Využití moderních technologií pro duchovní růst a studium

Dříve se musel student odstěhovat někam do hor ke svému duchovnímu učiteli. Dnes díky internetu a moderním technologiím můžeme studovat odkudkoliv. Pokud vás zajímá jak se dnes může studovat Kabala, zvu vás na prohlídku.

Využití internetu, aplikací pro videokonference a sdílení, to je možnost jak dnes studovat u svého duchovního učitele bez nutnosti cestovat tisíce kilometrů či potřeby změnit své bydliště.

Jedna obrazovka – propojení s celým světem

Online vysílání z kab.tv (v levo na hoře ) Každý den rav Michael Laitman trpělivě učí a vysvětluje několik hodin studentům po celém světě moudrost Kabaly přímo z Izraele prostřednictvím bezplatných online webinářů. Online tlumočeno do 8 jazyků.

Materiály ke studiu na www.kabbalah.info (v pravo na hoře) Skupina Bnei Baruch, pod vedenim rava Laitmana šíří bezplatně studijni materiály a texty největších kabalistů pro studium. K dispozici opět v několik světových jazycích. Naše česko – slovenská skupina pracuje na překladech do češtiny, takže už je k dispozici i spousta materiálu v našem jazyce.

Naše virtuální třída – skupina studentů CZ a SK. (v pravo dole) Vzdálení několik stovek kilometrů od sebe, avšak díky videokonferenci pořád spolu, blízko a propojení společně pracujicí na naši cestě k dosažení stvořitele.

Překladač Google (v levo dole) – vynikajicí pomocník pro učení a online překlady.

moznosti-duchovniho-studia-v-dnesni-dobe

Láska existuje pouze nad egoismem

Otázka: Pokud bych napravila sama sebe do té míry, že mohu milovat svého manžela bezpodmínečně, bez ohledu na to jaký je, viděla bych nadále jeho nedostatky?
Odpověď: Pokud požádám vyšší sílu, aby mě napravila a pomohla vidět mého manžela bez jakýchkoliv podmínek, pak ho uvidím kompletně napraveného. To se nazývá: „Láska překryje všechny hříchy“. Podobně jako matka nevidí žádné nedostatky na svém dítěti, protože je nejlepší, nejchytřejší a nejatraktivnější.

Otázka: Tak se mám pozdvihnout nad moji nespokojenost s určitou kvalitou manžela, požádat o nápravu mého postoje k lásce a najednou mi to přijde dobré?
Odpověď: Jediný způsob jak dosáhnout lásky je napravit sebe. Nesnažím se přehlížet nedostatky svého partnera a klamat sebe, ale pozvedám se nad ně, protože ho chci mít ráda takového, jaký je.

Nápravu je potřeba začít s láskou k přátelům. Dokud nezačneme napravovat vztahy mezi námi všemi, nebudeme schopni napravit vztahy uvnitř rodiny. To je důvod, proč se institut rodiny  rozpadá a bude se i nadále zhoršovat. Přijde to do bodu, kde budou děti zabíjet svoje rodiče a rodiče budou ničit své děti doslova a do písmene.

Komentář: Lidé ale hledají romantickou lásku, nikoliv lásku přátel.

Odpověď: To je proto, že lidé hledají materiální, egoistickou lásku, kterou nikdy nenajdou. Láska existuje pouze nad egoismem a je třeba ji hledat uvnitř sebe.
K lásce není potřeba hledat atraktivního partnera. Ve chvíli, kdy si uvědomím, co je skutečná láska, měl bych hledat partnera, který také ví, jak jí dosáhnout.
V tomto případě nezáleží, zda se budeme sobě navzájem líbit. Měl bych zajít k moudrému člověku a říct mu o své touze mít rodinu a on by mi měl najít vhodného partnera, se kterým můžeme vybudovat správnou rodinu.

Takoví manželé chtějí najít lásku, jenž je nad nimi. To je důvod, proč se nezajímají o partnerův vzhled nebo charakter, ale pouze o jeho ochotu vybudovat vztah vzájemné lásky, která je nad všemi nedostatky. Chápou, že každý člověk potřebuje napravit sám sebe a v míře napravení se sblíží a spojí se.

Článek od dr. Michaela Laitmana – z pořadu KabTV’s “Nový život” 8/30/15 více na http://laitman.cz/

video – Co je a co není Kabala

Kabala není židovské ani jiné náboženství nebo misticismus. Kabala předchází všem náboženstvím – je to věda, jak se přímo spojit s podstatou věcí.

Kabala se zabývá tím, co je skryto naším pěti smyslům a odpovídá na to, na co nemůže být odpovězeno žádným jiným způsobem. Také odpovídá na to, co jsem smyslem života pro osoby, jenž se po něm ptají a nastoupí na cestu studia Kabaly. Kabale je věda, jež umožňuje člověku poznat a cítit vyšší realitu.