Lockdown – Ano nebo Ne? Pravda je uprostřed a nikdo se o ni nezajímá

V současnosti nikdo ve světě nemá žádný plán nebo směr, jak skutečně vyřešit pandemii koronaviru. Vakcína je v nedohlednu a jiné řešení nikdo nepřináší. Jsou pouze dva názorově nesmiřitelné tábory. Jedni chtějí okamžitě vše zavřít, tedy zastánci tzv. lockdownu, a druzí ekonomicky orientováni stojí proti uzavření. Pravda a řešení leží uprostřed a nikdo se o ně nezajímá. Proč?

Příprava společnosti na zcela nový život po otevření

Pokud necháme vše otevřené, počty nakažených budou závratně stoupat. Pokud vše zavřeme, utrpíme nenávratné ekonomické ztráty a omezíme svobodu občanů, tvrdí druzí. Oba tábory by měly pochopit, že ani uzavření či otevření nepřináší řešení. Nemůžeme do nekonečna vypínat a zapínat ekonomiku při každé vlně koronaviru, jež nás v budoucnu čeká, tohle není řešení.

Musíme počítat s tím, že lék na koronavirus nebude v nejbližších letech nalezen a naopak budeme čelit dalším koronavirovým vlnám. Naše životy se promění a spolu s nimi i ekonomika, kterou tvoříme. Místo ekonomiky spotřeby a nadbytku se bude nová ekonomika orientovat jen na produkci základních pro život nezbytných výrobků a služeb.

Řešení spočívá v přípravě společnosti na nový stav, na zcela nový život, který nás čeká po opětovném otevření a částečné eliminaci druhé vlny. Je dětinsky naivní si myslet, že bojujeme o návrat do našich původních životů a zvyklostí. Tam se již nikdy nevrátíme. Skvělou zprávou je, že nový život bude podstatně kvalitnější a šťastnější. Jen období změn a pochopení toho, proč tímto musíme procházet, je a bude pro nás bolestivé.

Jak připravit sebe a společnost na nový stupeň?

Základním pilířem bude vzdělání. Korektní a komplexní vysvětlení všem, proč nastala tato pandemie, jak fungují přírodní zákony, co po nás příroda chce a jak se musíme změnit, abychom přežili a vstoupili do nové doby.

Vysvětlit, že vývoj společnosti přes ego, kdy se každý zajímal primárně o sebe, což bylo a je zdrojem všeho utrpení lidstva, je u konce. Abychom přežili, musíme každý změnit své chování a nastavit nové hodnoty společnosti, kde na místo profitu pro sebe samého se budeme snažit starat o druhé a vytvářet správné mezilidské vztahy.

Roušky nám zavřely ústa a učí nás, jak být lepším člověkem

Nosit, nenosit, pomáhají či nepomáhají – tyto diskuze již obletěly celý svět. Zkrátka pokud je vydáno vládní nařízení, musíme ho dodržet. Pojďme se ale dnes podívat na dopad nošení roušek v našich životech z výchovného úhlu pohledu. Aneb, udělá z nás nošení roušky lepšího člověka?

Psychologický význam roušky

Ponechme v tomto článku nošení roušky úplně mimo rovinu zdravotní, z hlediska pozastavení šíření koronaviru, a podívejme se hlouběji do našich pocitů a toho, co se v nás děje po jejím nasazení. Nasazení roušky, zakrytí úst má velký dopad na psychiku člověka. Je to symbol umlčení, potlačení projevu, zastavení se. Je to, jako kdyby nám někdo řekl „mlč, važ slova!“

Rouška nás vychovává „přemýšlet o tom, co řekneme“

Doposud nebylo pro člověka nic lehčího, než otevřít ústa a mluvit a mluvit. Kolik z toho, co jsme řekli, jsme opravdu museli říci? Kolik z řečeného bylo ve prospěch budování správných mezilidských vztahů? Kolik z našich slov bylo prázdných nebo ublížilo druhým lidem?

Najednou musíme mít nasazenou roušku na ústech. Zastavujeme se a vážíme slova, přemýšlíme o tom, co řekneme, co je nezbytně nutné skrze bariéru na ústech říci. Vzdálenost, kterou musíme od druhých dodržovat, nám spolu s omezenou komunikací dává možnost snažit se druhého člověka více procítit a navázat vztah na vyšší úrovni, tedy od srdce k srdci. Již neplýtvat bezmyšlenkovitě slovy, ale myslet na druhého.

Díky roušce na ústech nyní dostáváme významnou lekci pro vytváření dobrých mezilidských vztahů.

Jak se zbavit strachu z nákazy a koronaviru samotného?

Krásně, téměř bezstarostně jsme si žili. Naší jedinou starostí a cílem v životě bylo mít se dobře, vydělat peníze a pak si je užít v mnoha podobách. Najednou je tu nějaký malý neviditelný virus, který paralyzoval celý svět a přinesl strach o naši budoucnost v mnoha podobách. – Co dělat, abych se nenakazil? Jak to bude s prací? Z čeho zaplatím účty? – Jak se zbavit těchto strachů?

Z čeho vzniká strach a co nám na něj ne-pomůže

Sebelepší rouška, izolace od druhých, opatření vlády – to vše je důležité dodržovat, ale nic z toho nepřinese klid do našich životů.

Strach vzniká z neznalosti, tedy když nevíme, co se děje a nejsme schopni situaci ovlivnit. Zvláště pak, když se jedná o situaci přímo ohrožující náš život. Lidé neznají skutečnou příčinu šíření koronaviru, a proto neví, jak se účinně bránit. Pochopit situaci, v níž se člověk nachází, rozpoznat to, co může dělat, je jedinou možností, jak snížit či úplně eliminovat strach a obavy vznikající z neznalosti.

Pojďme se zbavit strachu, pochopit koronavirus a naše možnosti

Nejprve se zastavíme u principu fungování přírody, jíž jsme součástí a jejíž zákony na nás působí, ať chceme či nikoliv. Příroda se skládá ze čtyř úrovní – kamenná, rostlinná, živočišná a lidská. Všechny části jsou propojeny do jednoho celku a příroda mezi nimi neustále vytváří harmonii tak, aby každá z úrovní prospívala celku.

Bohužel člověk – nejvýše postavený stupeň přírody – se chová přesně obráceně a působí proti harmonickému spojení všech částí. Poškozuje a drancuje nižší úrovně přírody a i na lidské úrovni nevytváří harmonické spojení ve prospěch všech, ba naopak – lidé využívají jeden druhého ve svůj prospěch.

Příroda se vždy snaží nastolit harmonii mezi všemi úrovněmi. Proto všechny přírodní katastrofy, války a nyní koronavirus jsou přímým důsledkem chování a vývoje lidstva. Člověk se musí změnit a začít svým chováním prospívat celku společnosti i přírody. Není možné drancovat přírodu a využívat druhé lidi.

Co tedy máme dělat, abychom se zbavili strachu a koronaviru?

Na fyzické úrovni musíme dodržovat nařízení vlády, která omezí šíření koronaviru mezi lidmi. Abychom ale napravili skutečnou příčinu, zbavili se nejen strachu ale i viru samotného, musíme napravit naše mezilidské vztahy.

Začít musíme od našich myšlenek. Nemít nenávistné myšlenky k druhým lidem a snažit se ke všem chovat jako k vlastní rodině. Nikoho nepoškozovat, nevyužívat, nikomu neubližovat. Snažit se vytvořit harmonické mezilidské vztahy.

Řešení je pouze v myšlenkách a rukou každého z nás. Stačí dodržovat nařízení, nasadit si roušky, mít pozitivní myšlenky o druhých lidech, ke všem se chovat s láskou a pozitivně se spojovat s druhými lidmi, pak zmizí strach i koronavirus. Tohle je skutečný lék na všechny problémy naší doby.

Dopis přírodě

Drahá přírodo, udělila jsi nám prostřednictvím koronaviru velkou lekci. Žijeme v Tobě, jsme Tvojí součástí, Ty naší matkou, ale na to jsme zapomněli a chovali se, jako bys Ty měla poslouchat nás, a ne my Tebe.

Mysleli jsme si, že můžeme dělat všechno, co se nám zlíbí…
…drancovat přírodní zdroje pro náš zisk, válčit mezi sebou a zabíjet se navzájem, znečišťovat moře, kácet lesy, pro potěšení zabíjet zvířata, využívat jeden druhého pro svůj profit.

Teď jsme uvězněni v našich domovech a bojíme se o své životy
Ten scénář, co jsi vymyslela s tou koronou, by nevymyslel ani nejlepší režisér v Hollywoodu. Sedíme doma a bojíme se o svou budoucnost. Bojíme se onemocnět, bojíme se, že přijdeme o práci, bojíme se o naše životy.

Co máme dělat?
Nejprve jsme se snažili vrátit do původních kolejí a žít jako dříve, ale ty jsi rozhodla, že ne. Je tu další vlna koronaviru a vše je ještě horší. Můžeš nám prosím Tě říci, co po nás chceš, co máme teď dělat, abychom mohli žít beze strachu?

Petr Čtvrtníček, Lucie Bílá, aneb proč se koronaviru nevyhnou slavní, bohatí ani mocní?

Slavní, bohatí, špičkoví sportovci, herci, politici, světové autority a další známé osobnosti – mnoho z nich onemocnělo. Nikomu nepomůže sláva ani bohatství či vliv. Příroda skrze koronavirus posílá všem stejné poselství. Jak zní?

Všichni lidé jsou si rovni

Nezáleží na žádné z fiktivních hodnot, jež jsme tisíce let jako lidstvo budovali. Postavili jsme ploty, hranice, budovali hierarchie, někoho obdivovali a vyzdvihovali, jiné zatracovali. Nic z toho nemá pevný základ v přírodě, protože z jejího pohledu jsou si všichni lidé rovni. Každý je stejně důležitý.

Koronavirus posunuje lidstvo na nový evoluční stupeň

Můžeme si stěžovat, naříkat či bojovat, anebo se snažit pochopit, kam nás příroda pomocí koronaviru posunuje. Téměř 6000 let vývoje lidstva pod vlivem egoismu, který nás dostal na pokraj ekonomické a sociální krize, je u konce.

Člověk je součástí přírody, kde jsou všechny části spojeny do jednoho harmonického celku. Tak jako každá část v přírodě musí svojí činností a zapojením prospívat celku, tak musí i člověk prospívat společnosti, v níž žije. Namísto získání výhody pro sebe a na úkor druhých, musíme změnit své chování a začít se zajímat o to, jak prospívat celku společnosti a druhým lidem. A ne přemýšlet, jak druhé využít pro svůj prospěch, jako tomu bylo doposud. Takto jsme žili téměř 6000 let.

Jak sami určitě po přečtení posledního odstavce cítíte, žití dle principu přírody je dnešní společnost naprosto vzdálená. Nejen, že je vzdálená, ale je pro lidstvo nereálné takovou změnu provést dobrovolně. Proto příroda posílá katarzy, změnu a poposunuje nás dopředu pomocí koronaviru. Během pár měsíců nás virus začal zbavovat všeho nadbytečného a nutí nás orientovat se jen na to, co je pro náš život důležité. A to jsme teprve na začátku změn.

Izolace od společnosti nepomůže

I kdyby si někdo postavil izolovanou základnu na Měsíci či pod mořem, stejně by i bez styku s ostatními koronavirus časem dostal. Koronavirus není epidemie, ale kód přírody, jenž nás vede na další vývojový stupeň.

Jediné, co nám proti koronaviru pomůže, je spojit se

Snažit se vytvořit mezi lidmi takové spojení, abychom si navzájem pomáhali a podporovali se. Tím budeme probouzet pozitivní sílu přírody a jedině tak se můžeme koronaviru zbavit natrvalo.

Proč přicházejí další vlny koronaviru?

Přicházejí další vlny koronaviru… můžeme vinit vlády, tajné organizace, přírodu, všechny a všechno… Nebo se můžeme zastavit a zeptat se proč opět a ještě více? Nepochopili jsme první lekci přírody, tak přichází druhá a silnější. Začneme měnit sebe, či pořád chceme změnit ostatní?

Nové vlně koronaviru se můžeme postavit pouze nápravou našich vzájemných mezilidských vztahů. Nejsou třeba žádné fyzické činy, stačí vnitřně myšlenkou obejmout druhého člověka, i když mi ublížil nebo ho nemám rád. Nejdůležitější je změna mého vnitřního postoje k druhým lidem.

 

Zpět do starých kolejí či do nové společnosti aneb Koronavirus 2 nebo šťastný život?

Vláda začíná pomalu uvolňovat karanténní opatření a lidé se mohou začít vracet do práce a svých společenských životů. Návrat společnosti k jejímu fungování v době po koronaviru závisí na míře pochopení příčiny jeho vzniku.

Pochopili jsme zdvižený prst přírody?

Příroda nás s pomocí koronaviru zastavila a vyslala poselství, abychom nepokračovali ve svém egoistickém jednání proti přírodě samotné, tedy drancování jejich zdrojů a ničení planety. Rovněž nás od sebe oddělila a poslala do karantény, abychom měli čas se rozmyslet, uvědomit si stav kam jsme došli, abychom již v budoucnu nevytvářeli mezilidské vztahy za účelem, kdy jeden využívá druhého pro svůj vlastní prospěch.

Příroda nám ukázala a ukazuje, že jsme malé součásti jednoho velkého integrálního celku, jenž je propojen a všichni jsme na sobě vzájemně závislí. Všichni se musíme starat o prospěch celku, společnosti a mít záměr žít v harmonii s přírodou.

Nyní ve stavu návratu stojíme na pomyslném rozcestí.

Vstup do nové společnosti

Pokud jsme pochopili toto poselství, můžeme se postupně vracet do práce a produkovat pouze věci a služby, které jsou ve prospěch celé společnosti. Omezit drancování přírodních zdrojů a s tím i související spotřebu a produkci nadbytečných věcí.

Návrat do společného sociálního života je rovněž podmíněn nápravou, abychom se snažili vytvářet mezilidské vztahy, které jsou prospěšné pro všechny zúčastněné a pro celou společnost. Nikoliv vztahy, jež jsou založeny na využívání druhého ve svůj prospěch.

Zpět do starých kolejí = nový virus a další korekce

Pokud jsme nepochopili výše uvedené poselství přírody a chceme se vrátit zpět do starých kolejí, tedy spotřebovávat a produkovat nadbytečné služby a výrobky, drancovat planetu a využívat druhé pro vlastní zisk i to nám příroda umožní, ale…

Pošle nám opět korekci ve formě mnohonásobně drastičtějších virů Covidů 2 či 3, korekcí ve formě dalších přírodních katastrof, ať již tsunami, nedostatek vody, zemětřesení a mnoho dalších. Příroda na nás bude tak dlouho vyvíjet tlak, než pochopíme, že jsme součástí integrálního celku přírody a musíme změnit naše chování, vybudovat novou společnost na základech vzájemné odpovědnosti mezi sebou a v harmonii s přírodou.

O ráji na zemi či Covidové pandémii rozhoduje nyní každý z nás tím, s jakým záměrem se vrátíme do práce a do našich mezilidských vztahů.