I když už nevěříme na strašidla, stále nechápeme přírodu

Ještě před pár desítkami let lidé věřili v nadpřirozené síly, ať už čarodějnice, démony, víly, skřítky a další pohádkové postavy. Věřili také mnohem více ve vyšší sílu a její řízení pomocí dobra a zla. Když byly blesky a hromobití, „bůh se na nás zlobil a seslal trest“, když pršelo v období sucha, byla to „boží milost zaslána k lidu“ atd. Pravdou je, že interpretace přírodních úkazů našich předků byla skutečnosti mnohem blíž, než je interpretace pomocí vědy a znalostí v dnešní době. Proč?

Bůh není stařík na obláčku, ale vyšší síla přírody

Existuje vyšší síla, kterou každý národ a vyznání pojmenovává a popisuje po svém. Pokud použijeme nám a objektivní pravdě nejbližší, je tu vyšší síla, v které žijeme, a ona řídí naše životy. Je to příroda sama. Člověk je její součástí a podléhá jejím zákonům. Z tisíců přírodních zákonů známe pouze pár základních na fyzické úrovni. Proto nechápeme, co se ve světě ve skutečnosti děje, kam nás příroda jako lidstvo směřuje. Většina lidí neví, co je smyslem a cílem života, cílem, ke kterému nás příroda popostrkuje.

Zkoumáme následky, ale nechápeme příčinu

Koronavirus unikl z laboratoří, extrémní výkyvy teplot jsou díky znečištění ovzduší a spousta dalších vědeckých zdůvodnění toho, proč se děje to, co se děje. Ano, samozřejmě mají vědci a lékaři pravdu ve výsledcích které prezentují. Problém je v tom, že se jedná pouze o interpretaci následku, nikoliv skutečné zdrojové vyšší příčiny.

Co je skutečnou příčinou extrémních zásahů přírody?

Příroda je jeden propojený systém, jenž v každou chvíli vytváří rovnováhu mezi všemi jeho úrovněmi – kamennou, vegetativní, zvířecí a lidskou. Všechny úrovně jsou propojeny do jednoho harmonického celku, až na člověka. Člověk žije přesně proti podstatě spojení a harmonii v přírodě. Místo toho, abychom žili a prospívali celku společnosti, každý se snaží získat výhodu pro sebe nad druhými.

Příroda na naše chování reaguje

Vyšší síla přírody není onen zmíněný stařík na obláčku, jenž by za prohřešky trestal lidi blesky, hurikány či sesláním koronaviru.

Vyšší síla příroda nás vede k dosažení harmonie mezi sebou a přírodou samotnou. Popostrkuje nás, abychom se změnili a správně se zapojili do celku přírody, žili ve prospěch ostatních lidí, společnosti a v harmonii s přírodou samotnou, dosáhli smyslu a cíle života. Protože tak nečiníme a jdeme obráceným vývojem, přicházejí korekce přírody – přírodní katastrofy, koronavirus a další, abychom se změnili.

Je to jako, když maminka říká dětem: „Pokud nebudeš dělat to, co máš, dostaneš na zadek“. Protože jako lidstvo nerespektujeme hlavní zákon přírody, který jasně hovoří o tom, že všechny části musí být spojeny a prospívat celku, přicházejí korekce.

Zatím posloucháme jen tehdy, když dostaneme na zadek

A co se stane, když přijde tsunami, druhá vlna koronaviru či další korekce nazývaná „přírodní katastrofou“? Poslechneme přírodu. Opustíme své egoistické zájmy a lidé po celém světě se začnou spojovat, pomáhat si, vysílat humanitární pomoc a nezištně pomáhat druhým.
To je přesně to, k čemu nás příroda vede.

K cíli a smyslu života budeme dovedeni

Vytvořit správná mezilidská spojení, pomáhat si navzájem, žít ve prospěch společnosti a v harmonii s přírodou. To je cíl a smysl života každého člověka. Příroda nás tam směřuje a je jen na nás, jakou cestu zvolíme. Můžeme jít v souladu s přírodou a urychlit naši změnu, nebo zůstat ve starých kolejích, pak nás příroda pomocí dalších koronavirových vln k cíli popostrčí. Buď to půjde po dobrém či po zlém…

Koronavirus přináší konec éry kapitalismu, ega a počátek zrození do nové společnosti

Covid19 není jen další světovou pandemií, ale je milníkem ve vývoji naší společnosti, transformaci a změně našich životů. Ať již média, vlády a odborníci tvrdí cokoliv, nacházíme se uprostřed pozitivního kolapsu – změny ekonomického, politického a sociálního rozsahu. Proč je toto zhroucení pozitivní?

Nová společnost fungující na principech přírody

Nyní se mění samotný základ způsobu našeho života, kdy v současnosti navzájem mezi sebou soupeříme o zdroje a prostředky k přežití. Příroda nás pomocí událostí spojených s koronavirem postrkuje k novému skutečnému způsobu života. Takovému, který bude postaven na nesobeckém základu, kdy se budou lidé vzájemně podporovat, nikoliv vzájemně využívat. Namísto toho, abychom usilovali o získání výhody nad ostatními, budeme se snažit dělat vše pro to, abychom prospívali celé společnosti. Takto fungují všechny části v přírodě a tam jsme nyní okolnostmi vedeni i my. Je to cíl a jediný možný model pro naše přežití.

Nebojme se opustit naši kuklu

V současnosti jsme jako motýl před zrozením uzavřeni v naší kukle jménem egoismus. Všechny myšlenky jsou směřovány jen ve prospěch sebe sama, což je ve výsledku příčinou všech utrpení na světě.

Příroda nás tlačí opustit kuklu, stejně jako to musí udělat motýl, aby v plné kráse a síle mohl poznat svět. Poznal celý skutečný svět a sám se světu ukázal ve své kráse. Změně můžeme jít vstříc tak, že se nebudeme držet našich starých egoistických životů a přístupů, ale zevnitř zatlačíme, aby kukla ega praskla.

Jak opustit a zatlačit na kuklu zevnitř prakticky?

Začněme vytvářet s druhými lidmi harmonické vztahy, tedy jednat a chovat se ke všem lidem jako k vlastní rodině. Nedělat druhým lidem to, co nechceme, aby dělali oni nám. To je opuštění kukly, zrození člověka do jeho skutečné podoby a vytvoření nového světa postaveného na principech přírody, harmonie a štěstí. Ve chvíli, kdy opustíme kuklu, zmizí koronavirus a poznáme skutečný život.

Éra ega, kapitalismu končí, přichází doba spojení a nové společnosti.

Největší propad české ekonomiky, aneb proč nestartovat starou ekonomiku

Česká ekonomika má za sebou největší propad v historii – za poslední rok činí 10,7 %. A hlavním viníkem je situace s koronavirem v souvislosti s podpůrnými opatřeními pro obnovení ekonomiky. Pomohou opatření?

Starou ekonomiku nenastartujeme

Fungující ekonomika je klíčovým faktorem pro fungování státu. Než se ale dostaneme k ekonomice státu, musíme se zastavit u podstaty koronaviru a jeho skutečného odkazu do ekonomiky.
Koranavirus zastavil starou ekonomiku po celém světě. Ekonomiku, jež je založena na egoistickém základě, na spotřebě, nesmyslné nadprodukci a na zisku pro pár jedinců. Tento princip je přesně proti přírodním zákonům. Staré časy se již nevrátí, a tudíž jakákoliv podpora, jež ze svého principu není v souladu s fungováním přírody, je jako vyhození peněz o okna.

Nová ekonomika a společnost založená na principech přírody

Lidstvo je součástí přírody, která funguje jako jeden integrální celek, ve kterém jsou všechny části spojeny do jednoho celku a každý díl pracuje v jeho prospěch.

Proto koronavirus zastavil a zlikviduje všechny ekonomické struktury a podniky, jež odporují tomuto základnímu a nejvyššímu přírodnímu zákonu.

Základní interpretace přírodních zákonů do světa ekonomiky z pohledu integrálního fungování přírody

1. Je potřeba, aby podnikání nebylo postaveno na egoistickém základě – produkování zisku pro pár jedinců, ale aby bylo založeno pouze na altruistickém základě – prospívání celé společnosti.
2. Budoucnost mají pouze společnosti, které vytvářejí služby a výrobky, jež jsou potřebné pro zabezpečení plnohodnotného života každého člověka.

Podpora ekonomika ano, ale pouze nové

V současnosti prochází společnost díky koronaviru přerodem. Egoistická společnost, kdy se každý zajímal primárně o sebe a chtěl získat co nejvíce pro sebe a na úkor druhých, pomalu mizí. Nová společnost, jež bude založena na altruistických principech, tedy kdy každý pochopí a bude se chovat tak, aby jeho činy prospívaly celé společnosti, je přede dveřmi.

Vstoupit do nich musíme, přírodní zákony platí pro všechny. Proto je třeba podpořit budování nové ekonomiky, jež bude schopna zajistit plnohodnotný život všem lidem, nikoliv podporovat staré egoistické společnosti produkující nadbytek či nepotřebné zboží a služby za účelem zisku pro pár lidí.