Vladimír Böhm

Lockdown – Ano nebo Ne? Pravda je uprostřed a nikdo se o ni nezajímá

V současnosti nikdo ve světě nemá žádný plán nebo směr, jak skutečně vyřešit pandemii koronaviru. Vakcína je v nedohlednu a jiné řešení nikdo nepřináší. Jsou pouze dva názorově nesmiřitelné tábory. Jedni chtějí okamžitě vše zavřít, tedy zastánci tzv. lockdownu, a druzí ekonomicky orientováni stojí proti uzavření. Pravda a řešení leží uprostřed a nikdo se o […]

Dopis přírodě

Drahá přírodo, udělila jsi nám prostřednictvím koronaviru velkou lekci. Žijeme v Tobě, jsme Tvojí součástí, Ty naší matkou, ale na to jsme zapomněli a chovali se, jako bys Ty měla poslouchat nás, a ne my Tebe. Mysleli jsme si, že můžeme dělat všechno, co se nám zlíbí… …drancovat přírodní zdroje pro náš zisk, válčit mezi […]

Koronavirus není biologický, jeho šíření můžeme zastavit

Celým světem v dnešní době hýbou opatření proti šíření koronaviru a hledání léku. Bohužel, jak ukazují zvyšující se čísla nakažených a úmrtí, nedaří se ani s pomocí roušek a uzavírání veřejných míst tato čísla snížit. Proč je tomu tak? Koronavirus nemá biologický původ Všechna současná opatření – roušky, omezení setkání – jsou na fyzické úrovni. […]

Petr Čtvrtníček, Lucie Bílá, aneb proč se koronaviru nevyhnou slavní, bohatí ani mocní?

Slavní, bohatí, špičkoví sportovci, herci, politici, světové autority a další známé osobnosti – mnoho z nich onemocnělo. Nikomu nepomůže sláva ani bohatství či vliv. Příroda skrze koronavirus posílá všem stejné poselství. Jak zní? Všichni lidé jsou si rovni Nezáleží na žádné z fiktivních hodnot, jež jsme tisíce let jako lidstvo budovali. Postavili jsme ploty, hranice, […]

Proč je jednoduché skočit na konspirační teorie o koronaviru?

S postupující druhou vlnou koronaviru se objevují i zaručené zprávy o původu a poslání koronaviru – tajné laboratoře, politická spiknutí, ovládání tajných spolků. To vše je jednoduší přijmout než základní poselství, jež nám příroda pomocí koronaviru předává. Příroda nám prostřednictvím koronaviru ukazuje, jak špatné máme mezilidské vztahy, jež odporují podstatě přírody samotné. Lidstvo je součástí […]

Proč přicházejí další vlny koronaviru?

Přicházejí další vlny koronaviru… můžeme vinit vlády, tajné organizace, přírodu, všechny a všechno… Nebo se můžeme zastavit a zeptat se proč opět a ještě více? Nepochopili jsme první lekci přírody, tak přichází druhá a silnější. Začneme měnit sebe, či pořád chceme změnit ostatní? Nové vlně koronaviru se můžeme postavit pouze nápravou našich vzájemných mezilidských vztahů. […]