Jak zabránit osobnímu utrpení i přírodním katastrofám?

Zbavit se utrpení ve všech rovinách našeho života nemusí být pouhým přáním, ale realitou, kterou dosáhneme, pokud pochopíme základní zákony přírody, které bohužel zatím nechápeme. Pokud bychom je znali, žili bychom úplně jinak.

Náš svět, který vytváříme, včetně všech budovaných ekonomických a sociálních systémů, je postaven na získání výhod a profitu z ostatních lidí a přírody. Tento náš přístup je zcela opačný k integrálnímu a vzájemně se doplňujícímu uspořádání přírody, která je spojena do jednoho harmonického celku. Proto dostáváme rány a trpíme, jak na úrovni osobní, tak i sociální. Všechny přírodní katastrofy jsou korekce přírody na naše egoistické chování a činy.

Jak funguje příroda, aneb sami sobě zdrojem negativních událostí

Můžeme říci, že žijeme v jedné velké bublině, kterou nazýváme přírodou. Je to jeden obrovský zcela uzavřený systém, v němž působí absolutní zákony o vzájemném spojení a harmonii, neboli vyvážení. Pokud člověk v tomto systému udělá cokoliv, co poruší harmonii, přichází z tohoto systému reakce. Možná ne ihned, třeba v příštím životě, v další reinkarnaci či někomu jinému, ale odpověď formou kompenzace zpět přichází, protože tento systém je uzavřený a musí být vždy vyvážen.

Pokud uděláme v přírodě cokoliv negativního, dostaneme negativní odpověď, nikoliv jako trest, ale jako reakci a vyvážení našeho činu, aby byla zpět nastolena rovnováha.

Jak získat jistotu, že dělám vše v životě správně?

Možná si říkáte, to zní logicky a nechcete dělat nic negativního, ale přesto může vyvstat otázka: „Jak získám jistotu, že nikdy nedělám nic negativního?“ Kontrola je velmi jednoduchá. Chovejme se ke druhým lidem a přírodě vždy tak, abyste jim byli ku prospěchu.

Nejdůležitější je mít dobré myšlenky. Pokud ve chvíli, kdy se chystáme něco udělat, zkontrolujeme své myšlenky podle výše zmíněného principu „Bude moje jednání opravdu prospěšné pro ostatní?“, začneme tím úplně měnit náš přístup a plány k životu.

Takto proměníme sami sebe a celý svět okolo nás. Staneme se pozitivní změnou a budeme se aktivně podílet na vytvoření světa harmonie, ve kterém budeme moci všichni šťastně žít naplněný život ve všech rovinách.

Krize středního věku – příležitost nikoliv ke změně, ale k pochopení

Procházím domem a uvědomuji si, kolik se toho změnilo. Z okna se dívám na prázdnou trampolínu, kde ještě nedávno skotačily děti, které se jako mávnutím kouzelného proutku proměnily v dospělé. Míjím zrcadlo a letmo zahlédnu sám sebe – přibývající vrásky, sem tam šedivé vlasy a z pod trička vykukuje břicho.

Zkrátka je to tu, stáří klepe na dveře, mladá léta jsou nenávratně pryč. Usedám do křesla a promítám si v myšlenkách svůj život. Zasadil jsem několik stromů, postavil dům, vychoval děti a vybudoval úspěšnou kariéru v práci, která mě už absolutně nenaplňuje. Také mám skvělou ženu, z které se ale časem stala spíše kamarádka bydlící v oddělené ložnici.

Co teď dál?

Vždycky jsem po tom toužil – rodina, dům, auto, žena, úspěšná kariéra – a teď v polovině svého života, když jsem všeho dosáhl, se cítím prázdný. Je to ta krize středního věku? Pomůže změnit práci, najít si novou ženu, přestěhovat se a začít znovu?

Změna nepomůže

Nestane se nic, pokud člověk vymění práci, dům či rodinu. Po pár letech se dostane opět do stejného bodu, kdy naplní všechny fyzické touhy, které ale ve výsledku nepřinesou naplnění a uspokojení. Jen opět vyvolají prázdnotu, pochyby a hlavně otázku: „Co dál sám se sebou, se svým životem?“

Příležitost k dosažení smyslu a cíle života

Není důvod sedět s hlavou v dlaních a trápit se, kde se stala chyba. Nikde. Ba naopak, je to obrovský dar, který člověk v určitém věku dostává od přírody – ono vyvolání prázdnoty, pochybností a hledání. Je to příležitost položit si esenciální otázku, jež má mnoho podob, ale jednu podstatu: „Co je smyslem mého života? Proč tu jsem? Co mám dělat?“ V tu chvíli se mohu rozhodnout najít a naplnit cíl a smysl života, proč tu vlastně jsem.

Nemusíme nic měnit, ani rodinu, práci nebo dům. Stačí začít studovat, odhalovat a dosáhnout kořene své duše a toho, proč tu opravdu jsme a jaký smysl má náš život.

Proč si pozitivním myšlením a vizualizací nevytvoříme šťastný život?

Existuje mnoho doporučení, jak si zajistit svůj šťastný život: Myslete pozitivně, přejte si a vaše přání se splní, vizualizujte si svůj šťastný život, … Proč tohle nefunguje?

Jak si vytvořit šťastný život

Svůj život si nemůžeme vytvářet v iluzích a fantaziích našich myšlenek. Žijeme ve fyzickém světě, a proto všechny pozitivní myšlenky a dobré skutky musíme prakticky realizovat směrem k druhým lidem v každodenním životě.

Pokud bude náš život založen na úsilí vytvářet dobré vztahy s druhými lidmi pomocí pozitivních myšlenek o druhých a praktických činech, jež tyto vztahy k nim vytvoří, pak se podílíme na vytváření dobrého života pro druhé, a tím se automaticky stane i náš život šťastným a naplněným.

Video – Optimista či pesimista, jaký zvolit přístup?

Téma dnešního video je pohled na náš přístup. Je lepší být optimistou či pesimistou? Řešení a úspěšný přístup k událostem našeho života spočívá nejen v přístupu, ale v hlavně v …

[youtube]https://youtu.be/61cNRB_eZpg[/youtube]

 

Na čem závisí úspěšný nový rok každého z nás?

Každý rok si mnozí navzájem přejeme ono okřídlené „Všechno nejlepší a hodně zdraví do nového roku“. Samozřejmě ti nejlepší a nejvtipnější umí přání okořenit a rozšířit, ale na čem pro každého z nás ve skutečnosti závisí úspěšný nový rok?

Místo slova úspěch si každý může doplnit, co aktuálně chce a potřebuje. Někdo spoustu peněz, někdo zdraví, úspěch v práci nebo možná i vše dohromady. Co musíme udělat, aby se přání proměnilo ve skutečnost? Mít silnou vůli, vydržet, něco překonat, správně si přát, být důsledný?

Ve skutečnosti úspěch jedince nezávisí na něm samotném, nýbrž na kvalitě jeho spojení s ostatními lidmi. Můžeme získat a splnit si všechna přání, nejen ta novoroční, pokud vytvoříme správné vztahy s ostatními lidmi. Co to ale znamená v praxi – vytvoření správných vztahů s ostatními?

Nemusíme se přetvařovat, ustupovat nebo měnit sami sebe. A už vůbec ne se pokoušet měnit ostatní. Právě rozpoznání rozdílů a odlišnosti lidí v našem okolí vytváří unikátní příležitost, možnost spojit se s nimi navzdory všem odlišnostem či rozdílným pohledům na životní styl, politiku, ekonomiku či cokoliv jiného. Je to klíč?

Přesně v tom tkví úspěch jednotlivce i celé naší společnosti, světa. Pozdvihnout se nad rozdíly mezi námi a spojit se. Tak, jak jsou všechny rozdílné části přírody spojeny do jednoho harmonického a fungujícího celku, tak se musíme spojit i my. Následně bude každý náš rok, den úspěšný.

Přeji všem mnoho pevných spojení nad rozdíly. Díky těmto spojením získáme vše, po čem toužíme.

Nové hodnoty a priority pro Osobní rozvoj člověka

Osobní rozvoj je významným vzdělávacím fenoménem dnešní doby. Všechny formy v podobě koučinku, zlepšení rétoriky, komunikace, soft skills, NLP a dalších metod mají za cíl přivést člověka k dosažení úspěchu.

Úspěchu, jenž si předem každý definuje na osobní úrovni. Nejčastěji je to dosažení bohatství, finanční nezávislosti, úspěšné práce, šťastného vztahu, dosažení uznání a úspěchu ve společnosti. Pokud si pročtete nabídku koučinku a osobního rozvoje najdete výše uvedené hodnoty jako ty hlavní.

Proč nefunguje úspěch jednotlivce z hlediska celku

Příběhy úspěšných lidí, všech jenž vybudovali velmi úspěšné podniky se nyní o tyto vědomostí dělí a pomáhají ostatním dosáhnout stejných výšin. Příběhy jsou to úžasné a inspirující, kdo by nechtěl více peněz, více úspěchu? Jsou to přeci hlavní hodnoty dnešní doby.

Z úspěšných se stávají bohatí, z bohatých mocní a ve výsledku 1 % nejbohatších lidí ve světě ovládá 82 % bohatství, neboli zdrojů. Podívejme se na současný stav světa. Na blízkém východě se neustále bojuje a možná stojíme na pokraji třetí světové války. Evropa je v současné době před blížícím se rozpadem jak kulturním tak ekonomickým, vrcholí uprchlická krize, propuká násilí a demonstrace ve Francii.

Nastal čas na nové hodnoty osobního rozvoje

Osobní rozvoj, učení jednotlivce je velmi důležitým prvkem vzdělání a měl by být podporován na všech úrovních. Musí ovšem projít změnou, dostat se do nové fáze, kdy se změní podstata cíle rozvoje člověka z „Úspěchu a zaměření pro sebe“ na „Prospěch celé společnosti“.

Rozvoj osobnosti každého člověka musí být zaměřen od začátku na to, aby se integroval do společnosti a svojí účastí, prací, přáním a myšlenkami působil ve prospěch rozvoje společnosti.

Je to základní pilíř budoucí vývoje, kdy se jednotlivec svojí prací orientuje nejprve na prospěch celé společnosti a pak až z toho získá sám odměnu ve formě peněz, slávy či čehokoliv si přeje. Je naprosto v pořádku a dokonce i velmi žádoucí, aby každý člověk byl zcela naplněn ve všech materiálních rovinách a měl dostatečné finanční prostředky pro svůj plnohodnotný život.

Nové hodnoty jsou zaměřeny na prospěch společnosti

Aby se napravil současný stav vývoje společnosti a světa, musíme obrátit pořadí naší práce = priority naplnění. V současnosti osobní rozvoj motivuje člověka k dosažení úspěchu a pak aby se o úspěch podělil s ostatními.

Pokud chceme napravit současný stav světa a mít v budoucnu kde žít, pak se musíme nejprve zabývat tím, aby uspěla celá naše společnost a následně z ní můžeme profitovat i my.

Jediné co musíme napravit

Abraham ve starověkém Babylonu odkryl klíč nápravy problému světa. Jak se jmenuje? „Vytvořit skutečné altruistické spojení mezi lidmi“
Otázka je jak? když jsme od sebe tak odlišní… Nikoho nepředěláme, protože nikdo není ani dobrý ani zlý. Jediné co musíme napravit jsou naše mezilidské vztahy – spojit se nad našimi rozdílnými vlastnostmi a zájmy…