Požáry v Austrálii, kde je skutečná příčina?

Aktuální požáry v Austrálii zachvátily již přibližně pět miliónů hektarů půdy, což je oblast větší než sousední Slovensko. Zatímco celý svět sleduje hořící lesy a marný boj hasičských záchranných týmů, pojďme se podívat na širší příčinu nejen této velké přírodní katastrofy.

Hořící Austrálie, pustošící hurikán Durian, zemětřesení v Peru, extrémní sucha v Evropě, to je jen malý výčet největších přírodních katastrof z posledních měsíců. Musíme si uvědomit, že příroda je živý organismus, na kterém jsme zcela závislí. Je naším domovem a my s ní musíme žít v harmonickém vztahu a přistupovat k ní s respektem. Je jako naše matka, jež nás porodila, a není možné, abychom se k ní chovali jinak než k naší vlastní matce, tedy s respektem se o ni starali po celou dobu našeho života.

Pokud bychom viděli vzájemnou provázanost celé přírody a všech lidí na světě, pak bychom chápali, jaké obrovské škody pácháme svým chováním přírodě, a tím i nám samotným. Lidstvo nabralo kolizní směr mezi sebou a přírodou před mnoha lety a nyní jsme už jen svědci, jak nás příroda pomocí katastrof negativně koriguje, abychom změnili naše chování k ní a mezi lidmi navzájem.

Všechny aktivity vedoucí k záchraně planety ve formě fyzické nápravy současného stavu nebudou mít úspěch, pokud se nebudeme zabývat skutečnou příčinou katastrof. Můžeme vysazovat lesy, čistit moře, zachraňovat velryby, ale postupně zjistíme, že tyto činnosti zkrátka nikam nevedou. Vše se bude jen zhoršovat. Samozřejmě, je lepší se snažit pomáhat než škodit či být lhostejný, ale ekologické katastrofy tím neodvrátíme. Skutečná příčina je jinde.

Příroda na nás tlačí, abychom napravili mezilidské vztahy a pozdvihli se nad nenávist, která se v současné době mezi lidmi šíří. To je skutečná náprava, to je důvod, proč nás příroda pomocí katastrof podněcuje ke změně postojů, chování.

Co se stane, když začneme pracovat na napravení vztahů mezi lidmi? Jakýkoliv pozitivní krok vedoucí k nápravě mezilidských vztahů se ihned promítne do celého systému přírody. Kdykoliv vytvoříme pozitivní spojení s druhým člověkem nebo se pozdvihneme nad nenávist a rozdíly, které jsou mezi námi, ihned pozitivně ovlivníme přírodu a její zpětný vztah k nám.

Ekologické a přírodní katastrofy se díky napraveným vztahům mezi lidmi mohou stát minulostí. Nebo je také druhá možnost, pokud se naše mezilidské vztahy zhorší, katastrofy budou ještě horší a rozsáhlejší. Člověk svými vztahy přímo úměrně ovlivňuje přírodu, ať již vědomě či nevědomě, každopádně výběr je na nás.