Co se musí stát, abychom se přestali navzájem egoisticky využívat?

Co nejméně pracovat a co nejvíce si užívat. Mít hodně za málo, to je naše přirozenost, která se nazývá „ego“. Kdo by nechtěl mít krásný život, aniž by pro to musel cokoliv udělat?

Bohužel, sladký život nepřichází sám od sebe, a tak se každý pokouší s minimálním úsilím co nejvíce získat. K tomu, abychom dosáhli zisků v jakékoliv podobě s minimální investicí, se nám přímo nabízí možnost využít druhé. Co se ale stane, když se budeme takto neustále vzájemně využívat?

Tento přístup provází vývoj lidstva od jeho počátků. Silnější jedinec využije svojí síly a nadvlády k tomu, aby ovládl druhé, po dobrém nebo po zlém, a profitoval z nich.

Ti „zlí“ na to jdou silou, urvou si svou kořist, podmaní si a využijí, co chtějí.

Nenechme se ale zmást těmi „hodnými“. Je spousta příkladů z historie i současnosti, kdy to s námi myslel někdo dobře, konal pro naše dobro a pak se ukázalo, že šlo jen o jednoduchou kalkulaci, kdy dotyčný pro nás něco udělal či nám něco dal, aby pak dvakrát tolik získal. Jak z tohoto kruhu ven?

Využívat druhé ku vlastnímu prospěchu je v přímém rozporu s přírodou. V ní jsou všechny její části spojeny do jednoho celku a každá část působí ve prospěch celku. Máme příležitost se z tohoto fungování přírody poučit a změnit náš přístup k životu. Můžeme přeci pomáhat druhým a řídit se pravidlem „co nechci, aby dělal někdo mně, nedělám já jemu“ .

Když se začneme tímto zákonem spojení řídit a začneme žít ve prospěch druhých více než ve svůj vlastní, planeta Země se stane pro nás všechny šťastným domovem. To je návod a poselství přírody. Nebo…

Nebo máme druhou možnost – pokračovat dál stejným způsobem, využívat druhé a přírodu a ona sama nás pomocí korekcí ve formě zemětřesení, válek, koronavirů přesvědčí o tom, že je to ona, kdo tu vládne a my musíme žít podle zákonu harmonie a spojení, nikoliv bezbřehého využívání všech a všeho. Co se musí ještě stát, jakou korekci a katastrofu nám příroda musí ještě poslat, abychom se přestali chovat egoisticky?

To už je na každém z nás. Rozhodujeme o tom každou minutu našeho života.

Video – Jak správně používat Ego pro šťastný život?

Téma pro dnešní video je Ego. Každý chceme žít naplněný a šťastný život, souhlasíte? Proto máme ego – může nám k tomu pomoci, nebo také ublížit všem. Jak správně používat ego?

[youtube]https://youtu.be/TTjeChM5kbA[/youtube]

Jak používat ego?

Člověk by měl své ego rozvíjet, nikoliv potlačovat. Ego je jako velmi ostrý nůž. Pomocí nože můžeme připravit dobré jídlo – to znamená využít ego v prospěch společnosti. Nebo můžeme nožem někomu ublížit – tedy využívat ego ve svůj vlastní prospěch, obohacení či získání výhody na úkor druhých lidí.

Jen na nás samotných záleží, jak nůž/ego použijeme.

Žijeme v uvěznění ega, jen to nevidíme, jak to změnit?

Duchovní vězení je stav, kdy využíváme ego primárně pro své vlastní naplnění. Díky tomu že takto žijeme celý život si neuvědomujeme že jsme ve skutečnosti ve vězení.

Opustit vězení a dostat se na svobodu znamená změnit přístup. Obrátit využití ega ze zaměření ve prospěch „pro sebe“ na prospěch „pro ostatní – pro společnost v níž žijeme“. Takto opustíme vězení ega a poznáme celou realitu jenž máme k dispozici, ale z vězení ji nevidíme…

Ego – příčina všeho utrpení, ale i zdroj nápravy zároveň

Již od pradávna si lidé uvědomovali že lidské ego je příčinou utrpení člověka. Cesta ponechání růstu ega do neomezených výšin na úrovni jednotlivce odráží vývoj civilizace jenž vedla k nynějšímu neudržitelném stavu, tedy světových krizích na všech úrovních. Jak k egu přistupují duchovní nauky a která pomůže?

Východní kultury a duchovní učení

mnoho z nich zvolilo cestu potlačení ega, tedy potlačení tělesných přání a projevů jedince. Základem jsou meditace či nejrůznější omezení ať již v jídle, sexu nebo potlačení jiných lidských tužeb. Na úrovni jedince a potlačení jeho přirozenosti mohou mít iluzorní krátkodobý úspěch. Tedy po dobu dodržování omezení může člověk dosahovat různých vyšších energetických stavů a považovat je za nápravu či dosažení duchovna.

To, že tato učení a jejich šíření nedovedla lidstvo ke globální světové nápravě je při pohledu na současný stav vývoje světa zcela zřejmé.

Cesta nápravy ega dle Kabaly

Kabaly nás učí, že se nemáme snažit potlačovat projevy ega, nebo našich lidských tužeb, ale máme ego využít jako nástroje k osobní nápravě a dosažení smyslu našeho života.

Tedy to co je potřeba napravit jsem já jako jedinec a způsob využití mého ega. Kdy ze stavu využití „ega pro svůj prospěch“ se musím učit „ego využít pro prospěch a spojení s ostatními“.

Obrovskou sílu ega potřebujeme k realizaci vytvoření správných vztahů mezi lidmi, jenž jsou klíčem k nápravě světových krizí na všech úrovních.