Ponaučíme se z krizí a válek, napravíme svět?

Všechny tragédie na světě, včetně válek, ekonomických krizí a pandemií, vznikají pouze kvůli špatným mezilidským vztahům.

Pokud řešíme problémy pouze na místě, kde vznikly, a odděleně od sebe, nikdy nedosáhneme trvalého řešení. Pouze náprava vztahů mezi lidmi může vést k pozitivním změnám ve vývoji lidské společnosti.

Nemusíme čekat na pomoc vlády ani nikoho jiného. Každý z nás může svým přístupem a pozitivním kontaktem s druhými lidmi napravovat svět, každou minutu svého života.

Člověk nebyl stvořen pro práci, přichází čas změn

Každý den osm až deset hodin v práci, k tomu i několik hodin cestování v kolonách či hromadné dopravě, pak nakoupit, uklidit, postarat se o děti… a každý den dokola. Vidina dovolené dvakrát do roka a k tomu pár radostí ve formě prožitku a odměny… to je opravdu to, pro co byl člověk stvořen?

Vyměnili jsme život za práci

Člověk nebyl stvořen proto, aby celý den pracoval, a pak peníze utratil za věci, jež ve výsledku spotřebuje či za pár let vyhodí, a v tomto kruhu strávil celý život. Když jsme nebyli stvořeni pro práci, pro co tedy, co je smyslem našeho života?
Cílem a smyslem života člověka je, aby dosáhl a rozpoznal vyšší sílu přírody, jež nás vytvořila. V praxi to znamená dosáhnout harmonického stavu a soužití s ostatními lidmi a přírodou samotnou. Vytvořením této harmonie mezi lidmi a přírodou rozkryjeme v našich vztazích vyšší sílu přírody, nazývanou také absolutní láska.

Pracovat pro dosažení tohoto cíle, nikoliv pro práci

Člověk musí samozřejmě pracovat proto, aby si zajistil nezbytně nutné prostředky pro svůj plnohodnotný život a zabezpečil rodinu, ale zbytek energie a úsilí je třeba vynakládat pro dosažení cíle a smyslu života, nikoliv pro „pracování a materializovaní nadbytečných potřeb“.

Doba změny a odhalení cíle a smyslu života

V dnešní době procházíme díky koronaviru obdobím změn. Všechny nadbytečné businessy, výroby a služby budou pod tlakem přírody uzavřeny. Ruku v ruce s nastupující automatizací a robotizací dojde k masivnímu úbytku pracovních míst.

Není třeba se těchto změn bát, ale pochopit je a pomocí vzdělávání rozvíjet společnost tak, aby se každý člověk začal učit o skutečném cíli a smyslu života, proč tu jsme a kam kráčíme. Při tom bude stačit pracovat pár hodin denně pro zajištění plnohodnotných potřeb člověka.

PS: Jakkoliv se vám může zdát tento článek kontraverzní a jakkoliv je náš současný způsob života vzdálený tomu, co nás čeká, zkuste si položit otázku a odpovědět do komentářů: „Co je smyslem vašeho života, proč jste tady?“

Proč není blížící se krize příležitostí ke zbohatnutí?

Po mnoho století platilo pravidlo, že krize byla příležitostí ke zbohatnutí. V minulosti v době krizí zbohatlo nejvíce lidí. Jedni chudli a prodávali své majetky, druzí nakupovali a bohatli. Proč následující krize bude jiná a nikdo nezbohatne?

Příroda popostrkuje lidstvo pomocí korekce ve formě koronaviru do poslední vývojové fáze člověka, jejímž cílem je změna egoistické podstaty člověka na altruistickou.

Příroda po nás vyžaduje, abychom se jí staly ekvivalentní. V přírodě je harmonicky propojena každá část s druhou a funguje ve prospěch celku. Toto směřování přírody probíhá již téměř 6000 let a i my jsme tlačeni k této změně. Protože ji nechceme vykonat dobrovolně sami, jsme popostrkováni pomocí přírodních katastrof, krizí a válek.

Jsme poslední generací, za kterou se tato změna uskuteční, ať chceme či nikoliv. Koronavirus jako biologický program přírody odstraní vše, co má egoistický základ. Egoistické mezilidské vztahy, společnosti, vládní zřízení, jednoduše vše, co nemá za cíl podporovat plnohodnotný život každého člověka na zemi, bude koronavirem odstraněno.

Již nyní jsme svědky uzavírání společností, jež produkují nadbytečné a nepotřebné věci, a tento trend bude pokračovat.

Na této krizi, která bude milníkem ve vývoji lidstva, již nikdo nezbohatne. Dostáváme příležitost se aktivně zapojit a přemýšlet, jak každý z nás může pomáhat druhým lidem a prospívat celku společnosti.

V tom tkví naše budoucí společné bohatství, jež bude vycházet nikoliv z peněz, ale z harmonických vztahů mezi lidmi.

Inspirace dne – Správné spojení mezi lidmi

Základem nápravy všeho špatného ve světě je vytvoření správných vztahů – sjednocení mezi lidmi.

Proč se nám to ale nedaří? Do dnešní doby byla všechna spojení mezi lidmi vytvořena pouze pro dosažení egoistických cílů, vydělání peněz, získání moci, objevení či dosažení čehokoliv.

Náprava spočívá v tom, že se začneme spojovat „Ve prospěch společnosti s cílem dosažení smyslu života“. V tu chvíli se nám začne dařit na všech úrovních, protože takové spojení vychází s podstaty přírody a je jí podporováno.

Ostatní egoistická spojení budou zničena – proto se v dnešní době hroutí finanční, politické systémy a jsou krize všeho druhu. To vše bylo postaveno na egoistickém základě na místo základu altruistického = „Ve prospěch společnosti“ .