Bouřky, sucha i střelba v El Pasu, stejný důvod i možnost nápravy

Výčet výše uvedených negativních událostí poslední doby by mohl pokračovat podstatně delším seznamem. Že se situace zhoršuje v celém svět a to téměř ve všech oblastech lidského působení se stává zcela zřejmým.

Jeden zdroj všech negativních událostí

Všechny problémy, katastrofy a krize mají jeden kořen a to v nedostatku správného spojení mezi lidmi. To je příčinou všeho negativního, jenž se ve společnosti děje. Naše společnost se rozvíjí egoistickým směrem, kdy se každý zajímá primárně o naplnění sebe sama na úkor druhých lidí a tím způsobujeme v systému přírody nestabilitu, vychylujeme ji z rovnováhy.

Příroda jako vyšší systém ve kterém žijeme, dělá vše pro to, aby se navrátila do rovnováhy a proto čelíme všem vzrůstajícím korekcím ze strany přírody, ať již sucha, bouřky, tsunami, apod.

Jednota mezi lidmi je řešením pro všechny problémy

Spojit se do jednoho vyváženého integrálního celku, tedy lidé mezi sebou i s přírodou, je cílem do kterého nás příroda popostrkuje skrze všechny situace, jenž označujeme jako problémy.

O jaké jednotě mluvíme? Jednotě, jenž má za cíl spojit všechny lidi do jednoho harmonického celku, abychom mohli žít šťastný a naplněný život. Jednota, která nemá za cíl nikoho napravovat, nebo měnit. Jediné co musíme napravit, jsou vztahy mezi námi a tedy i způsob, jakým se chováme k sobě navzájem.

Pozdvihnout se nad rozdíly mezi námi a spojit se

Musíme se pozdvihnout nad všechny naše četné rozdíly, odlišné vlastnosti a různé pohledy, jenž každý máme, sjednotit se spolu a žít v jedné harmonické společnosti. Odpověď jak to prakticky učinit, se ukrývá ve slovech mudrců Kabaly, jenž odhalili tuto podstatu mezilidského spojení a dá se shrnout do jedné věty: „Láska přikryje všechny prohřešky.“

Jako praktický příklad si můžeme představit chléb a máslo, kdy až spojením obou do jednoho vznikne lahodný pokrm. Tak i spojením lásky a nenávisti vznikne dokonalý výsledek. Vše ve světě má i svou protikladnou stranu. Noc – den, teplo – zima atd.

Musíme se naučit žít praktický život v této střední linii spojení, kdy na jednu stranu budu chtít druhého člověka odmítnout a na druhou stranu se ho naučím přijmout, a to na vzdory všem rozdílům, jenž mezi námi jsou. To je opravdová láska, jenž pokrývá všechny prohřešky a činí z nás skutečné lidi.

Nic nepopíráme a nepotlačujeme, jen přidáváme dobro – vytváříme spojení

Když si uvědomíme, že se každý z nás narodil s určitými vlastnostmi, jenž mu byly dány do vínku, pak nikdo není lepší, ani horší, jsme jen odlišní. Proto tyto rozdíly není třeba nijak potlačovat či skrývat, jsou základem pro nás, abychom k nim přidali „dobro“, tedy snahu o spojení s druhými lidmi a to i na vzdory naší odlišnosti. Toto spojení, tato zlatá střední cesta skutečné lásky, znázorňuje to, na jakém principu funguje příroda. Tedy to, kam nás směřuje, abychom se spojili nad rozdíly a vytvořili jednu harmonickou společnost ku prospěchu všech lidí na zemi.

Proč nejen Česko vysychá?

Tropické teploty se neustále zvyšují nejen v České republice, ale i v ostatních zemích světa. Vědci sestavuji mapy a odhadují dopady vývoje extrémních teplot. Proč se to děje?

Spojení všech částí přírody do jednoho harmonického celku

Příroda funguje jako jeden propojený integrální systém, který se neustále koriguje, aby byl vyvážený. Lidstvo svou činností a egoistickým chováním, nejen vůči sobě samému, ale i vůči přírodě, neustále narušuje vyvážení přírody. Proto extrémní sucha, zemětřesení, tornáda či cokoliv, co nazýváme přírodní katastrofou, není nic jiného než provedenou korekcí ze strany přírody směrem k lidstvu, aby nastavila zpět rovnováhu.

Technická řešení nepomohou

Žádná regulace odběru vody, stavba přehrad či jiných technických úprav nám nepomůže vyřešit následek, v němž se díky našemu chování nyní ocitáme. Příroda nám dává jasný signál, že musíme změnit přístup k chování k přírodě samotné a napravit naše mezilidské vztahy.

Napravit spojení mezi lidmi a přírodou

Řešením, do něhož nás příroda těmito prostředky popostrkuje, je napravit naše mezilidské vztahy a začít se ohleduplně chovat k druhým lidem. Vytvářet harmonické vztahy a správný vztah k přírodě samotné, tak aby ji mohli využívat i další generace. Pokud neuposlechneme toto popostrkování, tyto korekce přírody směrem k nastolení harmonie, situace se zhorší a údery přírody zesílí.

Neznalost zákona neomlouvá, aneb víte jaký je nejvyšší zákon přírody?

Neznalost zákona neomlouvá. To platí nejen v naší společnosti a právním systému v němž žijeme, ale hlavně i na úrovni nejvyšší – přírody. Schválně kdo zná a vysloví tento zákon, než bude pokračovat ve čtení?

Žijeme na planetě zemi jenž je součásti vesmíru = celku fyzické reality = celku přírody. Příroda řídí vše jedním univerzálním zákonem, jenž je zákonem o Spojení. Všechny části přírody jsou vzájemně propojeny v jeden fungující celek, kdy každá část je altruisticky propojena s další části a to tvoří přírodu samotnou.

Spojení ve prospěch celku
Zákon spojení v přírodě odkryly již mudrci před mnoha tisíci lety. Je to stavební mechanizmus přírody. Každá část se musí spojovat a působit ve prospěch celku, nikoliv ve svůj vlastní prospěch. Tento příklad přírody je vidět všude okolo nás. Například lidské tělo. Každý orgán pracuje ve prospěch celého těla. Srdce pumpuje krev do všech části těla, ledviny čistí krev pro celé tělo a tak bychom mohli pokračovat.

Jedno kolečko přírody jenž se netočí správně
Tím kolečkem je lidstvo samotné. Vývoj lidského ega dospěl na nejvyšší stupeň, kdy se každý zajímá primárně o sebe a o svůj vlastní prospěch. Je to stejné jako by ve výše uvedeném příkladu s lidským tělem srdce pumpovalo krev jen pro svoji vlastní potřebu, či ledviny čistili krev jen pro sebe.

Neznalost zákona Spojení neomlouvá, aneb po dobrém či po zlém
Příroda je jako trpělivý rodiče. Dává nám určitý čas, abychom jako malé děti dospěly a pochopily, že rozvoje ega a sebe zájmu je pro nás samotné škodlivý a není žádoucí. Pomalu, ale důrazně nám to již několik tisicíletí naznačuje, že pokud se budeme chovat proti záměru přírody, tedy proti Spojení se s ostatními ve prospěch celku, pak budeme mít problémy.

Jak se tyto problémy, korekce přírody projevují? Na úrovní člověka je to ve formě problémů, ať již v práci, s penězi, s partnerem s ostatními lidmi či nemoci. Na úrovni národů jsou to války či přírodní katastrofy. To vše jsou napomenutí, korekce od přírody, že se nevyvíjíme v souladu s jejím plánem, v souladu se zákonem Spojení všech částí přírody, kdy se každý snaží působit ve prospěch celku.

Ta nejdůležitější věc na které bychom měli pracovat je napravit naše mezilidské vztahy = naše spojení. Když vytvoříme správné spojení mezi lidmi, pak zmizí z našeho světa všechny problémy jenž se snažíme řešit, ale jak zjišťujeme, tak nic nepomáhá a nic ani nepomůže, dokud nevytvoříme skutečné spojení a nenapravíme naše mezilidské vztahy.

Příčina výbuchu sopky Krakatoa a následné tsunami?

Následky výbuchu jedné z nejobávanějších sopek světa a vzniklé tsunami jsou zatím více než 40 mrtvých, 600 zraněných a obrovské materiální škody. Jaká je skutečná příčina této události?

Obecné vysvětlení výbuchu sopky není příčinou ale následkem

Proč vybuchne sopka? Citace z Wikipedie: „Sopka či také vulkán je porucha povrchu planety či měsíce, kudy se na povrch dostává směs roztavených hornin, tzv. magma, a sopečných plynů z magmatického rezervoáru umístěného hlouběji v tělese planety či měsíce.“

Tento fyzický popis projevu výbuchu sopky z vědeckého hlediska je jistě správně, ale nepopisuje skutečnou „příčinu“ vysvětluje „následek“.

Skutečnou příčinou je jeden globální přírodní zákon

Vše co se zde na zemi děje ve fyzické podobě je řízeno přírodou z jednoho globálního zákonu. Zákonu přírody o sjednocení, vzájemném propojení o jednom integrálním systému.

Příčina výbuchu sopky či jakékoliv jiné přírodní katastrofy

Celá příroda je integrálně propojena do jednoho systému. Každý prvek přírody je navzájem spojen s druhým a jedná ve prospěchu celku přírody. Jedině člověk se dle tohoto systému propojení nechová. Chováme se egoisticky. Na místo zájmu o prospěch společnosti se každý primárně zajímá o svůj vlastní prospěch a výhodu pro sebe na úkor celku společnosti.

Svým egoistickým chováním narušujeme integrální systém propojení přírody jejíž jsme součásti. Jakákoliv přírodní katastrofa je tedy korekcí přírody směrem k lidem, abychom provedli nápravu svého chování jak mezi sebou tak i k přírodě v níž jsme obsaženi. Musíme se podřídit systému propojení a snažit se o to, aby každý člověk prospíval společnosti a přírodě v niž žijeme.

Ať se nám to líbí či nikoliv

Nemáme na vybranou. Sjednotit se a jednat ve prospěch celku společnosti, tedy v lásce k ostatním je nejvyšší přírodní zákon v němž jsme obsaženi a musíme se dle něj chovat.

Čeho docílí příroda katastrofou?

Toho čeho nejsme schopní před ní. Svět obletí informace o utrpení a zkáze jenž nastala. Zdvihne se vlna solidarity. Lidé po celém světě se spojí, pošlou peníze, humanitární pomoc a záchranáře z celého světa. Příroda nás donutí vyjít se zájmu „o sebe samé“ a „starat se o pomoc a prospěch postižené části společnosti“.

To je přesně to co máme dělat. Starat se o prospěch společnosti, vytvořit dobré vztahy mezi lidmi. Po dobrém nebo po zlém. Jak říkají rodiče… Zkrátka lidstvo poslechne, Otázkou je jen kolik výbuchů sopek, ekonomických krizi, válek a utrpení budeme k tomu potřebovat.

Ještě máme čas, naději a návod k dispozici

K dispozici máme vědu – Kabalu, jenž lidi učí, jak se spojit, jak vytvářet správné vztahy a napravit tím svět, opustit cestu krizí, válek a utrpení a začít žít plnohodnotný šťastný život. 

Blížící se ekonomická krize je pomoc od přírody, aneb jak nám pomůže od nadbytku a slepé cesty

Vývoj moderního člověka pokračuje neustálým egoistickým vývojem za uspokojením materiálních tužeb. Ekonomika je zaměřena na produkci nadbytku za účelem zisku. Tento stav není udržitelný a proto nám sama příroda pomůže z tohoto kruhu do kterého jsme se nyní dostali. Pokračovat ve čtení „Blížící se ekonomická krize je pomoc od přírody, aneb jak nám pomůže od nadbytku a slepé cesty“

Jaký je skutečný důvod hurikánu Florence a dalších přírodních katastrof?

Hurikán Florence získává jako každá jiná velká přírodní katastrofa pozornost světových médií. Pokud vás zajímá skutečný důvod těchto katastrof a tím pádem i možnost je přímo ovlivnit, nabízím vám vysvětlení vyšší příčiny událostí,  tedy skutečného důvodu vzniku.

Jedna příčína vzniku – tlak přírody na nápravu našich vztahů

Fyzický popis vzniku a průběhu hurikánu je dostatečně vysvětlen a analyzován vědci po celém světe. Nutno ovšem podotknout, že je to vysvětlení následku, toho co již vzniklo a probíhá či proběhlo na fyzické úrovni.

Prvotní důvod vzniku této a jakékoliv jiné přírodní katastrofy spočívá v tom, že příroda vyvíjí tlak na správný vývoj člověka. V přírodě je vše spojené a všechny její prvky fungují ve prospěch celku – altruisticky. Člověk se vyvíjí a rozvíjí své vztahy s okolím a ostatními lidmi egoisticky – každý má zájem primárně o sebe.

Můžeme použít název příroda, systém, vesmír, stvořitel, bůh co je vám libo. Zkrátka systém vyvíjí prostřednictvím přírodní katastrof tlak na člověka, aby se změnil a začal pracovat na nápravě svého chování. Jak provést nápravu? Vytvořením správných vztahů s ostatními lidmi a celkem přírody, nikoliv na základě egoistických ale altruistických vlastností, tak jak činí a je propojena příroda.

Jaké bude pokračování vývoje? Máme volbu

Vývoj lidstva v tuhle chvíli pokračuje egoistickou cestou. To znamená, že tlaky přírody prostřednictvím přírodních katastrof jako jsou hurikány, nedostatek vody, tsunami, ale i války či krize všech rozsahů se budou ve světě stupňovat až do bodu, kdy člověk začne měnit své chování a napravovat vztahy.

Jednoduše řečeno, buď se napravíme po dobrém či po zlém – pod tlakem události.