Finanční pomoc lidem od státu? Ano, ale společně se vzděláváním.

Přísná opatření karantény, která vláda zavedla, mají nejen pozitivní dopad na omezení šíření koronaviru, ale také negativní dopad na finanční situaci občanů. Vláda si zcela jistě zaslouží pochvalu za pomoc podnikům a snahu udržet zaměstnanost. Nově podporuje dokonce i živnostníky. Co se ale stane, když přijdou lidem peníze na účty zdánlivě jen tak, jako podpora?

Dostat peníze, přitom být doma a nemuset nic dělat je zcela jistě lákavá představa. Kdo by to nechtěl? Ale pro občana a společnost je toto destruktivní přístup. Pokud člověk získá peníze,aniž by vyvíjel nějakou činnost, může se dostat do bodu, že nebude vědět, jak naložit se svým volným časem. A nejen to.

Pokud člověk nevidí v životě každý den cíl a odpovědnost, může mít pocit, že se stává nadbytečným a nepotřebným pro společnosti, což může skončit katastrofou. Psychické problémy, deprese, sebevraždy či spousta šílených střelců ve světě mělo jako společného jmenovatele ztrátu smyslu života, každodenní práce, pocitu potřebnosti a zapojení se ve společnosti.

Historie ukazuje nejen negativní příklady lidí, kteří přišli o práci či o rodinu, ale i zdánlivě šťastné události v životech těch, kteří získali peníze bez vlastního přičinění. Dědictví nebo výhry v loteriích často vzaly lidem práci, denní rutinu a vědomí důležitosti pro společnost, takže v konečném důsledku mnoho z těchto šťastlivců skončilo špatně.

Určitě nám nehrozí za státní peníze dva roky prázdnin a bezstarostnost, ale spolu s finanční pomocí by měla přijít k lidem i možnost nového vzdělání. Naučit lidi, kteří jsou nyní doma a bez práce, jak se zapojit do společnosti v období po koronaviru, ukázat jim nové principy vztahů, které ve společnosti budou muset vzniknout, abychom stávající krizi přežili bez následků – to vše je důležité stejně jako státem poskytovaná finanční pomoc.

Cestou k zajištění výše uvedeného by mohlo být například obdržení finanční podpory spolu s odkazem – webovou adresou srozumitelného videokurzu, jehož úspěšným absolvováním by vznikl nárok na další finanční příspěvek od státu.

Obdržené finanční prostředky a s nimi spojené vzdělání a nové dovednosti bychom měli po skončení současné krize společně uplatnit k dosažení konkrétního cíle, kterým bude společnost fungující v harmonii s přírodou a vznik správného propojení mezi všemi lidmi, tak, aby každý mohl žít život naplněný na všech jeho úrovních.

Hej, koronavire co od nás chceš?!

Počet nakažených koronavirem dosahuje celosvětově hodnoty téměř 450 000 lidí. Proč nám příroda poslala tento virus? Je to katastrofa nebo příležitost pro změnu?

Jako každá mince tak i události mají dvě strany, dva možné úhly pohledu. Z jedné strany krize nevídaných rozměrů a lidského utrpení, ale ze strany druhé příležitost ke změně našeho přístupu k životu.

Koronavirus nám pomůže zastavit se a začít dělat věci správně

Lidstvo se dostalo do bodu, kdy už si sami neumíme pomoci. Globální oteplování, znečištění planety, ekologické katastrofy. Neumíme se chovat nejen k planetě která je naším domovem, ale ani jako lidé mezi sebou.

Válečné konflikty mezi státy, produkce nadbytku v některých rozvinutých zemích a o pár tisíc kilometrů dále umírají lide hladem.

Je zcela evidentní, že žádná vláda ani světové organizace si za poslední desetiletí nedovedly s výše uvedenými problémy pomoci. Vše se díky rozvoji naší civilizace skrze náš egoistický přístup jen zhoršuje a proto nám příroda posílá pomoc.

Pomoc, jež z našeho úhlu pohledu je katastrofou, ale ve výsledném efektu nás zastaví, umístí do izolace našich domovů a donutí nás přehodnotit přístup k životu. Zastaví nás abychom se přestali honit za nesmyslnými věcmi a donutí nás se orientovat jen na to co je opravdu podstatné a důležité pro život.

Ukáže nám, že před přírodou jsme si všichni rovni, žádná rasa, žádné hranice, žádné sociální rozdíly, koronavirus se přenáší všude a nikdo před ním neuteče.

Máme příležitost pochopit tuto situaci a změnit svůj přístup k životu, k mezilidským vztahům a k přírodě samotné. Přestat se honit za ziskem a požitkem, ale vytvářet dobré mezilidské vztahy a začít žít v harmonii s přírodou.