Vladimír Böhm

Pro muže – Máme v dnešní době co nabídnout ženám?

„Jsme samostatné, nezávislé na mužích a máme stejná práva jako oni, jsme si rovni.“ Tak zní hlasy emancipovaných žen dnešní doby. Když je ve všem rovnost, a navíc jsou dnešní ženy po všech stránkách nezávislé, co pak vlastně mohou muži ženám nabídnout? Žena je symbol domova, aneb staré časy se (ne)vrátí? V dřívější době jsme […]