Proč v dnešní době tolik věcí zaniká? aneb zrození člověka do nové doby

Dnešní doba by se mohla nazvat dobou rozpadů a zániků. Partnerské rozchody, rozvody manželství, krachující společnosti, pády režimů a vlád. Co fungovalo desetiletí najednou mizí v propadlišti dějin. Vše se zrychluje a nic nezůstává jako dřív. Za vším stojí nejvyšší přírodní zákon.

Vývoj člověka skrze osobní egoistická přání v současnosti dosáhl maxima. Lidé díky svému velkému egu už nejsou schopni vydržet samy se sebou a smysluplně spolupracovat s ostatními. Příroda nás tlačí k tomu, abychom se jako lidstvo „narodili“ na další vývojový stupeň člověka. Člověka, jenž se egoisticky nezajímá primárně o sebe, ale všechna jeho činnost je směřována ve prospěch celé společnosti.

Co vše se rozpadne, aneb zrození nového života

Nacházíme se v přelomové éře. Je to jako porod dítěte, kdy se skrze bolest a utrpení matky rodí nový život. Tak i současný svět projde symbolickým porodem. Vše co je postaveno na egoistickém základě, tedy z myšlenky člověka „Mít výhodu sám pro sebe na úkor ostatních“ příroda sama od sebe odstraní.

V nadcházejících letech, spíše měsících, budeme svědky rozpadu politických, ekonomických a sociálních systému, zkrátka všeho co nemá ve své počáteční myšlence  realizace záměr „v prospěch celku společnosti“.

Je to vývoj přírody, jemuž se nejde postavit. Můžeme ho jen pochopit a jednat dle tohoto zákona. Zákona SPOJENÍ se do jednoho celku, kdy každý má na zřeteli prospěch ostatních lidí, nikoliv svůj vlastní.

Homo sapiens není vrchol evoluce, skutečný rozum získá až člověk budoucnosti

Mylný úsudek o člověku díky technologickému pokroku

Mohlo by se zdát a měřeno technologickým pokrokem, že se člověk vyvinul do finální fáze vývoje. Dokážeme postavit letadla, vesmírné rakety, komunikační technologie a spoustu dalšího. V této části vývoje jsme opravdu velmi pokročili a právem se zde můžeme nazvat Homo sapiens s přívlastkem „technologický“.

Ve skutečném vývoji jsme neopustili stupeň pračlověka

Chytnout mamuta, zabit ho a odtáhnout do jeskyně, udělat si zásoby a zbraněmi si chránit vstup. To je lidské ego a zájem v prvé řadě o sebe. O kolik jsme se posunuli od tohoto modelu? Daleko ne.

Vše má jen modernější a technologickou podobu. Mamuta nezabijme, ale jdeme do práce abychom „Vydělali primárně pro sebe a své potřeby“. Místo jeskyně máme zabezpečený dům napojený na pult centrální ochrany atd. Středem veškeré naší činnosti je „pro sebe sama“.

Sociální vývoj člověka se bude v budoucnu měřit dle toho jak se stará o prospěch společnosti. Jak se starat o prospěch společnosti? To znamená, že po té co člověk vydělá nezbytné prostředky pro materiální zabezpečení a fungování své rodiny, bude věnovat svůj čas a energii pro budování společnosti a přínosu pro ni. Zkrátka opustí svoji jeskyni a půjde se starat o prospěch celého kmene.

Skutečný člověk budoucnosti

Vývoj půjde ještě dál. Nejprve se bude člověk starat o prospěch společnosti a pak až o své vlastní potřeby. Proč je to nutností? Protože když nebude fungovat společnost jako celek, pak jednotlivec nebude mít v budoucnu šanci na přežití.

Proč není článek utopií ale vývojem člověka budoucnosti?

K tomu aby člověk fungoval ve prospěch společnosti nás zavázala příroda sama. Každý z nás je jako buňka v těle a musíme fungovat ve prospěch celého těla, ne ve prospěch sebe sama = rakovinová buňka. Jen tak můžeme do budoucna přežit.

Katastrofy, války, nepokoje to vše nyní přichází jako tlak od přírody, abychom opustili své egoistické jednání a starali se o prospěch společnosti, změnili svoji podstatu.