Vladimír Böhm

Jak zabránit osobnímu utrpení i přírodním katastrofám?

Zbavit se utrpení ve všech rovinách našeho života nemusí být pouhým přáním, ale realitou, kterou dosáhneme, pokud pochopíme základní zákony přírody, které bohužel zatím nechápeme. Pokud bychom je znali, žili bychom úplně jinak. Náš svět, který vytváříme, včetně všech budovaných ekonomických a sociálních systémů, je postaven na získání výhod a profitu z ostatních lidí a […]