Extrémní vedra v Evropě, svedeme to na skleníkové plyny?

Francie na jihozápadě hlásí až 42,6 stupňů Celsia. Oheň ve Španělsku zničil již 25 000 hektarů porostu a požár hlásí i německý národní park Saské Švýcarsko. Chorvatská Istrie omezuje množství vody pro turisty a na údržbu veřejných prostranství. Výčet dopadů extrémních veder a účet za ně by mohl dlouze pokračovat, pojďme ale přímo k důležitější otázce:

Co je příčinou extrémních veder?

Podle vědců jsou to skleníkové plyny a tvrdí, že pokud dramaticky neomezíme jejich produkci, vlny veder budou ještě větší a častější.

Nastat to může, ale také nemusí. Vše záleží na každém z nás. Máme možnost pochopit a rozkrýt fungování přírody a provést skutečnou nápravu. Lidé často a rádi říkají že jsou pány tvorstva. To není zcela pravdivé. Pány tvorstva nejsme, ale stojíme na nejvyšší příčce pyramidy stvoření. Tohle postavení nám přináší velkou odpovědnost, protože vše, co děláme, a hlavně jaké mezilidské vztahy mezi sebou vytváříme, ovlivňuje všechny nižší úrovně přírody, tedy zvířecí, rostlinou a kamennou úroveň.

Pokud jsou naše mezilidské vztahy založeny na vykořisťování a nenávisti, negativně tím působíme na všechny úrovně přírody pod námi. To se pak projeví extrémními klimatickými a geologickými změnami, které následně způsobují vedra, hurikány, zemětřesení atd.

Skutečné řešení oteplování

Kolik již vzniklo komisí, projektů a politicko-ekonomických rozhodnutí na omezení a snížení emisí skleníkových plynů? Poslední velkolepý plán představila Evropská unie. Cílem je snížení produkce emisí o 55 % do roku 2030.

Ponechme stranou všechna tato politická rozhodnutí, neboť jak vidíme, nepomohli v minulosti a nepomohou ani nyní, protože řešení není v oblasti ekonomické ani politické, ale v oblasti nápravy mezilidských vztahů.

Musíme si uvědomit naši odpovědnost, že každý z nás stojí na vrcholu pyramidy stvoření a každou svojí myšlenkou, slovem a činem k druhému člověku, ovlivňuje systém přírody pod námi. Je-li čin, slovo, či myšlenka směrem k druhému člověku pozitivní, pak ovlivňujeme přírodu pozitivně. Pokud je negativní či nenávistná, působíme na nižší úrovně negativně.

Všichni známe přísloví „Kdo seje vítr, sklízí bouři“. Jeho interpretace na jakékoliv přírodní extrémy, nejen vlny veder, zní: „Pokud zasejeme vítr ve vztazích, sklidíme bouři od přírody“.

Existuje pouze jedno řešení veder a všech problémů lidstva. Snažme se společně v každém mezilidském kontaktu zasít myšlenku vytvoření pozitivních vztahů, interakcí a činů k druhým lidem.

Hurikán Ida, zabýváme se následky, neptáme se na příčinu

Na pobřeží amerického státu Louisiany udeřil jeden z nejsilnějších hurikánů za posledních 170 let. Desítky mrtvých, tisíce lidí bez domova a elektřiny. Pozastavená těžby ropy v Mexickém zálivu se ztrátou 1,74 milionu nevytěžených barelů za den. Následné bleskové bouře a povodně paralyzují USA. Škody dosahují miliard dolarů. To je jen krátký výčet následků, jenž hurikán Ida zanechal.

Příčina

Počet a intenzita přírodních katastrof po celém světě má stoupající tendenci. Není to náhoda, ani žádný rozmar přírody. Nejčastěji jsou příčiny požárů, tornád, záplav či rozsáhlých such přisuzovány klimatickým změnám, které lidstvo způsobuje nešetrným zásahem do životního prostředí. To je špatná interpretace.

Příroda nás netrestá. Není to tak, že způsobíme nějaké znečištění či ekologickou katastrofu, což samozřejmě není správné, a pak jsme za to potrestání například hurikánem.

Příroda lidstvo směřuje a probouzí, abychom se začali zajímat proč a jakým způsobem žijeme, co je cílem našich životů a jak se správně zapojit do vývoje na naší planetě. Příčina všech katastrof a krizí vychází z našich poškozených mezilidských vztahů, vzájemného chování a myšlenek, které máme o druhých lidech.

Příroda reaguje na naše mezilidské vztahy

Pokud se k sobě chováme negativně, vzájemně se využíváme či škodíme druhým, pak se setkáme s negativní reakcí přírody na naše chování. To je to, co nyní jako celé lidstvo zažíváme.

Budeme-li usilovat o vzájemné pozitivní spojení mezi lidmi, snažit se být prospěšní celku společnosti, pak se setkáme s pozitivní odezvou přírody.

Všichni víme, že jako celé lidstvo jsme spojení a vzájemně závislí. Žijeme na jedné planetě, jsme informačně propojení internetem a jedna země je ekonomicky závislá na druhé… Do dnešních dnů jsme tuto závislost využívali negativním způsobem, tedy ve svůj vlastní prospěch na úkor druhých. Nyní je na čase začít využívat propojení pozitivně, ve prospěch všech lidí na zemi.

Příroda čeká na naše kroky a následně bude reagovat a rozvíjet nás ke globálnímu pozitivnímu spojení. Zda to bude skrze tlak přírodních katastrof, záleží na nás.

Tornáda a virusy už i u nás, co se děje?

Ještě před pár lety jsme seděli v pohodlí naších obývacích pokojů a o tornádech, virech a pandemiích jsme se dozvídali prostřednictvím televize. Bylo to tak daleko, vlastně se nás to ani netýkalo. Názvy zemí, kde se tyto věci udály jsme téměř neznaly a pohnutý osud lidí z druhého konce světa nás přiměl k lítosti sotva na pár vteřin, než jsme se navrátili ke svému životu.

Co se změnilo?

Dnes je vše jinak. Na virus, jenž před pár měsíci propukl v Číně dnes umírají lidé z okolí a tornádo se neprohání jen pacifikem, ale také pár kilometrů od našich domovů na Moravě.

Můžeme si stěžovat, kroutit nevěřícně hlavou, nebo začít hledat odpovědi v přírodě samotné. Ptát se proč nastávají tyto změny v celosvětovém měřítku, protože pandemie a údery přírody poprvé v historii nejsou lokální, ale již globální.

Příroda nás vyvíjí na další stupeň

Při studiu integrálních zákonů přírody zjistíme, že příroda je propojena v jeden globální harmonický celek. Jednoduše řečeno vše, co se nachází na jednotlivých úrovních naší země, kamenné, rostlinné a zvířecí, vše je vzájemně propojeno a každý z těchto prvků svou existenci podporuje celek, tedy život na zemi.

Problém je pouze s člověkem. Stojíme na vrcholu tohoto žebříčku a nevyvíjíme se v souladu s přírodou, ale dle svého ega a sebestředného zájmu pouze o sebe a svůj profit na úkor ostatních a přírody.

Proto na nás příroda tlačí, abychom se změnili a vyvíjeli správným způsobem. Prakticky to znamená změnit náš přístup k druhým lidem a přírodě samotné. Nemůžeme využívat druhé lidi ve svůj prospěch, ničit přírodu a její zdroje jen pro osobní zisk.

Jako matka dítěti, jenž neposlouchá, láskyplně hrozí, že pokud se nepolepší, dostane na zadek, tak i příroda pomocí virů, pandemií, tornád a tsunami zdvihá svůj prst a posílá lidem jasné poselství:

„Změňte své chování, vytvářejte správné mezilidské vztahy, neničte přírodu chovejte se k druhým lidem jako k vlastní rodině, protože ve skutečnosti jste, jen to nevnímáte.“

Můžeme se měnit sami, nebo se nechat přírodou popostrkovat pomocí úderů ke změně na další vývojový stupeň člověka. Člověka, jenž se správným způsobem zapojí do reality a na místo o sobě a pro sebe, bude uvažovat a jednat v zájmu druhých lidí a rozkvětu celé společnosti.

Jak zabránit osobnímu utrpení i přírodním katastrofám?

Zbavit se utrpení ve všech rovinách našeho života nemusí být pouhým přáním, ale realitou, kterou dosáhneme, pokud pochopíme základní zákony přírody, které bohužel zatím nechápeme. Pokud bychom je znali, žili bychom úplně jinak.

Náš svět, který vytváříme, včetně všech budovaných ekonomických a sociálních systémů, je postaven na získání výhod a profitu z ostatních lidí a přírody. Tento náš přístup je zcela opačný k integrálnímu a vzájemně se doplňujícímu uspořádání přírody, která je spojena do jednoho harmonického celku. Proto dostáváme rány a trpíme, jak na úrovni osobní, tak i sociální. Všechny přírodní katastrofy jsou korekce přírody na naše egoistické chování a činy.

Jak funguje příroda, aneb sami sobě zdrojem negativních událostí

Můžeme říci, že žijeme v jedné velké bublině, kterou nazýváme přírodou. Je to jeden obrovský zcela uzavřený systém, v němž působí absolutní zákony o vzájemném spojení a harmonii, neboli vyvážení. Pokud člověk v tomto systému udělá cokoliv, co poruší harmonii, přichází z tohoto systému reakce. Možná ne ihned, třeba v příštím životě, v další reinkarnaci či někomu jinému, ale odpověď formou kompenzace zpět přichází, protože tento systém je uzavřený a musí být vždy vyvážen.

Pokud uděláme v přírodě cokoliv negativního, dostaneme negativní odpověď, nikoliv jako trest, ale jako reakci a vyvážení našeho činu, aby byla zpět nastolena rovnováha.

Jak získat jistotu, že dělám vše v životě správně?

Možná si říkáte, to zní logicky a nechcete dělat nic negativního, ale přesto může vyvstat otázka: „Jak získám jistotu, že nikdy nedělám nic negativního?“ Kontrola je velmi jednoduchá. Chovejme se ke druhým lidem a přírodě vždy tak, abyste jim byli ku prospěchu.

Nejdůležitější je mít dobré myšlenky. Pokud ve chvíli, kdy se chystáme něco udělat, zkontrolujeme své myšlenky podle výše zmíněného principu „Bude moje jednání opravdu prospěšné pro ostatní?“, začneme tím úplně měnit náš přístup a plány k životu.

Takto proměníme sami sebe a celý svět okolo nás. Staneme se pozitivní změnou a budeme se aktivně podílet na vytvoření světa harmonie, ve kterém budeme moci všichni šťastně žít naplněný život ve všech rovinách.

Dopis přírodě

Drahá přírodo, udělila jsi nám prostřednictvím koronaviru velkou lekci. Žijeme v Tobě, jsme Tvojí součástí, Ty naší matkou, ale na to jsme zapomněli a chovali se, jako bys Ty měla poslouchat nás, a ne my Tebe.

Mysleli jsme si, že můžeme dělat všechno, co se nám zlíbí…
…drancovat přírodní zdroje pro náš zisk, válčit mezi sebou a zabíjet se navzájem, znečišťovat moře, kácet lesy, pro potěšení zabíjet zvířata, využívat jeden druhého pro svůj profit.

Teď jsme uvězněni v našich domovech a bojíme se o své životy
Ten scénář, co jsi vymyslela s tou koronou, by nevymyslel ani nejlepší režisér v Hollywoodu. Sedíme doma a bojíme se o svou budoucnost. Bojíme se onemocnět, bojíme se, že přijdeme o práci, bojíme se o naše životy.

Co máme dělat?
Nejprve jsme se snažili vrátit do původních kolejí a žít jako dříve, ale ty jsi rozhodla, že ne. Je tu další vlna koronaviru a vše je ještě horší. Můžeš nám prosím Tě říci, co po nás chceš, co máme teď dělat, abychom mohli žít beze strachu?

Odhalení nového přírodního zákona

Odhalování přírodních zákonů postupuje spolu s vývojem lidstva. Tak, jak vzpomínáme na Isaaca Newtona, když v 17. století objevil a popsal základní fyzikální zákony, zrovna tak budeme vzpomínat na 21. století, kdy lidstvu bude díky koronaviru rozkryt na lidské úrovni hlavní přírodní zákon pro náš budoucí život.

Konec období sebezájmu

Mysleli jsme si, že můžeme cokoliv – drancovat přírodu a její zdroje, využívat ostatní lidi – vše jen proto, abychom se každý sám za sebe měli dobře. Středem našich životů byl sebe zájem a soustředění se na osobní prospěch. Mírou úspěchu a hlavní hodnotou společnosti se staly peníze. Kam nás to dovedlo? K ekonomickým, politickým a hospodářským krizím v celém světě, protestům, střelbě v ulicích.

Žádní politici ani světové organizace nemají návod, jak se z těchto problémů dostat. Příroda sama nám přichází pomoci a pro nás ne zrovna příjemnou formou – pomocí koronaviru – nás posunuje na nový vývojový stupeň lidstva k plnému odhalení jednoho z hlavních přírodních zákonů.

Přírodní zákon o vzájemném spojení

Vše, co je v přírodě, je propojeno do jednoho celku na všech jejích úrovních – kamenné, rostlinné, živočišné i lidské. Vzniklá situace, myšlenka nebo čin v jedné části světa ovlivní celý svět.

Zákon o vzájemném spojení a ovlivnění všech částí tu vždy byl, jen jeho demonstrace nebyla okamžitá. To se v dnešní době mění a my téměř okamžitě uvidíme, jak ho používáme, neboli naši akci a reakci přírody.

Můžeme zákon využít nesprávným způsobem. Chtít se navrátit k našemu původnímu myšlení a chování, kdy je středem naše ego, sebezájem a využívání druhých ve svůj prospěch. Pak ihned zákon o spojení aktivuje korekci na naše nevhodné chování ve formě dalších vln koronaviru či přírodních katastrof.

Nebo ho využít správným způsobem. Snažit se vytvořit správné mezilidské vztahy, žít s druhými lidmi a s přírodou v harmonii. V tom případě bude aktivována vyšší pozitivní síla přírody nazývaná láska a díky tomu dojde k postupné nápravě všech problémů současné doby, od ekonomických až po ekologické a sociální.

I když už nevěříme na strašidla, stále nechápeme přírodu

Ještě před pár desítkami let lidé věřili v nadpřirozené síly, ať už čarodějnice, démony, víly, skřítky a další pohádkové postavy. Věřili také mnohem více ve vyšší sílu a její řízení pomocí dobra a zla. Když byly blesky a hromobití, „bůh se na nás zlobil a seslal trest“, když pršelo v období sucha, byla to „boží milost zaslána k lidu“ atd. Pravdou je, že interpretace přírodních úkazů našich předků byla skutečnosti mnohem blíž, než je interpretace pomocí vědy a znalostí v dnešní době. Proč?

Bůh není stařík na obláčku, ale vyšší síla přírody

Existuje vyšší síla, kterou každý národ a vyznání pojmenovává a popisuje po svém. Pokud použijeme nám a objektivní pravdě nejbližší, je tu vyšší síla, v které žijeme, a ona řídí naše životy. Je to příroda sama. Člověk je její součástí a podléhá jejím zákonům. Z tisíců přírodních zákonů známe pouze pár základních na fyzické úrovni. Proto nechápeme, co se ve světě ve skutečnosti děje, kam nás příroda jako lidstvo směřuje. Většina lidí neví, co je smyslem a cílem života, cílem, ke kterému nás příroda popostrkuje.

Zkoumáme následky, ale nechápeme příčinu

Koronavirus unikl z laboratoří, extrémní výkyvy teplot jsou díky znečištění ovzduší a spousta dalších vědeckých zdůvodnění toho, proč se děje to, co se děje. Ano, samozřejmě mají vědci a lékaři pravdu ve výsledcích které prezentují. Problém je v tom, že se jedná pouze o interpretaci následku, nikoliv skutečné zdrojové vyšší příčiny.

Co je skutečnou příčinou extrémních zásahů přírody?

Příroda je jeden propojený systém, jenž v každou chvíli vytváří rovnováhu mezi všemi jeho úrovněmi – kamennou, vegetativní, zvířecí a lidskou. Všechny úrovně jsou propojeny do jednoho harmonického celku, až na člověka. Člověk žije přesně proti podstatě spojení a harmonii v přírodě. Místo toho, abychom žili a prospívali celku společnosti, každý se snaží získat výhodu pro sebe nad druhými.

Příroda na naše chování reaguje

Vyšší síla přírody není onen zmíněný stařík na obláčku, jenž by za prohřešky trestal lidi blesky, hurikány či sesláním koronaviru.

Vyšší síla příroda nás vede k dosažení harmonie mezi sebou a přírodou samotnou. Popostrkuje nás, abychom se změnili a správně se zapojili do celku přírody, žili ve prospěch ostatních lidí, společnosti a v harmonii s přírodou samotnou, dosáhli smyslu a cíle života. Protože tak nečiníme a jdeme obráceným vývojem, přicházejí korekce přírody – přírodní katastrofy, koronavirus a další, abychom se změnili.

Je to jako, když maminka říká dětem: „Pokud nebudeš dělat to, co máš, dostaneš na zadek“. Protože jako lidstvo nerespektujeme hlavní zákon přírody, který jasně hovoří o tom, že všechny části musí být spojeny a prospívat celku, přicházejí korekce.

Zatím posloucháme jen tehdy, když dostaneme na zadek

A co se stane, když přijde tsunami, druhá vlna koronaviru či další korekce nazývaná „přírodní katastrofou“? Poslechneme přírodu. Opustíme své egoistické zájmy a lidé po celém světě se začnou spojovat, pomáhat si, vysílat humanitární pomoc a nezištně pomáhat druhým.
To je přesně to, k čemu nás příroda vede.

K cíli a smyslu života budeme dovedeni

Vytvořit správná mezilidská spojení, pomáhat si navzájem, žít ve prospěch společnosti a v harmonii s přírodou. To je cíl a smysl života každého člověka. Příroda nás tam směřuje a je jen na nás, jakou cestu zvolíme. Můžeme jít v souladu s přírodou a urychlit naši změnu, nebo zůstat ve starých kolejích, pak nás příroda pomocí dalších koronavirových vln k cíli popostrčí. Buď to půjde po dobrém či po zlém…