Vladimír Böhm

Jak můžeme rozšířit vnímání reality?

Lidé odpradávna chtěli rozšířit své vnímání. Lépe vidět, slyšet, cítit a hlavně vyvinout šestý smysl, který umožní vnímat skutečnou neomezenou realitu, tedy za hranice času i prostoru. Je to možné? Ano! Ale jinak, než jsme si mysleli. Cesta prostřednictvím vývoje techniky Limity, které máme, technika jen posunula dále. Samozřejmě máme dalekohledy, sonary a spoustu dalších […]

Iluzorní vnímání reality versus možnost vnímat realitu celou

Naše vnímání situací jako dobrých, nebo špatných, věci které chceme aby se staly a nebo aby se nestaly – toto není skutečnost, ale vnímání našeho ega, jenž skrze vůli přijímat potěšení pro sebe interpretuje takto iluzorní realitu v níž si myslíme že žijeme. Skutečná realita je sjednocující myšlenka za tím vším. Aby jsme ji dosáhli, […]