Vladimír Böhm

Duchovní probuzení člověka

Duchovní probuzení člověka nastává ve chvílí kdy vyšší síla přírody, tedy stvořitel probudí v člověku Bod v srdci. V tu chvíli se člověk zastaví a ptá se: „Co je smyslem života?, Proč jsem tady, za jakým účelem?“ Můžeme upadnout opět do spánku tím, že nebudeme hledat odpověď na tuto otázku a věnovat se pouze materiálnímu […]