Pro muže – Máme v dnešní době co nabídnout ženám?

„Jsme samostatné, nezávislé na mužích a máme stejná práva jako oni, jsme si rovni.“ Tak zní hlasy emancipovaných žen dnešní doby. Když je ve všem rovnost, a navíc jsou dnešní ženy po všech stránkách nezávislé, co pak vlastně mohou muži ženám nabídnout?

Žena je symbol domova, aneb staré časy se (ne)vrátí?

V dřívější době jsme žili mnohem blíže přírodě. Ženy byly doma, staraly se o rodinu a muži zabezpečovaly příjem. Ženy měly čas se věnovat dětem a rodině, budovat domov, bezpečný přístav pro celou rodinu. Bohužel jsme si jako společnost egoisticky vybrali vývoj proti principům přírody. Namísto prohloubení a podporování žen v jejich plné roli matky a správkyně domova, emancipace vytvořila ženám novou roli.

Být jako muži, získat nezávislost, něčeho dosáhnout, vydělat a zabezpečit rodinu. Tyto mužské role nejsou ženám přirozené, a proto dříve či později zjistí, že tato rovina nenaplňuje je samotné a hlavně neprospěje fungování rodiny.

Co by měl muž dát ženě v dnešní době?

Zpět se ale již vrátit nelze. Co tedy může muž v dnešní době nabídnout ženě, když v hmotných záležitostech ženy již muže dohnaly, možná i předčily? Co nabídnout ženám, které si umí vše zařídit, vydělají dostatek peněz, mnohdy více než muži samotní?

Posláním muže je dosáhnout a realizovat smysl, cíl života neboli duchovní dosažení. Právě duchovní naplnění je to, co má muž ženě v dnešní době předat.

Často se s úsměvem říká: „Žena neví, co chce, a nedá pokoj, než to dostane“. Pravdou ale je, že za to nenaplnění je odpovědný muž. Ženu a rodinu musí muž zabezpečit na fyzické úrovni, ale naplnit ji může pouze na úrovni duchovní, jež nemá omezení a žena podvědomě od muže toto naplnění vyžaduje.

Pro muže – Práce není to co nás definuje, ani smysl našeho života

Na mužích je od přírody uložena povinnost prací zabezpečit rodinu. Je to ale pouze jedna část toho co jako muži máme vykonat, nikoliv se ale s konceptem práce ztotožnit. Práce kterou muž vykonává pro zabezpečení, nemá nic společného z jeho životním posláním a cílem života.

Ztratili jsme se v práci

V dnešní konzumní společnosti jsme se ztratili v práci. Stala se zejména pro muže středem jejich života a výplní celého dne. Vydělat dostatek peněz, k tomu našetřit na horší časy, nakoupit nepotřebné věci jenž za pár týdnů či měsíců stejně vyhodíme abychom pořídili ještě novější a pořád dokola. Tuto podstatu si uvědomuje čím dále více mužů a hledají východisko.

Poslání muže, nebo-li smysl života a jeho práce jsou dvě oddělené věci

Každý muž musí zabezpečit rodinu, v míře jenž je nezbytně nutná. Samozřejmě je fajn, pokud najde práci jenž ho baví, naplňuje a má přínos pro druhé lidi. Tím ale podstata a účel práce v životě muže končí. Není ji třeba věnovat více času než je nezbytně nutné, vydělávat více peněz než je potřebné na zabezpečení rodiny a běžného života. Neměli bychom padnout do pasti a ztotožnění se s rolí v práci jako s životním naplněním a cílem.

Posláním života každého muže je dosáhnout cíle a smyslu života, neboli duchovního dosažení. To je ten cíl proč tu jsme a kam nás příroda postupně rozvíjí. Muž by měl pracovat jen v nezbytně nutné míře a zbytek svého času věnovat studiu o smyslu života.

Díky tomuto studiu přinese pak do rodiny znalosti o skutečném fungování světa, smyslu života svoji ženě a dětem, jenž se pak budou správně vyvíjet a zapojí se vědomě do společnosti.