Otázka ze tmy: “Mám všechno, ale nejsem šťastný, proč?” 1 díl. Prázdnota

Od mnoha účastníků pobytu ve tmě jsem dostal otázku, která má spoustu podob, ale jen jednu podstatu. Například: Mám všechno, co chci, ale nejsem šťastný. Vybudoval jsem firmu, mám krásnou rodinu, ale něco mi pořád chybí. Vydělávám spoustu peněz, mohu cokoliv, ale nic mě nebaví atd.

Stav prázdnoty je dar

Jakkoliv se nám může takový stav zdát nepříjemný a ze své podstaty ho odmítáme, je to dar, kterým nás příroda posunuje na další vývojový stupeň k rozpoznání skutečného smyslu a cíle života člověka…

Fyzický vývoj člověka

Nejprve nastává početí, vývoj zárodku, následuje zrození, malé dítě vstupuje do puberty, dospívá, pak se stává plně vyvinutým dospělým člověkem, následuje stáří a pak smrt. Není na nás tento fyzický cyklus změnit. Stejně tak příroda vyvíjí každého z nás i duchovně, jen tento proces není tak známý.

Duchovní vývoj člověka

Příroda nás tlačí, abychom postupovali po předem definovaných stupních vývoje až ke konečnému cíli života. Jediné, co k tomu používá, je naše touha, kterou v nás rozvíjí. Myslíte si, že jsou touhy a myšlenky vaše? Omyl, to příroda nám posílá všechny myšlenky a touhy, které určují naše kroky. My jsme jako malé děti. Obdržíme touhu, myšlenku na potěšení a běžíme za ní. Pojďme se seznámit se základními stupni vývoje.

1. stupeň – jídlo, sex, rodina
Každý touží a potřebuje naplnit tento základní stupeň. Jakmile ho naplníme, to znamená, že všechny základní touhy jsou více či méně uspokojeny, hledáme, čím se můžeme naplnit dále. Poprvé prožíváme stav prázdnoty, protože nás nic z toho skutečně dlouhodobě nenaplní.

2. stupeň – peníze, sláva, uznání
Po naplnění tužeb z prvního stupně, začínáme toužit po vyšších touhách ve formě peněz, slávy a uznání. Samozřejmě každý v jiné míře, ale podstata je stejná. Někomu stačí mít na kontě deset tisíc, jiný potřebuje milion. Někomu stačí pochvala a uznání od ženy, druhý musí být slavný herec. Jakmile si člověk naplní i tento stupeň, opět přijde prázdnota a člověk hledá dál, čím se naplnit.

3. stupeň – znalosti
Ve chvíli, kdy má člověk naplněny potřeby z prvního a druhé stupně, hledá, čím se naplnit dále, čemu se věnovat ve svém životě. Rozvíjí vyšší touhu naplnění v intelektu. Začne studovat vědu, hvězdy, historii, hledat nejrůznější duchovní směry, jednoduše řečeno, hledá naplnění v intelektu. Dříve nebo později, ale přijde opět stejný pocit naplnění = prázdnoty po dosažení vytyčených intelektuálních met. Opět se ptá sám sebe co dále, čím se naplnit? Tím ho příroda ve skutečnosti posouvá na první vývojový stupeň skutečného člověka.

4. stupeň – rozvoj Bodu v srdci
Člověk sedí s hlavou v dlaních a ptá se sám sebe. Mám vše, co jsem chtěl a co dále? Proč tu vlastně jsem? K čemu je život? Co je jeho smyslem? Co bude až umřu? Atd. V tu chvíli se v člověku probouzí tzv. Bod v srdci, tedy první skutečná touha po dosažení smyslu a cíle života. Byť se mnohdy zdá, že je to důvod k depresi, zklamání a ohlédnutí se za svým životem, opak je pravdou. Je to obrovský dar, jenž nám umožní ptát se po smyslu života, mít touhu po dosažení cíle naší existence.

A co dál?

Člověk si uvědomí, že všechny tři předchozí úrovně, kterým věnoval svůj život jsou jen dočasné a je marné se za nimi honit. Děti vyrostou, peníze se utratí, sláva je pomíjivá a znalosti štěstí ani naplnění nepřinesou.

Co dál tedy? Co je smyslem života? Proč žít pevně ukotven v prvních třech úrovních, ale primárně se věnovat rozvoji úrovně čtvrté? Tedy touze po rozvoji bodu v srdci, touze k dosažení smyslu a cíle života? Odpovědi na všechny tyto otázky si povíme v příštím díle tohoto článku.

Touhy a myšlenky nás (ne)ovládají? otázky a odpovědi

Celý den k nám přicházejí myšlenky a touhy, které formují naše chování a činy. Mohu ovládat myšlenky? Lze potlačit touhy? Co přichází dříve – myšlenka nebo touha? Základní otázky a odpovědi na toto esenciální téma, jež určuje naše životy.

Otázka: Můžeme ovládat či potlačit své touhy?
Odpověď: Příroda člověka vyvíjí, neboli ovládá skrze rozvíjení touhy. Máme čtyři základní stupně vývoje touhy, kterými každý z nás prochází. První základní touha je po jídle, sexu, rodině. Následně se rozvíjí druhá – po penězích, moci a slávě. Třetí po znalostech. Poslední čtvrtá touha je hlavní, k té nás předchozí touhy rozvíjely – je to touha po dosažení a pochopení smyslu života, proč na tomto světě jsme a co je cílem našeho života.

Touhy nelze potlačit přímo, že bychom je omezili, nerealizovali, ale můžeme rozvíjet správné touhy tím, že se dostaneme do vhodného prostředí pro jejich rozvoj.

Otázka: Co znamená rozvíjet správnou touhu?
Odpověď: Je to rozvíjení a dosahování čtvrté nejvyšší touhy, jež v člověku vyvolává otázku po smyslu a dosažení cíle života, toho, proč tu jsme.

Otázka: Mohu ovládat své myšlenky?
Odpověď: Ne. Všechny myšlenky, které k člověku přicházejí, nejsou jeho vlastní, ale pocházejí ze systému přírody, v němž žijeme. Jaké myšlenky k nám přijdou, nemůžeme ovlivnit. Na nás je do jisté míry, jaké myšlenky vybereme a realizuje.

Otázka: Co přichází k člověku dříve – myšlenka nebo touha?
Odpověď: Touha. Jaké myšlenky člověk následně vybere, tím rozvíjí danou touhu.

Otázka: Jaké jsou dobré myšlenky, jež bych měl realizovat?
Odpověď: Jsou to všechny myšlenky, které směřují k realizaci dobrých mezilidských vztahů a pomoci druhým lidem.

Otázka: Existují i špatné myšlenky? Jak je poznám?
Odpověď: Jakákoliv myšlenka, jejíž podstata tkví ve využití druhých lidi ve svůj prospěch, získaní výhody nad druhými, zkrátka cokoliv, co pomůže mně, ale ublíží druhým, je špatná myšlenka a neměli bychom ji rozvíjet a realizovat, ba naopak potlačit.

otázka: Jak najít své životní poslání?

Otázka od Romany

Chtěla bych se Vás zeptat jak má člověk najít svoje poslání? V práci se to už nedá vydržet. Zajímám se o duchovní věci, pravidelně si medituji. Jsem citlivý introvert a snažím se být znovu sama sebou. Od dětství jsem měla pocit, že tady nechci být. Baví mne práce na sobě, čtení, mám ráda psy, přírodu a klid. Nedaří se mi ani v meditaci najít své poslání a vůbec mne nenapadá co bych měla dělat. Co s tím?

Odpověď

[youtube]https://youtu.be/fB96BEl8pIA[/youtube]

otázka: Jak odpustit sobě i druhým?

Otázka od Beaty

Jak unést z pohledu přírodních zákonů pocit viny, když někdo udělá z nerozvážnosti něco špatného, hodně toho lituje a společnost ho odsoudí a zavrhne? Jak odpustit sám sobě?

Odpověď

[youtube]https://youtu.be/bCcFm0eEaJ8[/youtube]

Tři otázky na téma dosažení smyslu života

Dostal jsem od Lukáše a odpovídám na jedny ze tři nejdůležitějších otázek v životě každého člověka. Pokud se chcete inspirovat mojí odpovědí, zde jsou:

Jaký je cíl Tvého života a kam směřuješ?

Odpověď je „Dosáhnout smyslu života“. V tu chvíli se možná zeptáš a nejen ty, co je tedy smyslem života a jakto že to vím? Smyslem života pro všechny lidi tedy nejen pro mě, je vytvoření harmonického spojení s ostatními lidmi a práce, působení pro prospěch celé společnosti.

Co praktikuješ a jak to víš, že to funguje?

To co jsem napsal, je nejvyšší přírodní zákon o spojení a působení každé částice a každého organismu ve prospěch celku. Odhalil ho před téměř 6000 tisíci lety Abraham a popsal ho jako vědu Kabalu. Proto by se Kabala dala jednoduše nazvat vědou o spojení mezi lidmi.
Celá příroda, vesmír, vše na zemi je propojeno v jeden harmonický celek. Každý prvek je integrován do druhého a působí ve prospěch celku, zvířata, rostliny atd. Je jen jeden organizmus na zemi, jenž se chová egoisticky a dělá vše primárně sám pro sebe – je to člověk. Tento současný stav chování člověka je proti přírodě, proti tomuto nejvyššímu zákonu. Proto se ději lidstvu všechny problémy jako jsou nemoci, utrpení, války atd. Všechny problémy lidstva dostáváme od přírody jen z důvodu abychom se napravili „Správně se integrovali do přírody = vytvořili mezi sebou správné harmonické vztahy, vztahy ve prospěch všech lidí na zemí.“

Jediné co musíme napravit jsou naše mezilidské vztahy. Člověk se musí snažit být lepší k druhým a pracovat ve prospěch společnosti.

Jak to konkrétně praktikuješ, aby jsi každý den věděl že jsi o kousek dál?

Jak to dělám prakticky. Každý den po návratu z práce věnuji celý zbytek dne naplnění toho o čem jsem psal. Bez nároku na jakoukoliv odměnu pracuji pro druhé. V podstatě několik hodin denně se podílím na vytváření bezplatného vzdělávacího systému – virtuální školy pro lidi, jenž se chtějí duchovně a osobnostně rozvíjet, posunout se dále v životě. Odpovídám na desítky emailu a poskytuji také bezplatně lidem konzultace. V podstatě tím trávím všechen svůj osobní čas.

V práci a nezištné pomoci druhým je pro člověka největší růst. Tím pracuje každý na nápravě svého egoismu. Pokud začneš i ty ucítíš každý den velké změny a přibližuješ se k cíli života.

Více informací k těmto odpovědím

Bezplatná virtuální škola o které jsem mluvil a kde můžeš získat všechny odpovědi podrobně je zde https://kabacademy.eu/cz/.

Pokud si chceš to co jsem vysvětlovat poslechnout trošku podrobněji, můžeš si pustit záznam z českého rozhlasu, kde jsme měli přednášku na téma praktický přínos Kabaly pro každodenní život – záznam najdeš zde.