Vladimír Böhm

Pro muže – Máme v dnešní době co nabídnout ženám?

„Jsme samostatné, nezávislé na mužích a máme stejná práva jako oni, jsme si rovni.“ Tak zní hlasy emancipovaných žen dnešní doby. Když je ve všem rovnost, a navíc jsou dnešní ženy po všech stránkách nezávislé, co pak vlastně mohou muži ženám nabídnout? Žena je symbol domova, aneb staré časy se (ne)vrátí? V dřívější době jsme […]

Pro muže – Práce není to co nás definuje, ani smysl našeho života

Na mužích je od přírody uložena povinnost prací zabezpečit rodinu. Je to ale pouze jedna část toho co jako muži máme vykonat, nikoliv se ale s konceptem práce ztotožnit. Práce kterou muž vykonává pro zabezpečení, nemá nic společného z jeho životním posláním a cílem života. Ztratili jsme se v práci V dnešní konzumní společnosti jsme […]