovat podstatně delším seznamem. Že se situace zhoršuje v celém svět a to téměř ve všech oblastech lidského působení se stává zcela zřejmým.

Jeden zdroj všech negativních událostí

Všechny problémy, katastrofy a krize mají jeden kořen a to v nedostatku správného spojení mezi lidmi. To je příčinou všeho negativního, jenž se ve společnosti děje. Naše společnost se rozvíjí egoistickým směrem, kdy se každý zajímá primárně o naplnění sebe sama na úkor druhých lidí a tím způsobujeme v systému přírody nestabilitu, vychylujeme ji z rovnováhy.

Příroda jako vyšší systém ve kterém žijeme, dělá vše pro to, aby se navrátila do rovnováhy a proto čelíme všem vzrůstajícím korekcím ze strany přírody, ať již sucha, bouřky, tsunami, apod.

Jednota mezi lidmi je řešením pro všechny problémy

Spojit se do jednoho vyváženého integrálního celku, tedy lidé mezi sebou i s přírodou, je cílem do kterého nás příroda popostrkuje skrze všechny situace, jenž označujeme jako problémy.

O jaké jednotě mluvíme? Jednotě, jenž má za cíl spojit všechny lidi do jednoho harmonického celku, abychom mohli žít šťastný a naplněný život. Jednota, která nemá za cíl nikoho napravovat, nebo měnit. Jediné co musíme napravit, jsou vztahy mezi námi a tedy i způsob, jakým se chováme k sobě navzájem.

Pozdvihnout se nad rozdíly mezi námi a spojit se

Musíme se pozdvihnout nad všechny naše četné rozdíly, odlišné vlastnosti a různé pohledy, jenž každý máme, sjednotit se spolu a žít v jedné harmonické společnosti. Odpověď jak to prakticky učinit, se ukrývá ve slovech mudrců Kabaly, jenž odhalili tuto podstatu mezilidského spojení a dá se shrnout do jedné věty: „Láska přikryje všechny prohřešky.“

Jako praktický příklad si můžeme představit chléb a máslo, kdy až spojením obou do jednoho vznikne lahodný pokrm. Tak i spojením lásky a nenávisti vznikne dokonalý výsledek. Vše ve světě má i svou protikladnou stranu. Noc – den, teplo – zima atd.

Musíme se naučit žít praktický život v této střední linii spojení, kdy na jednu stranu budu chtít druhého člověka odmítnout a na druhou stranu se ho naučím přijmout, a to na vzdory všem rozdílům, jenž mezi námi jsou. To je opravdová láska, jenž pokrývá všechny prohřešky a činí z nás skutečné lidi.

Nic nepopíráme a nepotlačujeme, jen přidáváme dobro – vytváříme spojení

Když si uvědomíme, že se každý z nás narodil s určitými vlastnostmi, jenž mu byly dány do vínku, pak nikdo není lepší, ani horší, jsme jen odlišní. Proto tyto rozdíly není třeba nijak potlačovat či skrývat, jsou základem pro nás, abychom k nim přidali „dobro“, tedy snahu o spojení s druhými lidmi a to i na vzdory naší odlišnosti. Toto spojení, tato zlatá střední cesta skutečné lásky, znázorňuje to, na jakém principu funguje příroda. Tedy to, kam nás směřuje, abychom se spojili nad rozdíly a vytvořili jednu harmonickou společnost ku prospěchu všech lidí na zemi.

Chanuka – příležitost ke sjednocení lidí a nápravě světa

Svátek Chanuky z duchovního hlediska je příležitostí k probuzení člověka a nápravě světa. Co znamená příběh války mezi Řeky a Makabejskými?

Válka symbolizuje rozdílnost pohledů na vývoj a nápravu světa. V současné době jde lidstvo vývojem ega, vědy a technologie – tedy Řecký přístup. Kam nás tento rozvoj a přístup zavedl vidíme každý z nás dnes a denně. Krize na všech úrovních, ať již politické, ekonomické nebo sociální.

Nárůst válečných konfliktů ve světě, přírodní katastrofy, rostoucí nezaměstnanost atd. Jaké řešení nabízí Řecký přístup již po dva tisíce let? : „Je třeba napravit svět!“ Moudrost Kabaly nám vysvětluje, že není potřeba napravovat svět, ale napravit se musí každý z nás. To je základní rozdíl v pohledu a přístupu. Buď vidíme chybu v sobě nebo v druhých.

Jak napravit sám sebe = napravit mezilidské vztahy

Člověk se sám nestvořil a nemůže se tedy ani napravit. Nikdo z nás není ani špatný ani dobrý. Každý jsme dostali do vínku určité vlastnosti aniž by jsme si je vybrali. Náprava tedy nespočívá v nápravě „mě“ nebo „někoho jiného“ náprava spočívá v napravení našich mezilidských vztahů.

Napravit mezilidské vztahy, znamená začít pracovat na skutečném spojení a sjednocení mezi lidmi. To je jediným možným řešením na všechny problémy dnešního světa. Ve chvíli, kdy si uvědomíme skutečnou závislost mezi námi všemi a začneme napravovat mezilidské vztahy, v tu chvíli začnou mizet všechny problémy ve světě.

Jak je náprava od nás vzdálena a jak začít?

Záleží na každém z nás kdy začne pracovat na nápravě mezilidských vztahů. Jak? Za příklad můžeme vzít fungující rodinu jejíž jsme součásti. Tak jak se staráme o své partnery a děti, tak se musíme začít starat i o druhé lidi. Zkrátka tento model rodiny musíme rozšířit na všechny lidi a vzájemně mezi sebe.
Přijde vám to nereálné a vzdálené?

Vzdálené našemu současnému egoistickému žití dle Řeckého modelu určitě ano, ale z hlediska vývoje lidstva je to stav k němuž nás příroda tlačí. Všechny války, krize a problémy nejsou nic jiného než tlak přírody, vyššího systému v němž žijeme aby jsme se k sobě začali takto chovali. Celý systém země, vesmír je integrálně propojený, vše souvisí a závisí na sobě na vzájem a proto nám příroda skrze všechny problémy ukazuje, že i my se takto musíme začít k sobě chovat.

inspirace dne – Celý svět je dokonalý, tak proč ho tak nevidím?

Celý svět se nachází v dokonalém stavu. Všechno co vidím jako špatné je pouze chyba ve mně – můj poškozený stav. Jediné co je třeba napravit jsem já sám, můj pohled na svět, můj vztah a přístup k ostatním lidem. Dokud tak neučiním, budou se mi dít korekce, tedy věci jenž vnímám jako špatné či se jim chci vyhnout…