Příčina krizí a utrpení dnešního světa

Lidská společnost žije v paradoxu dvou protichůdných stavů, které jsou příčinou krizí a utrpení dnešního světa. Proč a jak z toho ven?

Na jedné straně jsme všichni lidé celosvětově vzájemně propojení nejen internetem, ale hlavně ekonomicky. Téměř každý výrobek využívá zdrojů a služeb z mnoha zemí. Proto jakékoliv přírodní katastrofy v jedné zemi přenášejí ekonomický dopad lavinovým efektem do celého světa. Příroda nám prakticky ukazuje, jak jsme vzájemně propojení a závislí jeden na druhém.

Na druhé straně nás naše ego a touha mít se lépe než ostatní, využívat druhé pro svůj prospěch od ostatních izoluje. Lidské ego, tedy touha člověka získávat výhodu pro sebe samého nelze eliminovat, neboť je motorem našeho vývoje a růstu.

Toto protichůdné lidské jednání postupně zesiluje a vyvolává komplexní celosvětovou krizi, kterou můžeme vyřešit pouze tím, že harmonizujeme vzniklé protiklady, tedy probíhající celosvětové spojení v mnoha materiálních i virtuálních úrovních a oddělující touhu ega člověka po sebe naplnění.

Integrální vzdělání o vzájemném propojení a lásce

Abychom věděli jak tuto harmonizaci a spojení protikladů v běžném životě provést, potřebujeme vytvořit zcela novou formu vzdělání. Nový předmět a přístup nejen do všech škol, ale i do kurzů pro dospělé, který bude vysvětlovat příčinu současných potíží a rozporuplnost našeho vzájemného lidského propojení. A hlavně, bude učit řešení spočívající na základě rozvoje tří základních principů přírody:

1. Musíme se naučit respektovat každého člověka. Jeho odlišnosti, názory, přístup k životu, víru, zkrátka vše, co je odlišné ode mě a co tvoří jedinečnost druhého člověka. Nesnažit se někoho předělávat a napravovat.

2. Vysvětlit každému, že odlišnosti a schopnosti, které všichni máme musíme využít ve prospěch společnosti, nikoliv pro své vlastní osobní obohacení a výhodu nad druhými.

3. Učit se starat o potřeby ostatních lidí jako o své vlastní nebo ne méně, než se staráme o své děti.

Respekt k druhým lidem a vzájemná odpovědnost jeden za druhého, spojení se nad rozdíly mezi námi a využití těchto rozdílů ve prospěch fungování celé společnosti jsou klíčem k nápravě světa.

Rozhodnutí proti zdravému rozumu – v Minneapolis chtějí rozpustit policii

Téměř 14 dní po násilné smrti George Floyda zmítá USA vlna násilí a protestů. Situace se vymyká kontrole a přichází jedno špatné rozhodnutí za druhým. Je samozřejmě třeba prošetřit a odsoudit zásah policie jehož následkem George Floyd zemřel, ale tento případ by neměl sloužit k tomu, aby byl ohrožen samotný systém a princip ochrany společnosti, který policie všem občanům poskytuje.

Bez policie by v dnešní době došlo k celkovému kolapsu společnosti

Policie je základním bezpečnostním prvkem ochrany občanů a jejich práv. Zvláště v době těchto nepokojů a násilí by měla být úloha policie posílena a vyzdvižena, nikoliv, za individuální selhání jednotlivce, souzena jako celek nebo dokonce zrušena. Proto zdravý rozum zůstává stát nad návrhem zrušení policie, který projednává zastupitelstvo města Minneapolis.

Společnost budoucnosti bude založena na lásce

Stav společnosti, kdy budeme žít v absolutní lásce a vzájemné pomoci mezi lidmi, tedy bez potřeby mít policii v takové podobě jak ji známe dnes, je zatím hodně vzdálený. Tento stav je sice vzdálený, ale jeho dosažení je reálné, protože celá evoluce lidstva do tohoto stavu směřuje.

Představte si společnost, kde jeden se stará o druhého, kde si lidé vzájemně pomáhají, aby se žilo všem dobře a každý měl zajištěny základní životní potřeby. Není to utopie, všichni to už známe a praktikujeme – lásku v rodině. Tak, jak se staráme a chováme k vlastním členům rodiny, tak se musíme chovat ke všem lidem.

Pak nebude v ulicích násilí a postupně zmizí i jiná utrpení. Celá společnost bude žít v harmonii a každý bude pomáhat každému stejně, jako když se staráme o vlastní děti. Na každou situaci, která nás potká můžeme reagovat láskou nebo nenávistí. Správná reakce je láska – chovat se ke všem lidem okolo s láskou a nikoli s nenávistí. Láska je základem rozkvětu nejen rodiny, ale celé společnosti.

Zpět do starých kolejí či do nové společnosti aneb Koronavirus 2 nebo šťastný život?

Vláda začíná pomalu uvolňovat karanténní opatření a lidé se mohou začít vracet do práce a svých společenských životů. Návrat společnosti k jejímu fungování v době po koronaviru závisí na míře pochopení příčiny jeho vzniku.

Pochopili jsme zdvižený prst přírody?

Příroda nás s pomocí koronaviru zastavila a vyslala poselství, abychom nepokračovali ve svém egoistickém jednání proti přírodě samotné, tedy drancování jejich zdrojů a ničení planety. Rovněž nás od sebe oddělila a poslala do karantény, abychom měli čas se rozmyslet, uvědomit si stav kam jsme došli, abychom již v budoucnu nevytvářeli mezilidské vztahy za účelem, kdy jeden využívá druhého pro svůj vlastní prospěch.

Příroda nám ukázala a ukazuje, že jsme malé součásti jednoho velkého integrálního celku, jenž je propojen a všichni jsme na sobě vzájemně závislí. Všichni se musíme starat o prospěch celku, společnosti a mít záměr žít v harmonii s přírodou.

Nyní ve stavu návratu stojíme na pomyslném rozcestí.

Vstup do nové společnosti

Pokud jsme pochopili toto poselství, můžeme se postupně vracet do práce a produkovat pouze věci a služby, které jsou ve prospěch celé společnosti. Omezit drancování přírodních zdrojů a s tím i související spotřebu a produkci nadbytečných věcí.

Návrat do společného sociálního života je rovněž podmíněn nápravou, abychom se snažili vytvářet mezilidské vztahy, které jsou prospěšné pro všechny zúčastněné a pro celou společnost. Nikoliv vztahy, jež jsou založeny na využívání druhého ve svůj prospěch.

Zpět do starých kolejí = nový virus a další korekce

Pokud jsme nepochopili výše uvedené poselství přírody a chceme se vrátit zpět do starých kolejí, tedy spotřebovávat a produkovat nadbytečné služby a výrobky, drancovat planetu a využívat druhé pro vlastní zisk i to nám příroda umožní, ale…

Pošle nám opět korekci ve formě mnohonásobně drastičtějších virů Covidů 2 či 3, korekcí ve formě dalších přírodních katastrof, ať již tsunami, nedostatek vody, zemětřesení a mnoho dalších. Příroda na nás bude tak dlouho vyvíjet tlak, než pochopíme, že jsme součástí integrálního celku přírody a musíme změnit naše chování, vybudovat novou společnost na základech vzájemné odpovědnosti mezi sebou a v harmonii s přírodou.

O ráji na zemi či Covidové pandémii rozhoduje nyní každý z nás tím, s jakým záměrem se vrátíme do práce a do našich mezilidských vztahů.

Internet pro příští tisíciletí je internetem propojených srdcí a společenské odpovědnosti

Na přelomu roku 1990 se původní propojení vojenských počítačů rozšiřuje do nové veřejné sítě, nazývané internet. Celosvětové spojení všech lidí na zemi exponenciálně roste. V roce 1996 bylo 55 miliónů uživatelů internetu a v roce 2010 již téměř dvě miliardy. V dnešní době by už bylo spíše možné počítat ty, jenž připojeni nejsou. Svět se stává globálně propojeným, ale to nejdůležitější propojení zatím chybí…

Jsme propojení a vzájemně závislí

Díky internetu a mezinárodní dopravě můžeme pohodlně sedět doma v křesle a s minimální námahou objednat jakékoliv zboží z druhé strany zeměkoule. Stačí pár krát kliknutí na tabletu a rozjede se obrovský proces, do něhož jsou zapojeny desítky, možná stovky tisíc lidí z celého světa.

Jako příklad si můžeme vzít koupi mobilního telefonu z Číny. Stovky lidí pracovali na jeho vývoji a výrobě, aby vznikl přístroj, jenž naplní moji touhu po nové moderní hračce. Další stovky lidí se podílí na přepravě ve spedičních firmách, jenž musí využít leteckou, lodní a automobilovou dopravu.

Tyto firmy potřebují někde nakoupit letadla, auta na jejichž výrobě se podílí další statistce lidí. Pro všechny z nich je potřeba zajistit stravu, bydlení, zdravotní péči, takže ve výsledku, aby u nás doma zazvonil pošťák s malou krabičkou, jenž mě potěší, tak jsem zaměstnal část obyvatelstva několika světadílů. Co se stane, když jedna část systému vypadne?

Domino efekt

Když jsme jako děti hráli domino, stačilo ťuknout do jedné kostičky a padá jedna za druhou, nic nezbyde. Přesně tohle je odraz našeho vzájemného propojení v lidské společnosti. Síla naší společnosti je závislá na jakékoliv kostičce, symbolizující část řetězce, státu, člověka. Příroda nám čím dál více demonstruje pomocí ukázky negativního spojení, například skrze virusy, jak moc jsme vzájemně propojeni.

Spojení musí být komplexní, nejen ho využívat, ale i podporovat

Naše spojení je na úrovni internetu, mezinárodní logistiky, dopravy, komunikace, sdílení. To je přesně to, k čemu nás příroda vyzývá a co nám umožňuje, abychom dělali – využívali vzájemné výhody spojení ve prospěch všech.

V budování výše uvedených moderních propojení, jsme zapomněli na tu nejdůležitější část. Budovat skutečné propojení lidí, srdcí a lidskosti. Nejde na jednu stranu využívat spojení celého světa jen pro svůj benefit. Koupit třeba onen telefon a pak se zamknout ve svém domě, ve svém pokoji a nestarat se o to, co se děje ve společnosti a ve světě.

Ve chvíli, kdy využíváme celý svět pro naše potřeby, jsme za něj rovněž odpověděni. Proto musíme opustit stěny našich domů a zajímat se, jak můžeme být prospěšní společnosti, ve které žijeme, světu ze kterého čerpáme. Každý máme rozličné vlastnosti a ty můžeme použít pro vytvoření pozitivního propojení s ostatními a ovlivnění toho, co se ve společnosti děje.

Problém lídrů zemí, jenž nemají děti

Prosperita každé země se odvíjí od schopnosti jejich vládních představitelů. Mohli bychom vyjmenovat spoustu vlastností a předpokladů pro úspěšné vůdce a politiky, ale sledování jednoho z nejdůležitějších předpokladů úspěšného lídra je mimo zájem médií a veřejnosti. Co je oním hlavním předpokladem úspěšného lídra země?

Být rodičem a mít děti. Prezident Francie Macron, německá kancléřka Merklová, premiérka Spojeného králoství Theresa Mary Mayová, předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a mohli bychom pokračovat ve vyjmenování známých osobností nejen v evropě, ale i ve světě, jenž nemají děti.

Zrovna tak jako v historii – vůdci jenž ovlivnili svými rozhodnutími světové dění, například Lenin nebo Hitler, také neměli děti a všichni dnes víme, jak jejich rozhodnutí ovlivnila osudy lidí na celém světě. Proč je tedy pro lídry důležité mít děti?

Lidé kteří nemají děti, nemají skutečnou vnitřní touhu a zájem o budoucnost světa. Zajímají se o naplnění svých osobních cílů a egoistických představ o dobru podle jich samotných a pro jejich vlastní výhodu.

Představme si ženu, jenž drží dítě v náručí. Je ochotna udělat cokoliv, aby její dítě bylo zabezpečeno nyní a i v budoucnosti. Kdokoliv rozvinul svůj rodičovský instinkt díky výchově vlastních dětí, bude se vždy snažit správně vztahovat k lidem a k budoucnosti vlastní země.

Jak můžeme svěřit starost o budoucnost naší země a našich dětí těm, kteří sami nikdy nepocítili skutečnou potřebu starat se a zabezpečit budoucnost svých dětí? Schází jim tento základní instinkt, vnitřní navigace a odpovědnost, kterou nemůže nikdo vyčíst z knih či studia, ale pouze skutečným prožitím rodičovské lásky a starostí o své děti a jejich budoucnost.

Podívejme se na výsledky rozhodnutí politiků bez dětí v praxi a uvidíme, jakou bezradnost jejich rozhodnutí přináší. Tito lidé nemohou nikdy řešit úspěšně problémy svojí země. Nemají rodinu, tím nemohou cítí spojení se svou zemí. Podle moudrosti Kabaly, ten kdo nemá rodinu a děti, nemůže být lídrem ve své zemi, protože neví, jak se k ní správně vztahovat.

Proč je tedy tolik politiků bez dětí ve vedení – nejen evropských zemí?
Současný vývoj lidstva vstupuje do finální fáze vývoje, jenž přináší uvědomění si vlastního zla. V praxi to znamená, že dojdeme k uvědomění skrze bolestné zkušenosti, že cesta vývoje ega je slepou vývojovou uličkou a přivádí nás na pokraj krizí, utrpení a světových válek. Svět potřebuje změnu a nápravu. Tu nám může přinést pouze sjednocení a náprava mezilidských vztahů.

Střelba v Ostravě jako otisk vývoje společnosti

Již to není děsivá reportáž ze vzdálené Californie, Virginie, El Pasa či jiných krajin kde se objevují masový střelci, už se to týká i nás.

Skutečná příčina tragédie
Musíme si uvědomit, že se nejedná o ojedinělý problém jednoho „vychýleného maniaka“, ale jedná se o problém celé společnosti, která se rozvíjí a podporuje egoistický rozvoj sebe sama a tím i každého jedince. To nastavuje v našich životech zcela milné hodnoty fungování vztahů, jenž pak při kolapsu člověka, mohou vést až k těmto tragickým činům.

Místo vytváření mezilidských vztahů založených na spolupráci a vzájemné pomoci mezi sebou, jsou dnes vztahy postaveny na konkurenci, odlišení se a soutěživosti mezi lidmi, což je zcela špatně.

Jak bychom měli fungovat
Podívejme se na fungování přírody a člověka samotného. Všechny buňky a orgány v těle pracují ve prospěch a zdraví celého organismu. Jsou vzájemně propojeny a podporují se, aby tělo fungovalo správně.

Přesně tento model spolupráce mezi lidmi, tedy vzájemná pomoc a propojení mezi sebou navzájem, ve prospěch zdravého fungování celé společnosti, musíme uvést do praxe i my. Jak by fungovalo lidské tělo, kdyby každá buňka pracovala odděleně jen pro sebe, pouze se zájmem pro svůj benefit a soutěžila s ostatními buňkami? Tělo by zcela jistě brzy zemřelo, ostatně tak, jak v dnešní době spěje naše společnost ke svému konci ve všech oblastech, ať již ekonomické, či politické, nebo sociální. Všechny tyto systémy po celém světě kolabují.

Snad se nedivíme?
Společnost nám předkládá soutěživost, oddělení se od společnosti, vyvyšování se nad druhé v kombinaci s filmy plnými násilí a hrami pro děti postavenými nikoli na budování vzájemných vztahů, ale na střílení do druhých lidí. Co pak udělá jedinec, který neuspěje v konkurenčním prostředí, je zoufalý a střelba do lidí ve filmech a hrách ho provází od mládí? Udělá bohužel velmi zoufalý a tragický čin…

Rámy a bezpečnostní opatření
Zpřísnit zákazy zbraní, možná na veřejná místa namontovat bezpečnostní rámy? Ano, někde bude bezpečněji a je to zcela jistě nutné. Bohužel to ale nevyřeší problém, kterému čelíme a jenž se bude jen prohlubovat. Zoufalé činy budou přibývat a takto nás tlačit k tomu, co je nevyhnutelné.

Co musíme změnit
Změnit naše životní hodnoty, začít budovat správné mezilidské vztahy, pomáhat si. To je skutečná práce, která je před námi a nikdo ji za nás neudělá. Musíme ji dělat jak na úrovni jednotlivce, tak i všech států a institucí. Pokud se touto cestou nevydáme, žádné rámy ani bezpečnostní opatření nám nepomohou.

Děti se ve škole učí spoustu znalostí, ale neučí se, jak se máme k sobě správně chovat. Již ve vzdělávání musíme začít učit děti, aby mezi sebou vytvářeli správné vztahy, vzájemně se podporovali a pomáhali si, namísto odlišování se a konkurování si.

Odpovědnost médii a jejich pomoc
Média, filmy a televize musí začít pomáhat šířit návod na to, jak správně žít a vytvářet ve společnosti dobré vztahy. Vyměnit šíření senzací a utrpení, za šíření osvěty o nutnosti spolupracovat a pomáhat si. Jsou odpovědni za to, dostat mezi lidi správné příklady budování pozitivních  mezilidských vztahů a z toho vyplývajících výhod a benefitů pro všechny kdo takto činí.