Vladimír Böhm

Proč nepotlačovat myšlenky, ale pouze vybírat ty správné

Při pobytech ve tmě, kde dělám průvodce, často dostávám otázku: „Jak zastavit své myšlenky a zklidnit mysl tak, aby neposílala stovky myšlenek každou vteřinu a já si mohl odpočinout?“ Je to velmi dobrá otázka, vycházející z touhy člověka po dosažení vnitřního klidu. Bohužel, je ale postavena na omylu, že myšlenky jsou mé a jsem to […]

Kdo je odpovědný za to co se děje?

Jakkoliv to odporuje našemu racionálnímu rozumu a vnímání pomocí pěti smyslů, čím dál více vědců z celého světa se přiklání k teorii, že na pozadí hmoty a jejího vzniku je myšlenka. Odkud pocházejí naše myšlenky? Jsem jejich zdrojem? Myšlenky, které máme, nejsou naše vlastní. Přicházejí z reality přírody, která nás obklopuje, žijeme v ní a […]

Touhy a myšlenky nás (ne)ovládají? otázky a odpovědi

Celý den k nám přicházejí myšlenky a touhy, které formují naše chování a činy. Mohu ovládat myšlenky? Lze potlačit touhy? Co přichází dříve – myšlenka nebo touha? Základní otázky a odpovědi na toto esenciální téma, jež určuje naše životy. Otázka: Můžeme ovládat či potlačit své touhy?Odpověď: Příroda člověka vyvíjí, neboli ovládá skrze rozvíjení touhy. Máme […]

Člověk nemůže napravit svoje myšlenky

Může posílit pouze svojí touhu a výběr myšlenek, jenž vedou ke spojení s ostatními lidmi pro vytvoření harmonických vztahů a svého zapojení se do života ve prospěch společnosti. Tím člověk začne objevovat svoji roli ve společnosti, cíl a smysl svého života.