Vladimír Böhm

Co je Kabala a jak nám může pomoci v dnešní době?

Magie, Madona s červeným náramkem, židovské náboženství atd., tak to je přesně to, co Kabala není! Kabala je nejstarší věda na zemi, jejíž počátek se datuje více než před pěti tisíci lety do dob starého Babylonu. Byl to praotec Abraham, jeden z prvních lidí, kteří dosáhli znalosti o smyslu a cíli života člověka na této […]

Co je ve skutečnosti KABALA a jaký přínos má pro každého z nás

Na světě existuje velice speciální metoda, 6000 let stará, nazývaná moudrost kabaly. Otevírá vám kanály jak mentální tak emocionální, abyste cítili a rozuměli nejenom tomuto světu, ale celé realitě nad touto realitou, širším, rozsáhlým dimenzím. Abyste je otevřeli, měli byste se rovněž změnit. To pro Vás udělá moudrost kabaly, abyste překročili hranice času a prostoru… […]

video – Co je a co není Kabala

Kabala není židovské ani jiné náboženství nebo misticismus. Kabala předchází všem náboženstvím – je to věda, jak se přímo spojit s podstatou věcí. Kabala se zabývá tím, co je skryto naším pěti smyslům a odpovídá na to, na co nemůže být odpovězeno žádným jiným způsobem. Také odpovídá na to, co jsem smyslem života pro osoby, […]