Vladimír Böhm

Inspirace dne – Jediný úkol pro každého z nás je?!

Dosažení míru ve světě je jedinou věcí o kterou musíme usilovat. Není to úkol pro vlády, ale pro každého člověka v běžném životě. Jak? Více než o sebe, začít se starat o druhé. Respektovat ostatní, naše vzájemné odlišnosti a nad nimi se spojit. Proč se spojit? abychom mezi sebou v naších vzájemných vztazích rozkryli vyšší […]