video – Absolutní láska aneb jak najít spřízněnou duši

Co je láska? Co je absolutni láska? Jak najít duchovního partnera? Velmi pěkně vysvětlené v tomto videu od dr.Michaela Laitmana.

[youtube]https://youtu.be/60hWHTZhsLs[/youtube]

video – Co je smyslem života? ať chci nebo ne :)

Tohle video si nepouštějte, pokud máte jasnou představu o cíli vašeho života, jste spokojeni a nechcete měnit názor:)
[youtube]https://youtu.be/CYm4p8UmQk8[/youtube]
Pro přátelé jenž studují „Kabalu – vědu o smyslu života“ jsem dnes odpovídal na tuto otázku trošku z širšího kontextu. Pokud k tomu máte nějaký dotaz, pište do komentářů a případně natočím doplňující vysvětlení.

 

Největší sjednocení lidí z celého světa – Kabalistický kongres v Izraeli

Událost roku v číslech – 3 dny, 5000 účastníků ze 150 zemí, překlady do 26 jazyků a dalších 3000 sledujících z celého světa.

Studenti z celého světa se společně setkali, aby pracovali na vytvoření spojení mezi sebou, jenž vede k pozitivnímu ovlivnění vývoje světa díky „probouzení“ spojení a lásky, tedy pozitivní síly v přírodě.

Co je vlastně autentická Kabala?
Možná jste již slyšeli o Kabale a hvězdách, Kabale a magii, či dalších desítkách spojení v Kabale a …, tak to je vše přesně to, co Kabala není:)

Autentická Kabala, jejíž zdroj pochází ze starobylého Babylonu, je věda, která vysvětluje, jakým způsobem funguje příroda, tedy celek reality, jenž nás obklopuje a my jsme jeho součástí. Vysvětluje nám, jak se do této reality zapojit správným způsobem a být v harmonii mezi přírodou a lidmi. Všichni jsme součástí přírody, jednoho propojeného, integrálního systému a máme dvě možnosti jak v něm být – působit.

Ta první možnost je skrze ego. To je současný vývoj lidstva, kdy se vyvíjíme skrze ego, na úkor přírody a druhých lidí, což vede k neharmonickému zapojení do tohoto systému. Příroda pak následně provádí korekce našeho vývoje skrze přírodní katastrofy, viry, války a další, tak aby zpět nastolila harmonii.

Druhá možnost je vytvořit správné spojení mezi lidmi a přírodou. Stát se její součástí bez nutnosti korekcí, kterými nyní v první řadě jako lidstvo procházíme. Pokud vás zajímá, jak funguje tato realita, kladete-li si otázky: Co je smyslem života, co bude po životě a další, autentická Kabala vám přinese odpovědi, poskytne návod na tuto druhou, rychlou a bezbolestnou cestu životem.

Pro koho je vhodná?
Metoda spojení, jenž Kabala vysvětluje, je praktickým návodem, jak se jako lidé můžeme spojit bez ohledu na rozdíly mezi námi, ať již politickými, kulturními, náboženskými či sociálními. Není třeba nikoho a nic měnit, musíme pouze napravit naše mezilidské vztahy. Proto, zejména v dnešní době krizí, šířících se virů a dalších negativních korekcí ze strany přírody vůči lidem, je třeba vytvořit pozitivní sílu skrze spojení mezi lidmi pro nápravu.

To je to, o co se studenti Kabaly po celém světě snaží – šířit metodu spojení a lásky mezi lidmi. Kongres a jeho přednášky můžete bezplatně sledovat on-line či stáhnout jako videa nebo MP3 zde na https://kabbalahmedia.info/en/

Fotogalerie z kongresu, aneb ochutnejte atmosféru spojení
Po kliknutí na obrázek se otevře galerie.

 

 

Proč se člověk bojí položit otázku: „Co je smyslem života?“

Protože na ni nezná odpověď… A co nevíme či neznáme, to nám přináší pocity utrpení, nejistoty, tápání – a to si nikdo nepřeje. Proto se raději honíme za dočasnými cíli života, potěšeními všeho druhu, zkrátka zaměstnáváme se v životě vším, jen abychom se vyhnuli této otázce a hledání odpovědi na ni.

Přesný cíl vývoje a cesty člověka

Jsme součástí přírody a ta má přesný plán vývoje, nic se neděje náhodně. Lidstvo je posledním vývojovým článkem na Zemi a musí zde naplnit svůj předurčený cíl. Cílem je spojení všech lidí do harmonického celku jak mezi sebou, tak s přírodou.

Jak vzdáleni jsme od cíle

Pokud si pustíte televizní zpravodajství, asi každý pochopíte, jak vzdáleni jsme od cílového stavu vývoje člověka. Tedy stavu, kdy je lidstvo spojeno v dokonalé harmonii s ostatními lidmi a přírodou. Války, utrpení, krize na všech úrovních – to je současný stav našeho vývoje. Kudy vede z tohoto utrpení, které aktuálně probíhá, krátká cesta k dosažení spojení a harmonie?

Naštěstí je tu návod

V historii jsme se mohli mnohokrát bolestně přesvědčit, že žádná politická, ekonomická či vojenská řešení nikdy nepomohla k dosažení harmonie mezi lidmi. Žádný politik skrze dotaci ani žádný silný vojenský zásah nás neposune k tomu, co je cílem lidstva, tedy k dosažení harmonie a lásky mezi lidmi.

Naštěstí máme vědu, která se nazývá Kabala. Vysvětluje nám, jak se vyvíjí příroda, jejíž nedílnou součástí jsme. Odhaluje nám, co je cílem naší existence, tedy – jak se spojit s ostatními lidmi (navzdory rozdílům, jež mezi námi jsou) a dosáhnout stavu harmonie.

V dnešní době je autentická Kabala odhalena všem. Každý může studovat a najít praktickou odpověď na otázku, s níž jsme začali, tedy „Co je smyslem života?“, a jak to prakticky realizovat v životě. Například na webu Kabacademy můžete bezplatně studovat on-line kurzy a dozvědět se více o smyslu života, principu fungování této reality, ale hlavně zjistit, co s tím vším vy můžete prakticky v životě udělat.

Audio záznám z rohovoru pro Český rozhlas na téma přínos Kabaly pro dnešní dobu

Minulý týden jsme byli pozvání do českého rozhlasu, abychom vysvětlili přínos Kabaly pro dnešní dobu. Kabala jako nástroj pro vyřešení krizí jenž nás v současné době obklopují na všech úrovních.
Pokud se chcete dozvědět jak prakticky SPOJENÍ s ostatními může zlepšit každodenní život, zde je záznam z vysílání.

Náš život je jako internetové připojení, aneb proč se spojit?

Pokud je počítač správně připojen k internetu, prohlídneme si všechny stránky, nemáme žádné omezení. Když připojení ztratíme, neuvidíme nic…

V našem reálném životě je to stejné. Když nejsou lidé správně propojení, jsou na světě války, krize, nemoci, přírodní katastrofy a utrpení.

Klíč nápravy všech problémů světa a vytvoření šťastného plnohodnotného života pro všechny je ve správném spojení s ostatními lidmi.

Jak prakticky na spojení?
Naštěstí tu máme vědu Kabalu (více o Kabale zde), jenž nás učí jak se prakticky správně spojit s ostatními lidmi a vytvořit plnohodnotné, vřelé a lásky plné vztahy s ostatními.

Vytvořením vztahů, kdy každý bude mít zájem na prospěchu druhého člověka dojde k nápravě všech našich problému.

Příklad fungujícího propojení můžeme vidět v přírodě, kdy celá příroda je propojena do jednoho harmonického celku.