Vladimír Böhm

Tři stupně zkušenosti při pobytu ve tmě

Zklidnit se, poznat se… Při pobytu ve tmě lze zažít tři základní stupně zkušeností. Tyto zkušenosti jsou označeny a, Příroda b, Energie c, Esence. Jakými prožitky a uvědoměními se rozeznají a čeho lze při pobytu ve tmě dosáhnout? Příroda – První stupeň zkušenosti  Při pobytu ve tmě nás nejprve ovládají myšlenky a pocity. Mohou se střídat […]