video – Absolutní láska aneb jak najít spřízněnou duši

Co je láska? Co je absolutni láska? Jak najít duchovního partnera? Velmi pěkně vysvětlené v tomto videu od dr.Michaela Laitmana.

[youtube]https://youtu.be/60hWHTZhsLs[/youtube]

video – Co je smyslem života? ať chci nebo ne :)

Tohle video si nepouštějte, pokud máte jasnou představu o cíli vašeho života, jste spokojeni a nechcete měnit názor:)
[youtube]https://youtu.be/CYm4p8UmQk8[/youtube]
Pro přátelé jenž studují „Kabalu – vědu o smyslu života“ jsem dnes odpovídal na tuto otázku trošku z širšího kontextu. Pokud k tomu máte nějaký dotaz, pište do komentářů a případně natočím doplňující vysvětlení.

 

Největší sjednocení lidí z celého světa – Kabalistický kongres v Izraeli

Událost roku v číslech – 3 dny, 5000 účastníků ze 150 zemí, překlady do 26 jazyků a dalších 3000 sledujících z celého světa.

Studenti z celého světa se společně setkali, aby pracovali na vytvoření spojení mezi sebou, jenž vede k pozitivnímu ovlivnění vývoje světa díky „probouzení“ spojení a lásky, tedy pozitivní síly v přírodě.

Co je vlastně autentická Kabala?
Možná jste již slyšeli o Kabale a hvězdách, Kabale a magii, či dalších desítkách spojení v Kabale a …, tak to je vše přesně to, co Kabala není:)

Autentická Kabala, jejíž zdroj pochází ze starobylého Babylonu, je věda, která vysvětluje, jakým způsobem funguje příroda, tedy celek reality, jenž nás obklopuje a my jsme jeho součástí. Vysvětluje nám, jak se do této reality zapojit správným způsobem a být v harmonii mezi přírodou a lidmi. Všichni jsme součástí přírody, jednoho propojeného, integrálního systému a máme dvě možnosti jak v něm být – působit.

Ta první možnost je skrze ego. To je současný vývoj lidstva, kdy se vyvíjíme skrze ego, na úkor přírody a druhých lidí, což vede k neharmonickému zapojení do tohoto systému. Příroda pak následně provádí korekce našeho vývoje skrze přírodní katastrofy, viry, války a další, tak aby zpět nastolila harmonii.

Druhá možnost je vytvořit správné spojení mezi lidmi a přírodou. Stát se její součástí bez nutnosti korekcí, kterými nyní v první řadě jako lidstvo procházíme. Pokud vás zajímá, jak funguje tato realita, kladete-li si otázky: Co je smyslem života, co bude po životě a další, autentická Kabala vám přinese odpovědi, poskytne návod na tuto druhou, rychlou a bezbolestnou cestu životem.

Pro koho je vhodná?
Metoda spojení, jenž Kabala vysvětluje, je praktickým návodem, jak se jako lidé můžeme spojit bez ohledu na rozdíly mezi námi, ať již politickými, kulturními, náboženskými či sociálními. Není třeba nikoho a nic měnit, musíme pouze napravit naše mezilidské vztahy. Proto, zejména v dnešní době krizí, šířících se virů a dalších negativních korekcí ze strany přírody vůči lidem, je třeba vytvořit pozitivní sílu skrze spojení mezi lidmi pro nápravu.

To je to, o co se studenti Kabaly po celém světě snaží – šířit metodu spojení a lásky mezi lidmi. Kongres a jeho přednášky můžete bezplatně sledovat on-line či stáhnout jako videa nebo MP3 zde na https://kabbalahmedia.info/en/

Fotogalerie z kongresu, aneb ochutnejte atmosféru spojení
Po kliknutí na obrázek se otevře galerie.

 

 

Tři otázky na téma dosažení smyslu života

Dostal jsem od Lukáše a odpovídám na jedny ze tři nejdůležitějších otázek v životě každého člověka. Pokud se chcete inspirovat mojí odpovědí, zde jsou:

Jaký je cíl Tvého života a kam směřuješ?

Odpověď je „Dosáhnout smyslu života“. V tu chvíli se možná zeptáš a nejen ty, co je tedy smyslem života a jakto že to vím? Smyslem života pro všechny lidi tedy nejen pro mě, je vytvoření harmonického spojení s ostatními lidmi a práce, působení pro prospěch celé společnosti.

Co praktikuješ a jak to víš, že to funguje?

To co jsem napsal, je nejvyšší přírodní zákon o spojení a působení každé částice a každého organismu ve prospěch celku. Odhalil ho před téměř 6000 tisíci lety Abraham a popsal ho jako vědu Kabalu. Proto by se Kabala dala jednoduše nazvat vědou o spojení mezi lidmi.
Celá příroda, vesmír, vše na zemi je propojeno v jeden harmonický celek. Každý prvek je integrován do druhého a působí ve prospěch celku, zvířata, rostliny atd. Je jen jeden organizmus na zemi, jenž se chová egoisticky a dělá vše primárně sám pro sebe – je to člověk. Tento současný stav chování člověka je proti přírodě, proti tomuto nejvyššímu zákonu. Proto se ději lidstvu všechny problémy jako jsou nemoci, utrpení, války atd. Všechny problémy lidstva dostáváme od přírody jen z důvodu abychom se napravili „Správně se integrovali do přírody = vytvořili mezi sebou správné harmonické vztahy, vztahy ve prospěch všech lidí na zemí.“

Jediné co musíme napravit jsou naše mezilidské vztahy. Člověk se musí snažit být lepší k druhým a pracovat ve prospěch společnosti.

Jak to konkrétně praktikuješ, aby jsi každý den věděl že jsi o kousek dál?

Jak to dělám prakticky. Každý den po návratu z práce věnuji celý zbytek dne naplnění toho o čem jsem psal. Bez nároku na jakoukoliv odměnu pracuji pro druhé. V podstatě několik hodin denně se podílím na vytváření bezplatného vzdělávacího systému – virtuální školy pro lidi, jenž se chtějí duchovně a osobnostně rozvíjet, posunout se dále v životě. Odpovídám na desítky emailu a poskytuji také bezplatně lidem konzultace. V podstatě tím trávím všechen svůj osobní čas.

V práci a nezištné pomoci druhým je pro člověka největší růst. Tím pracuje každý na nápravě svého egoismu. Pokud začneš i ty ucítíš každý den velké změny a přibližuješ se k cíli života.

Více informací k těmto odpovědím

Bezplatná virtuální škola o které jsem mluvil a kde můžeš získat všechny odpovědi podrobně je zde https://kabacademy.eu/cz/.

Pokud si chceš to co jsem vysvětlovat poslechnout trošku podrobněji, můžeš si pustit záznam z českého rozhlasu, kde jsme měli přednášku na téma praktický přínos Kabaly pro každodenní život – záznam najdeš zde.

Audio záznám z rohovoru pro Český rozhlas na téma přínos Kabaly pro dnešní dobu

Minulý týden jsme byli pozvání do českého rozhlasu, abychom vysvětlili přínos Kabaly pro dnešní dobu. Kabala jako nástroj pro vyřešení krizí jenž nás v současné době obklopují na všech úrovních.
Pokud se chcete dozvědět jak prakticky SPOJENÍ s ostatními může zlepšit každodenní život, zde je záznam z vysílání.

Náš život je jako internetové připojení, aneb proč se spojit?

Pokud je počítač správně připojen k internetu, prohlídneme si všechny stránky, nemáme žádné omezení. Když připojení ztratíme, neuvidíme nic…

V našem reálném životě je to stejné. Když nejsou lidé správně propojení, jsou na světě války, krize, nemoci, přírodní katastrofy a utrpení.

Klíč nápravy všech problémů světa a vytvoření šťastného plnohodnotného života pro všechny je ve správném spojení s ostatními lidmi.

Jak prakticky na spojení?
Naštěstí tu máme vědu Kabalu (více o Kabale zde), jenž nás učí jak se prakticky správně spojit s ostatními lidmi a vytvořit plnohodnotné, vřelé a lásky plné vztahy s ostatními.

Vytvořením vztahů, kdy každý bude mít zájem na prospěchu druhého člověka dojde k nápravě všech našich problému.

Příklad fungujícího propojení můžeme vidět v přírodě, kdy celá příroda je propojena do jednoho harmonického celku.

otázka: Jak prakticky pracovat pro změnu společnosti k lepšímu?

otázka z e-mailu:

Dlouho od Tebe slyším, že abychom se jako lidstvo někam posunuli, musíme obrátit svoji pozornost ke službě ostatním, resp. společnosti. V posledních měsících svého života jsem právě v běžných věcech a činnostech ztratil smysl. A to, co říkáš Ty, mi smysl dává. 🙂

Nicméně ve své současné „zabedněnosti“ vlastně nevím, co to ta služba společnosti je. Mohl bys mi/nám dát nějaké konkrétní příklady, ve kterých bych mohl / bychom mohli nalézt inspiraci?

Lze považovat to, co děláme v běžných zaměstnáních, za službu společnosti? Vždyť každý ve své práci děláme vždy něco pro ostatní lidi. Neděláme to přece pro sebe, i když tím vyděláváme peníze. Lze považovat práci pro ostatní lidi za službu společnosti?

Odpověď

Současný stav dosažení vývoje

Společnost jako celek a každý člověk v ní se nyní nachází ve fázi dosažení maximálního rozvoje egoismu. Co znamená egoismus? Je to stav, kdy se každý zajímá primárně o naplnění svých materiálních a požitkových potřeb. Tento stav nyní dosahuje maxima a již není nadále udržitelný. Ekonomické krize, války, vývoj nezaměstnanosti… příroda nás zkrátka tlačí, abychom jako lidstvo provedli změnu svého přístupu k životu a ke vztahům mezi námi. Změna se musí odehrát na úrovni jednotlivce, kdy se místo uspokojení osobních egoistických zájmů začne upřednostňovat prospěch celé společnosti. Jak na to prakticky?

Kdy začínám pracovat pro společnost a pro nápravu světa
Má to být konkrétní odpověď. Žádné ideály ani kdyby… Pojďme na to. Každý člověk, který se chce zapojit do nápravy společnosti, si musí v tomto „egoistickém stavu vývoje společnosti“ zabezpečit finanční příjem pro svůj plnohodnotný život. V budoucnu to bude jinak, ale nyní je to takto.

Někdo na měsíc potřebuje 20 tisíc, další 50… a jiný milion. To je v pořádku, každý nechť si nastaví životní úroveň, jakou potřebuje. Ne méně, ne více. V žádném případě není dobré někomu něco diktovat či někoho dokonce omezovat.

BOD ZLOMU a možnost pracovat pro společnost začíná ve chvíli, kdy skončím v práci neboli zajistím si výše uvedený příjem pro plnohodnotný život. Po zajištění příjmu a návratu z práce mám každý den možnost vykonat altruistický čin, něco pro společnost – bez toho, abych za tuto činnost po společnosti něco chtěl. Pracuji zkrátka bez nároku na jakoukoliv odměnu.

Žádná práce není lepší, horší či více prospěšná. V každém případě volím práci, která mě baví a kterou vnímám jako prospěšnou pro druhé. Kombinací a možností je spousta… co vás jen napadne. Jsem-li například kuchař, každý den pracuji pro zabezpečení příjmu, tedy vařím v restauraci, a po práci mohu udělat altruistický čin = pracovat pro společnost, jít bezplatně vařit třeba pro charitu.

Jsou dvě úrovně, na kterých můžeme společnosti prospívat:

První úroveň – práce pro společnost na úrovni dobrovolnictví
Možností pomoci druhým lidem, kteří trpí, je – jak sami jistě víte – ve světě spousta. Proto každá pomoc člověku na jeho strastiplné cestě životem je přínosem pro společnost. Dobrovolnictví ve všech rovinách, pomoc hladovějícím, péče o nemocné, zkrátka dělání čehokoliv, co lidem pomůže.

Tato úroveň je základním předpokladem pro to, aby se člověk začal vyvíjet. Tedy, aby opustil egoismus (zájem primárně o sebe a své naplnění) a začal se zajímat o druhé (jejich potřeby a pomoc v jejich utrpení) bez nároku na jakoukoliv odměnu!

Na druhou stranu si musíme upřímně říct, že z hlediska nápravy celého světa nás dobrovolnictví z krizí nevyvede ani nás nedostane blíže k cíli života. Otázkou tedy zůstává, jak správně pomáhat druhým lidem, aby to mělo největší přínos pro společnost a byl to altruistický, nikoliv egoistický čin.

Druhá úroveň – práce na nápravě světa
Dosažení lásky, tedy vytvoření altruistického spojení mezi lidmi, kdy se jeden stará o druhého, je cílový stav společnosti, k němuž směřujeme. Jakkoliv se může zdát, že tomu tak v současnosti není, příroda nás skrze krize všeho druhu k tomuto uvědomění a k této činnosti cestou utrpení (války, přírodní katastrofy) tlačí.

My nemusíme jít touto cestou utrpení. Jaké je tedy řešení, které napraví propastnou mezeru mezi stavem společnosti nyní (egoismus – krize, války, utrpení) a cílovým stavem altruismu – skutečného láskyplného propojení mezi lidmi, kde se každý stará o druhého tak, jako o členy své rodiny?

Je to věda KABALA, která prakticky vysvětluje a umožňuje člověku studovat cíl našeho života. Učí nás praktikovat lásku k druhým lidem, abychom došli ke spojení s nimi, k altruismu a žili skutečný šťastný a plnohodnotný život bez utrpení a v prosperující společnosti. To je to, co nás Kabala v dnešní době učí. Předává nám praktické informace, jak tohoto stavu vzájemného spojení dosáhnout.

Proto druhý stupeň a praktický návod na realizaci spočívá v tom, že se člověk může vědomě zapojit do práce na nápravě světa. Tím, že začne sám studovat Kabalu, začíná se učit, jak praktikovat lásku k druhým lidem, pomáhá budovat spojení mezi lidmi a předává informaci o novém skutečném světě, kde nebude člověk žít sám pro sebe a svůj prospěch, ale primárně ve prospěch společnosti jako celku. Studiem napravujeme sebe – a skrze naši vlastní nápravu se napravuje celý svět.

Tato druhá úroveň má dvě roviny. Nejprve studuje člověk sám pro sebe a svoji nápravu. Časem – až dosáhne poznání o skutečném smyslu našeho života, o nutnosti propojit se správně s ostatními lidmi – se zapojuje do předání této moudrosti dále, učí a předává tuto moudrost ostatním. Ve svém volném čase, bez nároku na jakoukoliv odměnu, protože pracuje pro nápravu společnosti.

V současnosti se buduje nový vzdělávací systém – virtuální škola Kabaly, která bezplatně učí dospělé lidi, jak žít a měnit se ve prospěch společnosti pro dosažení šťastného života.
Bezplatné online kurzy Kabaly zde.
Bezplatné studium Kabaly v rámci školy Kabacademy zde.

Přeji hodně štěstí na vaší cestě. Pokud máte dotazy, pište je do komentářů, rád odpovím dalším článkem.