Vladimír Böhm

Duchovní probuzení člověka

Duchovní probuzení člověka nastává ve chvílí kdy vyšší síla přírody, tedy stvořitel probudí v člověku Bod v srdci. V tu chvíli se člověk zastaví a ptá se: „Co je smyslem života?, Proč jsem tady, za jakým účelem?“ Můžeme upadnout opět do spánku tím, že nebudeme hledat odpověď na tuto otázku a věnovat se pouze materiálnímu […]

Otázka: Co znamená probuzení Bodu v srdci?

Odpověď: Člověk se vyvíjí skrze rozvoj tužeb ve fyzickém světě. Od těch základních což jsou jídlo, sex, rodina, peníze až po výší touhy po moci, slávě a znalostech. Po té co člověk zjistí, že žádná z těchto tužeb ho zcela nenaplní, je v něm vyvolána otázka „Co je smyslem mého života?“ = probuzení „Bodu v […]