Duchovní probuzení člověka

Duchovní probuzení člověka nastává ve chvílí kdy vyšší síla přírody, tedy stvořitel probudí v člověku Bod v srdci. V tu chvíli se člověk zastaví a ptá se:

„Co je smyslem života?, Proč jsem tady, za jakým účelem?“

Můžeme upadnout opět do spánku tím, že nebudeme hledat odpověď na tuto otázku a věnovat se pouze materiálnímu životu. Můžeme také zvolit pomalou cestou a hledat odpověď systémem pokus omyl a za pár desítek let možná životů to zjistit.

Nebo můžeme jít přímou cestou k cíli, rozkrýt účel nás stvoření na tomto světě v kontextu celé přírody pomocí Kabalistů, jenž toho dosáhli.

Otázka: Co znamená probuzení Bodu v srdci?

Odpověď:

Člověk se vyvíjí skrze rozvoj tužeb ve fyzickém světě. Od těch základních což jsou jídlo, sex, rodina, peníze až po výší touhy po moci, slávě a znalostech.

Po té co člověk zjistí, že žádná z těchto tužeb ho zcela nenaplní, je v něm vyvolána otázka „Co je smyslem mého života?“ = probuzení „Bodu v srdci“.

V tu chvíli máme možnost volby vydat se na cestu duchovního rozvoje a rozvíjet Bod v srdci, nebo onu jiskru uhasit a mít v životě za cíl některou z nižších tužeb, na místo objevení a dosažní odpovědi na otázku „Co je smyslem mého života?“