Proč nepotlačovat myšlenky, ale pouze vybírat ty správné

Při pobytech ve tmě, kde dělám průvodce, často dostávám otázku: „Jak zastavit své myšlenky a zklidnit mysl tak, aby neposílala stovky myšlenek každou vteřinu a já si mohl odpočinout?“

Je to velmi dobrá otázka, vycházející z touhy člověka po dosažení vnitřního klidu. Bohužel, je ale postavena na omylu, že myšlenky jsou mé a jsem to já kdo je vytváří a může je zastavit

Podle výzkumu psychologů z kanadké Queen’s University má člověk v průběhu dne přibližně 6 200 myšlenek. Žádná z nich ale nepatří nikomu z nás, byť si je přivlastnňujeme a říkáme „napadlo mě“. Myšlenky jsou nám doslova posílány přírodou přímo do našeho mozku. My je pouze přijímáme a realizujeme. Nic jsme nikdy „nevymysleli“ pouze v malé míře vybíráme ze záplavy myšlenek ty, které budeme realizovat.

Moudrost Kabaly, která vysvětluje působení vyšších přírodních zákonů na člověka nám také objasňuje, že není cílem jakékoliv myšlenky potlačovat, ale je na nás pouze vybrat si a zrealizovat ty správné.

Jaké jsou tedy ty správné myšlenky, kterým mám věnovat energii a realizovat je ve svém životě? Jsou to myšlenky, které mě přibližují k odhalení podstaty a cíle života. Pouze když najdeme odpovědi na tyto základní otázky, dosáhneme skutečný vnitřní klid a naplnění, protože náš život se začne ubírat správným směrem.

Kdo je odpovědný za to co se děje?

Jakkoliv to odporuje našemu racionálnímu rozumu a vnímání pomocí pěti smyslů, čím dál více vědců z celého světa se přiklání k teorii, že na pozadí hmoty a jejího vzniku je myšlenka.

Odkud pocházejí naše myšlenky? Jsem jejich zdrojem?

Myšlenky, které máme, nejsou naše vlastní. Přicházejí z reality přírody, která nás obklopuje, žijeme v ní a jsme její součástí. Můžeme to nazvat vyšším energetickým polem, kde jsme propojeni a ono nám neustále posílá všechny myšlenky, jež z nevědomosti označujeme za „naše“. Dobrá, špatná myšlenka či inovativní nápad, nic z toho není naše, vše jsme obdrželi.

Kde je tedy svoboda vůle a začínám „já“?

Dostáváme, v podstatě můžeme říci – jsme zasypání tisíci myšlenkami za den. Na nás je z nich všech zvolit a realizovat dobré myšlenky.

Tím vzniká další otázka: „Co jsou dobré myšlenky, jež následně vytvářejí dobrou realitu pro nás i pro ostatní?“ Jsou to všechny myšlenky, které mají základ ve vytvoření pozitivních vztahů s druhými lidmi. Mudrci nám dali již před mnoho tisíciletími návod na to, jak správně vybírat myšlenky.

Kontrolní mechanizmus pro správný výběr myšlenek, který utvoří pozitivní a pro všechny šťastnou realitu je: „Nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali tobě, nebo ještě přísnější a ve výsledku pro nás vytvářející lepší svět je: „Miluj bližního jako sebe sama“.

Naopak pokud podpoříme špatné myšlenky, jež ve své podstatě mají základ v nenávisti k druhým lidem, jejich využití, tím vytváříme realitu bolesti, utrpení a krizí pro všechny z nás.

Každý jsme odpovědný za současný stav světa

Pokud se podíváme na situaci ve světě, kdy neúspěšně bojujeme s pandemií koronaviru, stojíme na pokraji ekonomických a sociálních krizí, na mnoha kontinentech je hladomor nebo válečné konflikty, pak si přiznejme, že jsme jako lidstvo zatím absolutně selhali ve vytváření naší reality, tedy ve výběru správných myšlenek.

Výběr myšlenek je na každém z nás, každou vteřinu našeho života. Vybíráme-li myšlenky, jež následně vytvářejí pozitivní vztahy s druhými lidmi či naopak.

Touhy a myšlenky nás (ne)ovládají? otázky a odpovědi

Celý den k nám přicházejí myšlenky a touhy, které formují naše chování a činy. Mohu ovládat myšlenky? Lze potlačit touhy? Co přichází dříve – myšlenka nebo touha? Základní otázky a odpovědi na toto esenciální téma, jež určuje naše životy.

Otázka: Můžeme ovládat či potlačit své touhy?
Odpověď: Příroda člověka vyvíjí, neboli ovládá skrze rozvíjení touhy. Máme čtyři základní stupně vývoje touhy, kterými každý z nás prochází. První základní touha je po jídle, sexu, rodině. Následně se rozvíjí druhá – po penězích, moci a slávě. Třetí po znalostech. Poslední čtvrtá touha je hlavní, k té nás předchozí touhy rozvíjely – je to touha po dosažení a pochopení smyslu života, proč na tomto světě jsme a co je cílem našeho života.

Touhy nelze potlačit přímo, že bychom je omezili, nerealizovali, ale můžeme rozvíjet správné touhy tím, že se dostaneme do vhodného prostředí pro jejich rozvoj.

Otázka: Co znamená rozvíjet správnou touhu?
Odpověď: Je to rozvíjení a dosahování čtvrté nejvyšší touhy, jež v člověku vyvolává otázku po smyslu a dosažení cíle života, toho, proč tu jsme.

Otázka: Mohu ovládat své myšlenky?
Odpověď: Ne. Všechny myšlenky, které k člověku přicházejí, nejsou jeho vlastní, ale pocházejí ze systému přírody, v němž žijeme. Jaké myšlenky k nám přijdou, nemůžeme ovlivnit. Na nás je do jisté míry, jaké myšlenky vybereme a realizuje.

Otázka: Co přichází k člověku dříve – myšlenka nebo touha?
Odpověď: Touha. Jaké myšlenky člověk následně vybere, tím rozvíjí danou touhu.

Otázka: Jaké jsou dobré myšlenky, jež bych měl realizovat?
Odpověď: Jsou to všechny myšlenky, které směřují k realizaci dobrých mezilidských vztahů a pomoci druhým lidem.

Otázka: Existují i špatné myšlenky? Jak je poznám?
Odpověď: Jakákoliv myšlenka, jejíž podstata tkví ve využití druhých lidi ve svůj prospěch, získaní výhody nad druhými, zkrátka cokoliv, co pomůže mně, ale ublíží druhým, je špatná myšlenka a neměli bychom ji rozvíjet a realizovat, ba naopak potlačit.

Člověk nemůže napravit svoje myšlenky

Může posílit pouze svojí touhu a výběr myšlenek, jenž vedou ke spojení s ostatními lidmi pro vytvoření harmonických vztahů a svého zapojení se do života ve prospěch společnosti. Tím člověk začne objevovat svoji roli ve společnosti, cíl a smysl svého života.