Vladimír Böhm

Co se skrývá za slovy „duchovní, spirituální“?

„Duchovní, spirituální“ znamená vytvoření harmonického propojení mezi lidmi a přírodou. Jinými slovy nejde o to, v jaký systém víry člověk věří, jakou metodou rozvoje se zabývá, zda západní či východní, jedná se pouze o to, jak se člověk snaží vytvořit pozitivní spojení s druhými lidmi. Čím více se snažíme k druhým lidem o vytvoření dobrých […]