Vladimír Böhm

Příčina krizí a utrpení dnešního světa

Lidská společnost žije v paradoxu dvou protichůdných stavů, které jsou příčinou krizí a utrpení dnešního světa. Proč a jak z toho ven? Na jedné straně jsme všichni lidé celosvětově vzájemně propojení nejen internetem, ale hlavně ekonomicky. Téměř každý výrobek využívá zdrojů a služeb z mnoha zemí. Proto jakékoliv přírodní katastrofy v jedné zemi přenášejí ekonomický […]