Vladimír Böhm

Naše charakterové vlastnosti nikdy nezměníme

Žádnou ze svých charakterových vlastností nemůžeme nikdy ve skutečnosti změnit – napravit. Někdo je neochotný, jiný drzý, každý jsme nějaký – svoji podstatu nezměníme. Co je ale na nás a proč jsme tyto různé „negativní“ povahové vlastnosti získali, je napravit jejich využití ve vztahu k druhým. To jak se chováme k ostatním, to je naše […]