Ženy v popředí

Ženy jsou do značné míry podobné přírodě. Dávají zrození životu, vytvářejí domov svým rodinám, stejně jako příroda vytvořila domov pro nás všechny. Mají schopnost porozumět tomu, co se děje, jaký je cíl a směřování rodiny, zrovna tak, jako je cíl a směřování našich životů.

Muži na rozdíl od žen mají tendenci být celý život dospělými dětmi, věnovat se svým zájmům a přátelům, chodit do práce. Mužům stačí žít pouze v tomto kruhu.

Žena umí procítit esenci a smysl života, vytvořit spojení v rodině. A zrovna tak je důležité vytvářet pozitivní spojení mezi lidmi ve společnosti.

Ženy v popředí

Proto ženy, které mají děti a rodiny, tedy vytvořily a udržují základní stavební prvek přírody – rodinu, by měly být v dnešní době v popředí, ve vedení států, škol a organizací. Protože tak, jak se starají o rodinu, dokáží přenést prospěch spojení a starostlivosti o druhé do míst, v nichž budou působit.

Díky vytváření pozitivního spojení ve společnosti od jejího základu dojde k její postupné nápravě. Každý se bude cítit a chovat lépe, když se ve společnosti budou uplatňovat principy starání se o druhé, takové jako když se matka stará o své děti a rodinu.

Proměna současné reality, aneb proč musí ženy do popředí

Celá naše realita se skládá z vyváženého poměru mužské a ženské energie neboli plus a minus. Vše, co nás obklopuje, celý svět je vytvořen z těchto protipólů a jejich stejnoměrné zastoupení vytváří harmonické propojení všech prvků vesmíru.

Jen lidé jsou odlišní. Celá evoluce lidstva a náš vývoj je postaven na rozvíjení mužského principu. To přineslo celou civilizaci na pokraj současného zhroucení všech systémů, na nichž fungujeme, ať už politických či ekonomických.

Věci se mění, ženy a ženský princip vstupuje do vedení

Ženská síla je ta, která vytváří život, umí o něj pečovat a rozvíjet ho. Na rozdíl od mužského principu, jenž chce dobývat a ovládnout ostatní. Proto je potřeba, aby ženy byly více prosazovány a obsazeny do všech společností a institucí, které mají vliv na vývoj a řízení lidí.

Žena, jež je matkou, má cit a může rozvíjet starání se o společnost zrovna tak, jak se stará o své děti a rodinu. To je něco, co v dnešní době společnosti chybí a co mužský princip nikdy nenabídne.

Jak budovat rodinu a manželství, základní principy pro úspěšný vztah

Každý z nás v životě řeší partnerské vztahy a hledá či hledal ideálního partnera pro svůj život. Přichází první partner, druhý, třetí… Později první manžel(ka), druhý manžel(ka) a pořád to pokračuje dokola.

Léta přibývají, někdo rezignuje a je raději sám, někdo žije vedle partnera, ale vztah se promění spíše než v budování partnerského soužití a podpory do tichého mlčení a přebývání se sousedem v jednom domě.

Kde je problém? Napsány tisíce knih o vztazích, spoustu názorů a rad od psychologů a stejně počet rozvodů a rozchodů neustále vzrůstá.  Proč? Problém je naše ego. Ego, program jenž je v každém z nás, jenž omezuje naše vnímání a hledá prospěch jen pro sebe.

Proto každý vztah jenž je založen na tom, že se člověk zajímá pouze o sebe, své zájmy a potřeby je odsouzen k zániku, nebo proměně do formy společného ubytování.

Naše egoistické chování je přímo proti principům přírody. Příroda funguje v harmonii jako jeden celek a každý prvek přírody podporuje ten druhý. Proto se naše vztahy rozpadají, neboť každý se zajímá pouze o sebe a své naplnění.

Jak z toho ven?

1) Nepředělávat partnera
Každý z nás je nějaký a dostal do vínku určité vlastnosti. Musíme se naučit druhého respektovat, doplňovat, ne se ho snažit předělat aby dělal věci a choval se podle toho jak chci já pro můj vlastní prospěch.

2) Budovat společný vztah – zajímat se o potřeby druhého
To co je důležité pro partnera, se musí stát důležitým i pro mě. Máme možnost začít se skutečně zajímat o druhého, vyjít se zájmu jen o sebe a pro sebe, ale snažit se naplnit potřeby druhého tak jako naplňuji své vlastní. Kousek po kousku budovat společné.

Pár důležitých poznámek ke vztahům

Každá je na samostatný článek – pokud vás některé z témat zaujme, napište do komentáře a napíšu článek či natočím video.
– Na budování vztahu musí být vždy dva, jeden to nestrhne
– Ideální partner neexistuje, ale existuje ideální vztah
– Čím větší rozdíly mezi partnery, tím větší potenciál k fungujícímu vztahu

Krásné inspirující a vysvětlující video

[youtube]https://youtu.be/YpIPkAL8DLg[/youtube]

Význam svatby a duchovní vzestup skrze manželství

Dle statistik ČSÚ bylo v ČR v roce 2019 uzavřeno 54 470 manželství a zároveň ve stejném roce došlo k 24 122 rozvodům, díky nimž přišlo o kompletní rodinu 14 000 nezletilých dětí. Proč se téměř polovina manželství rozpadá a co stojí za rozvody?

Zamilovanost  a s ní spojená euforie a ostatní příjemné stavy jsou vratký základ pro vznik manželství. Co se totiž stane, když prvotní vzplanutí a opojení vyprchají nebo se změní životní priority u některého z partnerů?

Pak přichází nárůst ega, odhalení vzájemných rozdílů, jak se partneři začnou navzájem poznávat. Zkrátka jim z očí spadnou růžové brýle.

Ke slovu se dostává prosazování vlastních zájmů, často na úkor toho druhého. Jeden chce to, druhý ono a pokud si vzájemně tužby nenaplní, tak viz statistiky výše dochází k rozvodu. Není totiž nic snazšího než se rozvést a začít hledat někoho vhodnějšího, kdo mi dá přesně, to co ve vztahu chci mít. A tak člověk může vystřídat několik vztahů či manželství se stejným scénářem a hlavně stejným koncem. Ale opustit spojení – rodinu je chování proti přírodě.

Skutečný význam sňatku, tedy vstup do manželství, má duchovní kořen

Je to jako uzavření smlouvy mezi mužem a ženou o vzájemné záruce. Významem této záruky, kterou dávají jeden druhému, je dohoda, že manželství, ať přijdou jakékoliv problémy, neopustí a  uzavírají ho za účelem vybudování rodiny.

Sňatek a jeho význam je důležitý právě pro dobu, kdy opadne zamilovanost, povznesená nálada, rozpustí se představy o ideálním soužití a přechází všední, každodenní starosti. V tu chvíli je správný čas vytáhnout oddací list, svatební fotky a připomenout si onu záruku, jež byla sňatkem vytvořena. Pak se manželé musí povznést nad rozdíly mezi sebou a pracovat na udržení a fungování rodiny s maximálním úsilím.

Už v dřívějších dobách lidé věděli a ctili, že rodina je základní životní hodnotou. Je to základní a nejdůležitější vztahová buňka zde na zemi, v níž ze vztahu mezi mužem a ženou vzejde dítě. Tím se z obyčejného vztahu stane rodina.

Pokud se podaří v manželství překonat všechny překážky a manželé budou usilovat o vytvoření skutečného spojení mezi sebou, je mudrci řečeno: „Mezi mužem a ženou se rozkryje božství“.

Respektují-li manželé skutečný význam manželství a vzájemné záruky a rozhodli se nikdy rodinu neopustit, pak může být úspěšně naplněn princip přírody – mít rodinu a vychovat děti. Předpokladem pro dosažení cíle této cesty je vzájemná pomoc, podpora a připravenost budovat svůj vztah na ústupcích.

Pak je velká šance na zachování manželství, úspěšné vychování dětí skrze funkční rodinu a dosažení duchovního postupu skrze spojení muže a ženy.

Co znamená skutečná láska

Skutečná láska je stav, kdy se starám o naplnění potřeb druhého bez očekávání jakékoliv odměny za tuto činnost. Jedinou odměnou pro mě je to, že pro druhého mohu něco udělat. Tím vstupuji do skutečné lásky = do vyššího duchovního světa, do světa bez limitů, jenž překračuje čas a prostor.

Tajemství ženské síly – seriál 4 článků

Pokud vás zajímá jaký by měl být vztah muže a ženy podle přírody, tedy kdo má jakou roli ve vztahu a jak společně žít v souladu, pak doporučuji 4 nové články od dr. Michale Laitmana, jenž toto téma vysvětluje. Články Tajemství ženské síly 1 díl – zde, 2 díl zde, 3 díl zde, 4 díl zde.