Jak můžeme rozšířit vnímání reality?

Lidé odpradávna chtěli rozšířit své vnímání. Lépe vidět, slyšet, cítit a hlavně vyvinout šestý smysl, který umožní vnímat skutečnou neomezenou realitu, tedy za hranice času i prostoru. Je to možné? Ano! Ale jinak, než jsme si mysleli.

Cesta prostřednictvím vývoje techniky

Limity, které máme, technika jen posunula dále. Samozřejmě máme dalekohledy, sonary a spoustu dalších zařízení, které dosah smyslů znásobí možná v tisících, ale opět je tam limit a vnímáme pouze nepatrnou část reality.

Omezení v naší přirozenosti

Vnímání reality a toho, co nám našich pět smyslů, senzorů předává, je limitováno programem, který je ukryt v naší hlavě – egem. Tento program pracuje podle jednoduchého principu – vnímá jen sám sebe. Tedy člověk myslí především sám na sebe a svůj profit a druhé lidi chce využívat k jeho dosažení. To je skutečný limit našeho vnímání reality.

Jak vypnout omezení

Vnímání celé reality můžeme postupně rozšiřovat, když se budeme snažit opustit svůj sebestředný zájem, myšlenky a činy a získávání výhod pro sebe.

Změníme-li své chování, tak aby naše myšlenky a následné činy naplňovaly potřeby druhých lidí a společnosti, v níž žijeme, pak vystoupíme z omezení našeho ega. Tímto způsobem prostřednictvím ostatních a společnosti začínáme postupně vnímat celou realitu, která není omezena předchozím úzkým sebestředným zájmem.

Základem je vytváření dobrých vztahů s druhými lidmi. Namísto toho, abychom druhé využívali pro naše vlastní potřeby, s každou myšlenkou a činem pro druhé na místo pro sebe poznáváme nekonečnou realitu bez omezení času a prostoru.

Iluzorní vnímání reality versus možnost vnímat realitu celou

Naše vnímání situací jako dobrých, nebo špatných, věci které chceme aby se staly a nebo aby se nestaly – toto není skutečnost, ale vnímání našeho ega, jenž skrze vůli přijímat potěšení pro sebe interpretuje takto iluzorní realitu v níž si myslíme že žijeme.

Skutečná realita je sjednocující myšlenka za tím vším. Aby jsme ji dosáhli, potřebujeme vybudovat smysl jímž budeme skutečnou realitu vnímat. Jak vybudovat tento šestý smysl? skrze nápravu sebe a spojením s ostatními – to nás učí Kabala.