Vladimír Böhm

Chanuka – příležitost ke sjednocení lidí a nápravě světa

Svátek Chanuky z duchovního hlediska je příležitostí k probuzení člověka a nápravě světa. Co znamená příběh války mezi Řeky a Makabejskými? Válka symbolizuje rozdílnost pohledů na vývoj a nápravu světa. V současné době jde lidstvo vývojem ega, vědy a technologie – tedy Řecký přístup. Kam nás tento rozvoj a přístup zavedl vidíme každý z nás […]