Jak najít smysl života? odpověď přináší věda Kabala

Abychom pochopili, co je věda kabala a jak nám může pomoci, pojďme si říci o realitě, ve které žijeme. Celá naše realita se skládá z fyzického světa a vyššího duchovního světa.

Fyzický svět vnímáme našimi pěti smysly a studují ho vědci pomocí věd, jako je fyzika, chemie, biologie atd. Tyto vědy nám částečně pomáhají porozumět fyzickému světu, ve kterém žijeme.

Pokud ale chceme poznat vyšší duchovní svět a tím pochopit celou realitu, potřebujeme nástroj pro jeho vnímání. Vědy které známe a našich pět smyslů nám to ale neumožní.

Proto je tu věda Kabala, která nám poskytuje nástroj pro studium vyššího duchovního světa. To znamená, že můžeme rozkrýt vyšší sílu přírody, která je nazývána také jako bůh, stvořitel či vesmír.

Díky tomuto rozkrytí zjistíme, jakým způsobem funguje celá realita, tedy celá příroda a všechny její zákony. Odhalíme smysl a cíl našeho života, proč tu jsme, co je naším úkolem, kam směřujeme a hlavně jak toho prakticky dosáhnout v tomto životě. Bezplatné online kurzy kabaly na https://kabacademy.eu/cz

Jak souvisí riziko záplav z přehrady Tři soutěsky v Číně s našimi peřinami?

Probouzím se v pohodlí domova vedle své krásné ženy. V televize běží zpravodajství o dění v Číně: „Hrozí protržení přehrady Tři soutěsky, záplavy mohou poškodit miliony lidí v Číně…“, protahuji se a choulím pod peřinou s myšlenkou „To se mě netýká, hlavně že já se mám dobře“.

Zpravodajství pokračuje: „V Americe se stupňuje násilí, střelba a rabování v ulicích“, pouštím si presovač a čekám na své oblíbené ranní kafe s myšlenkou: „To se mě netýká, to je daleko“.

Zapínám notebook, stahuji pracovní emaily, zprávy pokračují nyní z Evropy: „Vlna uprchlíků způsobuje problémy v Německu“, zavírám notebook s myšlenkou: „Mají, co chtěli, neměli je přijímat. Naštěstí se mě to netýká“.

Opravdu se to mě = nás netýká?

Peřiny, v nichž jsem se tak spokojeně protahoval, byly vyrobeny v Číně. Presovač na mé oblíbené kafe pochází z USA. Emaily jsem si stahoval z datového centra v Německu. Svět je globálně propojený do jednoho celku. Neštěstí v jedné zemi ovlivní život na celém světě. Pokud utrpí jedna země, utrpíme všichni. Pokud budeme lhostejní k tomu, co se děje druhým lidem, ubližujeme sami sobě.

Co musíme změnit?

Nemusíme jezdit do Číny, USA či Německa cokoliv zachraňovat. Stačí začít v myšlenkách projevit pozitivní zájem a soucit k tomu, co se děje. Nebýt k ničemu lhostejný a na místě, kde jsme a žijeme, snažit se vytvářet pozitivní lidské vztahy.

Pokud se začneme v myšlenkách zajímat o druhé, vnitřně jim vyjadřovat podporu, vytvářet harmonické mezilidské vztahy, zdvihne se pozitivní vlna nápravy, jež začne napravovat celý svět.

Počátek nápravy všech neštěstí světa spočívá v našich myšlenkách a pozitivním přístupu k druhým lidem.

video – Proč se tohle všechno děje? Co od nás příroda, chce?

Video k aktuálním událostem ve světě, jenž nás nutí zastavit se a zeptat se: „Proč se tohle všechno děje? Co od nás příroda, chce? Co je tedy smyslem mého života?, Co mám teď dělat?“ a pak když se zastavíme a zeptáme se na tyto otázky, zjistíme že je tu pro nás připraven nový svět, nová práce pro všechny lidi… Pohled na novou ekonomiku, díky níž zmizí deprese, závist… čeká nás krásný svět… video na youtube zde

[youtube]https://youtu.be/MuQpF1xu4vs[/youtube]

Inspirace dne – V radosti z nového života

Možná to nevypadá, ale příroda nás zbavuje zbytečného a toho co jsme dělali špatně.

Nebo opravdu zase chceme?
Pracovat denně deset hodin a pak to utratit za věci co za pár měsíců vyhodíme? Drancovat planetu a pak se divit, že onemocníme? Co se raději teď zastavit a zeptat, k čemu to všechno? Co je smyslem života?

video – Co je smyslem života? ať chci nebo ne :)

Tohle video si nepouštějte, pokud máte jasnou představu o cíli vašeho života, jste spokojeni a nechcete měnit názor:)
[youtube]https://youtu.be/CYm4p8UmQk8[/youtube]
Pro přátelé jenž studují „Kabalu – vědu o smyslu života“ jsem dnes odpovídal na tuto otázku trošku z širšího kontextu. Pokud k tomu máte nějaký dotaz, pište do komentářů a případně natočím doplňující vysvětlení.

 

otázka: Jak najít své životní poslání?

Otázka od Romany

Chtěla bych se Vás zeptat jak má člověk najít svoje poslání? V práci se to už nedá vydržet. Zajímám se o duchovní věci, pravidelně si medituji. Jsem citlivý introvert a snažím se být znovu sama sebou. Od dětství jsem měla pocit, že tady nechci být. Baví mne práce na sobě, čtení, mám ráda psy, přírodu a klid. Nedaří se mi ani v meditaci najít své poslání a vůbec mne nenapadá co bych měla dělat. Co s tím?

Odpověď

[youtube]https://youtu.be/fB96BEl8pIA[/youtube]

Proč se člověk bojí položit otázku: „Co je smyslem života?“

Protože na ni nezná odpověď… A co nevíme či neznáme, to nám přináší pocity utrpení, nejistoty, tápání – a to si nikdo nepřeje. Proto se raději honíme za dočasnými cíli života, potěšeními všeho druhu, zkrátka zaměstnáváme se v životě vším, jen abychom se vyhnuli této otázce a hledání odpovědi na ni.

Přesný cíl vývoje a cesty člověka

Jsme součástí přírody a ta má přesný plán vývoje, nic se neděje náhodně. Lidstvo je posledním vývojovým článkem na Zemi a musí zde naplnit svůj předurčený cíl. Cílem je spojení všech lidí do harmonického celku jak mezi sebou, tak s přírodou.

Jak vzdáleni jsme od cíle

Pokud si pustíte televizní zpravodajství, asi každý pochopíte, jak vzdáleni jsme od cílového stavu vývoje člověka. Tedy stavu, kdy je lidstvo spojeno v dokonalé harmonii s ostatními lidmi a přírodou. Války, utrpení, krize na všech úrovních – to je současný stav našeho vývoje. Kudy vede z tohoto utrpení, které aktuálně probíhá, krátká cesta k dosažení spojení a harmonie?

Naštěstí je tu návod

V historii jsme se mohli mnohokrát bolestně přesvědčit, že žádná politická, ekonomická či vojenská řešení nikdy nepomohla k dosažení harmonie mezi lidmi. Žádný politik skrze dotaci ani žádný silný vojenský zásah nás neposune k tomu, co je cílem lidstva, tedy k dosažení harmonie a lásky mezi lidmi.

Naštěstí máme vědu, která se nazývá Kabala. Vysvětluje nám, jak se vyvíjí příroda, jejíž nedílnou součástí jsme. Odhaluje nám, co je cílem naší existence, tedy – jak se spojit s ostatními lidmi (navzdory rozdílům, jež mezi námi jsou) a dosáhnout stavu harmonie.

V dnešní době je autentická Kabala odhalena všem. Každý může studovat a najít praktickou odpověď na otázku, s níž jsme začali, tedy „Co je smyslem života?“, a jak to prakticky realizovat v životě. Například na webu Kabacademy můžete bezplatně studovat on-line kurzy a dozvědět se více o smyslu života, principu fungování této reality, ale hlavně zjistit, co s tím vším vy můžete prakticky v životě udělat.