Vladimír Böhm

Největší sjednocení lidí z celého světa – Kabalistický kongres v Izraeli

Událost roku v číslech – 3 dny, 5000 účastníků ze 150 zemí, překlady do 26 jazyků a dalších 3000 sledujících z celého světa. Studenti z celého světa se společně setkali, aby pracovali na vytvoření spojení mezi sebou, jenž vede k pozitivnímu ovlivnění vývoje světa díky „probouzení“ spojení a lásky, tedy pozitivní síly v přírodě. Co […]