Vladimír Böhm

Kdo je odpovědný za to co se děje?

Jakkoliv to odporuje našemu racionálnímu rozumu a vnímání pomocí pěti smyslů, čím dál více vědců z celého světa se přiklání k teorii, že na pozadí hmoty a jejího vzniku je myšlenka. Odkud pocházejí naše myšlenky? Jsem jejich zdrojem? Myšlenky, které máme, nejsou naše vlastní. Přicházejí z reality přírody, která nás obklopuje, žijeme v ní a […]

Člověk nemůže napravit svoje myšlenky

Může posílit pouze svojí touhu a výběr myšlenek, jenž vedou ke spojení s ostatními lidmi pro vytvoření harmonických vztahů a svého zapojení se do života ve prospěch společnosti. Tím člověk začne objevovat svoji roli ve společnosti, cíl a smysl svého života.